Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
Сигнатура 854-02-22
Дата на постъпване 08/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/04/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 19/04/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 19/04/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/05/2007 - приет(зала второ гласуване)