Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на Народното събрание на Република България относно Кампанията на Съвета на Европа "Парламентаристи, обединени в борбата срещу насилието, включително домашното насилие срещу жените" 2006 - 2008 г.
Сигнатура 654-03-21
Дата на постъпване 06/12/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/11/2007 - приет(зала първо гласуване)