Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане на мораториум върху всякакъв вид строителство и издаване на разрешения за строежи, одобряване на инвестиционни проекти по действащи подробни устройствени планове и промени в статута на земеделските земи и гори по територията на българското Черноморско крайбрежие
Сигнатура 654-02-78
Дата на постъпване 23/06/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/07/2006 - приет(зала второ гласуване)