Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно подкрепа на идеите и призивите, представени в Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г.
Сигнатура 854-02-78
Дата на постъпване 08/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология