Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.
Сигнатура 902-00-19
Дата на постъпване 11/07/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/09/2019
Обнародван в ДВ брой 73/2019 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.