Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на създаването, функционирането и сигурността на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) на Агенция "Митници"
Сигнатура 854-02-12
Дата на постъпване 07/02/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология