Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане на мораториум върху дейности на "Кремиковци" АД до преустановяване на замърсяванията на околната среда и изплащане на задълженията на дружеството към държавата и държавните фирми
Сигнатура 754-02-74
Дата на постъпване 20/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/12/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/12/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/12/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/12/2006 - приет(зала второ гласуване)