Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.
Сигнатура 830-00-4
Дата на постъпване 30/05/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/09/2018
Обнародван в ДВ брой 76/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.