Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за ограничаване на месечното възнаграждение на ръководството и състава на органите, които изцяло или частично се избират от Народното събрание, от президента, от Министерския съвет, както и на висшите държавни служители
Сигнатура 654-02-106
Дата на постъпване 20/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/07/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/07/2006 - приет(зала второ гласуване)