Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
0 народни представители към дата
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТКОВА
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ