Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за спиране на процедурата за приватизация на Киноцентър "Бояна филм" - ЕАД
Сигнатура 654-02-4
Дата на постъпване 10/01/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология