Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Сигнатура 602-03-16
Дата на постъпване 03/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 01/11/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)