Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г., № 402-02-8, внесен от Министерски съвет на 13.05.2014 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 26 юни 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на регионалното развитие: Илиана Захариева – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, инж. Цвета Тимева – директор на дирекция „Изпълнение на проекти по ОП„Транспорт” и инж. Христалина Бакърджиева – началник на отдел в същата дирекция.
  Целта на изменението на споразумението е удължаване на срока на действието му до 26 октомври 2014 г. с оглед на по-пълното възползване от българска страна от консултантските услуги на Международната банка за възстановяване и развитие при усвояването на средствата от европейските фондове в областта на пътната инфраструктура. Предвиденото удължаване срока на споразумението няма да доведе до промяна в неговата стойност.

  Гласуването на законопроекта приключи при следните резултати: „За” – 8 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г., № 402-02-8, внесен от Министерски съвет на 13.05.2014г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума