Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.
Сигнатура 402-03-1
Дата на постъпване 28/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/02/2015
Обнародван в ДВ брой 18/2015 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г.