Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства относно планирането и провеждането на специализирана полицейска операция на територията на гр. Лясковец на 4 март 2014 г., довела до смъртта и сериозни наранявания на няколко служители от Специализирания отряд за борба с тероризма на МВР
Сигнатура 454-02-48
Дата на постъпване 21/03/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология