Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на членове на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 554-02-70
Дата на постъпване 05/10/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/10/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/10/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 12/10/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/10/2005 - приет(зала второ гласуване)