Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
03/07/2013

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-21, внесен от Сергей Станишев и Лютви Местан на 14.06.2013 г.
  На свое заседание, проведено на 3 юли 2013 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-21, внесен от Сергей Станишев и Лютви Местан на 14 юни 2013 г.
  На заседанието присъстваха представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ - Владимир Писанчев, и. д. председател; Валентин Трифонов, директор Дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Ангел Риджаков, директор „Правно-нормативна дейност“.

  Целта на предложените изменения на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ е да поясни текстът на чл. 132а, отнасящ се до правомощията на държавния глава да изисква и получава анализи от ръководителя на Агенцията по въпроси, свързани с отбраната и националната сигурност. Законопроектът гарантира всестранно информиране на Президента на републиката във връзка с възложените му конституционни функции и е съобразен с Решение № 23 от 25 септември 1998 г. по к.д. № 14 от 1998 г.

  Г-н Писанчев изрази подкрепата си към законопроекта като предложи в новата редакция на чл. 132а от Закона анализите, предоставяни на президента да бъдат по въпроси, свързани със защитата на националната, а не и по такива, отнасящи се към отбраната, каквото е предложението на вносителите. Становището му е мотивирано от обстоятелството, че Агенцията, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” извършва изключително действия по защита на националната сигурност.

  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Димитър Дъбов, Младен Червеняков и Хамид Хамид. Комисията се обедини около становището, че при второто гласуване на законопроекта, текстът на параграф 1 следва да се прецизира, като от него отпаднат думите „отбраната и“.

  След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред единодушно предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-21, внесен от Сергей Станишев и Лютви Местан на 14 юни 2013 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума