Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.
Сигнатура 702-00-11
Дата на постъпване 19/05/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/06/2017
Обнародван в ДВ брой 47/2017 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г.