Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по парламентарна етика
Среща на Комисията по парламентарна етика съвместно с Комисията за борба с корупцията с британска делегация
11/10/2006
Темата е стандарти и морал в обществения живот: Британски системи на етични правила за депутати, политици и държавни служители.