Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2006 г.
Сигнатура 739-00-47
Дата на постъпване 29/03/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/08/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/08/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/09/2006 - приет(зала второ гласуване)