Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2006 г., Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2006 г. и Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2006 г.
Сигнатура 720-00-19
Дата на постъпване 29/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/09/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/09/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 27/09/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/10/2006 - приет(зала второ гласуване)