Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Сигнатура 454-02-56
Дата на постъпване 04/12/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/12/2014
Обнародван в ДВ брой 102/2014 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси