Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 754-05-55/22.11.2017 г от народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов
Сигнатура 754-02-111
Дата на постъпване 14/12/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/12/2017
Обнародван в ДВ брой 102/2017 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг