Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
26/06/2013
  Стенограма от заседание на комисия
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия за взаимодействие с граждански организации и
  движения
  ------------------------------------------------------------------------------

  П Р О Т О К О Л  На 26 юни 2013 г., сряда, от 15,20 часа се проведе заседание на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения на тема:
  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА.
  Заседанието беше открито от председателя на комисията Мая Манолова и ръководено от Мая Манолова и проф. Димитър Димитров.


  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Добър ден. Благодаря ви, че проявихте кураж да бъдете тук, в българския парламент, което означава, че наистина сте загрижени за това по какви правила ще се проведат следващите избори.
  Имам удоволствието да кажа, че на днешната среща присъства омбудсманът на Република България господин Константин Пенчев. (Ръкопляскания)
  На поканата ни се отзова и господин Валери Димитров – председател на Сметната палата. (Ръкопляскания)
  А както ще стане ясно по-късно, съм поканила да ми помага в модерирането на днешната дискусия проф. Димитров, който е безспорен експерт по изборно законодателство. (Ръкопляскания)
  Също така в залата присъстват представители на политически партии, които бяха поканени за участие в днешната дискусия. Тук на първо четене виждам представители на „България на гражданите”, председателят на партия „Лидер”, председателят на Зелената партия. Тук е председателят на „Другата България” и председатели на други партии, които предполагам, че по-късно ще се включат в днешната дискусия.
  За мен наистина е чест да бъда председател и домакин на днешния форум, в качеството си на председател на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения.
  Представили сме на вашето внимание и сме раздали три документа. Единият е обобщен доклад за всички постъпили до този момент предложения от граждански организации и движения за промени в Изборния кодекс. Това е всичко, което е постъпило буквално до днес.
  Освен това има една таблица, в която сме се опитали да структурираме предложенията по теми и техните автори. Също така на вашето внимание е раздаден и проект за Вътрешни правила за работата на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения. Предлагам за следващото ни събиране да огледате и този документ и да участвате в неговото изработване. Защото идеята на тази парламентарна комисия е наистина да поддържа постоянна връзка с представителите на гражданските организации и гражданските движения.
  Всъщност докладът, който съдържа всички постъпили предложения за изборното законодателство, който е доста обемен като съдържание, е изключително интересен. Тук има много ценни предложения, много полезни предложения, които се надявам, че ще имаме възможност да обсъдим заедно.
  Идеята на днешната среща е тези, които не са имали възможност да заявят своите позиции по необходимите промени в Изборния кодекс, да го направят днес, да имат още една възможност да направят допълнителни предложения и след това заедно да обсъдим механизма на бъдещата си работа.
  Моето предложение беше всички знакови теми за Изборния кодекс, като например видът на избирателната система, избирателните списъци, начинът на гласуване, статутът на изборната администрация, да бъдат обсъждани във формата на тази комисия и след това да излъчваме нашите представители и говорители, които да представят мнението на гражданското общество пред парламентарната комисия за промени в изборното законодателство. Но за механизма предлагам да говорим по-късно.
  А сега, за да има наистина равнопоставеност в днешната дискусия и да няма съмнения за пристрастност, бих предложила тя да се модерира от господин Димитър Димитров, който наистина е безспорен експерт по изборното законодателство. Така той ще осигури една възможност на всички, които са в залата, да се включат в днешната дискусия. Заповядайте, господин Димитров.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Чудя се какво да измисля като…
  СТРАШИМИР МАВРОДИЕВ (от място): Имам процедурно предложение. Според мен обсъждането на нови Изборен кодекс е едно изпускане на парата. Това е хубава идея – да обсъждаме Изборния кодекс, да има честни избори и т.н. Но много по-важно според мен е да започнем да обсъждаме как да излезем от тази криза. Просто ни чакат страшни неща. Някак си да помислим върху тези неща – как да излезем от кризата.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Първо, едно дребно уточнение – всеки, който става, нека да се представя.
  СТРАШИМИР МАВРОДИЕВ: Аз съм учен, координатор на европейски проекти. Представлявам себе си. (Ръкопляскания)
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Проблемът, който поставяте, няма очевидно решение и общо взето е малко трудно да бъде дискутиран в този формат. За себе си мога да кажа, че сутринта наистина пих кафе от другата страна на заграждението, но трябваше да приключа в 9 часа, тъй като, освен всичко останало, отидох на работа.
  Нещо за духа на тази среща. Ако сте се интересували, през последните две години в Исландия беше направен един гигантски обществен и политически експеримент. Писа се народна конституция, известна като Конституция на готвачките. В този смисъл ние напомняме някакъв такъв експеримент. Веднага след кризата повечето исландци, те са малка нация – 300 000 души, поискаха да си напишат нова конституция.
  Начинът, по който се работеше тази конституция, е наистина всеобщ – случайна извадка от 1000 избиратели, който пожелае, може да участва, който се отказва, се замества, така че да бъдат представени кварталите, населените места, различни групи и т.н. Всяка седмица се срещат тези около 500 човека в различен вариращ състав и с помощта на една специално назначена група експерти обсъждат всяко едно нещо, което е дадено като предложение. Със съгласие продължават напред и написват целия текст. Тази година, преди три месеца се състояха избори и едновременно референдум, с който трябваше да бъде приета тази всеобщо изработена конституция. Резултатът беше такъв – конституция не е приета.
  Така че изтъквам няколко подробности около механизма, с пожелание това, което ще работим, все пак да стигнем до някакъв финален етап и някак си събитията, които са извън тази зала, да не ни изпреварят и да започне днешния етап от дискусиите.
  Първо искам да дам думата на представители на политически партии, които да коментират.
  А може би преди това да дам думата на господин Пенчев.
  ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Може ли да се представите?
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз съм Димитър Димитров, преподавам политическо поведение от 20 години, разбира се, имам 3-4 хиляди студенти, които съм обучил с различен успех – в Софийския университет, катедра „Политология”, в Бургаския свободен университет, в Нов български университет и на други места. Освен това имам едно основно качество заради многото години. Имам привилегията да направя това, към което съм любопитен, професия.
  ДРАГОМИР ДИМОВ: Аз съм дошъл от Шумен до тук. Ние бяхме на улицата през февруари, на улицата сме и сега. И в интернет сме, и сме на улицата едновременно. Ние сме хората, които правим протестите, които участваме активно.
  Пак казвам - партиите в случая нямат място. Те имат място горе на балконите като слушатели. Това ще е Изборен кодекс, по който ние ще работим и ние ще избираме хората. Това е първото ми предложение. После ще направя и други. (Ръкопляскания)
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Доколкото мога да поема лична отговорност, разбира се, че няма да бъде приет кодекс, който е изработен от партиите. Това е смисълът на нашето събиране. Но ние не можем да напишем кодекс, който автоматично да започне да действа. Депутатите трябва да бъдат убедени в приемането на кодекса и предложенията за кодекса, които ще бъдат изработени тук. В тази същата зала. Има, ако искате, и нещо символично в това, че и ние сме в тази зала.
  Най-после давам думата на господин Пенчев, тъй като ние можем да продължим до безкрайност с процедури.
  КОСТАНТИН ПЕНЧЕВ: Добър ден. Аз съм Константин Пенчев, омбудсман на Република България.
  Аз благодаря за поканата. Знаете, че първия път не бях, защото не бях поканен. Доколкото знам, някои от участниците тук са заявили желание да присъствам и да взема отношение.
  Междувременно аз, влизайки в тази зала, имах среща с хората, които протестират навън. Трябваше да взема тяхното мнение. Искам да ви кажа, че аз съм тук не в качеството си на юрист, специалист по изборно право, не съм такъв, не съм и професор.
  Искам да ви кажа, че аз представлявам всички хора – и тези, които са тук, и тези, които са на улицата, и тези, които са „за” да работи тази комисия, и тези, които са „против”. Затова ще се опитам с няколко изречения да кажа какво е моето становище.
  Първо, на госпожа Манолова съм представил тези имейли, които съм получил на моя имейл от хора с предложения за Изборен кодекс, хората имат право тяхното мнение да стигне до компетентните органи, до Народното събрание. Това е едното.
  Второ. Хората, с които говорих навън, ми казаха, че те не са съгласни и смятат, че това, което ние ще приемем, не ги обвързва. Те ми казаха две неща, които да предам тук в залата. Животновъдите ми се оплакаха, че са чакали цял ден министъра, но той не ги е приел. Има някакви големи проблеми с производството на зеленчуци също. И трябва да се решат техните проблеми. Това бяха едни сериозни трудови хора, а не лумпени.
  Аз мисля, че едно е да седим в академична обстановка и да мислим какъв съвършен избирателен кодекс да напишем, който да бъде пример за цяла Европа. Това е добро занимание, което можем да вършим много-много месеци... Въпросът е обаче дали времето, дали ситуацията позволява това. Защото хората казват: искаме да се приеме бързо подобрение на правилата. В смисъл, промени в частта за избор на народни представители, което би могло евентуално да се приеме в един обозрим срок на първо и на второ четене. Имаме такава практика, когато закони се приемат за три-четири дни от този парламент. Това казаха те.
  Разбирам, че хората искат да има някаква декларация, доколкото знам, тя беше изпратена от неправителствени организации, които отказаха да участват тук. Но те казаха: ние искаме първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто. Имаме конкретни предложения за промени в Изборния кодекс в частта „Избор на народни представители”. Времето налага скоро да приемем това.
  Пак ви казвам, няма да се дискутира изведнъж съвършена избирателна система и да минем от пропорционална в мажоритарна или смесена, има всякакви варианти. Аз не съм специалист, може да се направят по-съвършени текстове от тези, които са в момента. Но не знам дали обстановката ни позволява да правим това или трябва просто да се концентрираме около най-важни и най-спешни промени за едни евентуални предстоящи избори.
  Това мога да кажа от името на хората, с които съм контактувал и писмено, и които говориха с мен навън. Готов съм да участвам в дебатите. Благодаря ви.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Заповядайте, от „Другата България”.
  БОЖИДАР ТОМАЛЕВСКИ: Искам да благодаря на госпожа Манолова за този форум и да отговоря на въпроса на младежа от Шумен. Да, господине, това е начинът, симбиозата между политически партии и граждани, това е моделът, по който се правят нещата. Така че би трябвало да се радвате. Напротив, тук трябваше да видим още политически партии защото те представляват друга част от народа.
  По повод на предложенията. Аз прегледах това, което е написано на този лист. Има всякакви екзотични предложения, като почнем от едната крайност и стигнем до другата крайност.
  Аз мисля ,че всички тук би трябвало да се обединим около едни основни репери, едни основни устои, които са негативите, които мултиплицират и изкривяват нещата. Мога да ги формулирам, те са не повече от четири.
  Първият, който във всеки миг можете да го прочетете отдолу, е купуването и продаването на гласове. Всички го знаем, няма наказание, няма осъден, няма и как да се случи. Единственият начин е да минимизираме ефекта от купуването и продаването на гласове.
  Господин Димитров се занимава с избори и знае, че тяхното влияние е в рамките на 10-12 процента. Как можем да минимизираме ефекта на 10-12 процента? Единствено и само, ако имаме много по-голям вот или имаме либерализиране на вота. Ако приемем, че сега имаме 3 млн. гласоподаватели, ако гласоподавателите са 4 млн. или 4,5 млн., говоря ви най-абстрактно, имам предвид да включим активни българи от чужбина, защото и те са български граждани и по Конституция имат тези права, ще се минимизира автоматично ефектът на купените и продадените гласове.
  Мисля, че няма човек, който да не се съгласи, че това е най-големият бич, който изкривява вота.
  Второ невалидните бюлетини. Най-отговорно мога да кажа, че секционните избирателни комисии имат определено влияние върху невалидните бюлетини. Само на последните избори те бяха 90 000. А ще ви припомня, ако не се лъжа, преди две години, когато бяха кметските избори, тяхното число беше не знам колко процента, които при такъв процент избиратели се анулират.
  Значи, за невалидните бюлетини имам едно предложение – да се минимизира човешкият фактор с машинното гласуване.
  Още нещо – мъртвите души или тези, които гласуват, без дори да знаят. Поисках от Централната избирателна комисия избирателните списъци на конкретни 14 секции в чужбина, където твърдя, заявявам го пред вас и мога да го докажа, че има по 500 мъртви души в тези списъци. Знаете какво се случи – ЦИК отказа да даде тези избирателни списъци.
  Ето защо мисля, че е необходима активната регистрация за изборите, да знаем кой участва и кой гласува.
  Вотът, който е в чужбина – аз твърдя, има хора, които ще ме оспорят – е противоконституционен, защото неговата теза не е същата, както тази в България. Вотът в чужбина има попълващ характер, а не пряк избирателен. Затова казвам, нека да има 32-и избирателен многомандатен район в чужбина.
  И естествено това, което като политическа партия на българските емигранти държа да се каже, българите, живеещи в чужбина, които са милион и половина, трябва да имат своето достойно и възможно представяне в парламента и да им се разреши да участват в изборите, тъй като те нямат определена политическа обремененост. Господин Пенчев знае, правили сме много кръгли маси, но тук е моментът да очаквам вашата подкрепа.
  Аз мисля, че четири са основните неща, а всичко друго е детайли. Благодаря ви много.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имате думата за процедура.
  ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Предлагам изказванията да не са повече от две минути.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Май ще трябва да се намеся. Аз съм заместник-председател на Народното събрание, имам опит. Моля ви, нека да не говорим от мястото. Думата се дава за процедура, след като е поискана, а след това за изказване.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имате думата. Изказванията да бъдат в рамките на две минути. Опитайте се максимално концентрирано да говорите.
  ПЕПА СОМЛЕВА: С цел да направим един дълбок и сериозен анализ и да не губим време в изказвания един по един, целта е да бъдем по-конструктивни, предлагаме на вашето внимание систематизирани основни искания, които считаме, че трябва да бъдат направени и вкарани в Изборния кодекс.
  Предлагаме аргументи да се обсъжда по принцип, а не по същество. Предлагаме това да се случи като основа за промени в Избирателния кодекс.
  Първо, това, което каза господин Томалевски, да се въведе задължително гласуване и допълнителна опция „не подкрепям”.
  Второ, електронно гласуване и въвеждане на възможността всеки гражданин да гласува в произволно избрана и удобна за него избирателна секция, както и по интернет, и евентуално въвеждане на видеокамери.
  Трето, за изборните секции въвеждане на електронна система за гласуване и отчитане на изборните резултати, в това число:
  А) въвеждане на единна информационна система за отчитане на гласувалите граждани чрез използване на четци на документи за самоличност за всяка избирателна секция, разпечатване на бележка, върху която гласувалият да положи собствения си подпис, удостоверяваща упражняването на глас.
  Б) въвеждане на единна информационна система за отчитане на резултатите от упражнения вот, осъществяваща чрез електронни комуникационни терминали фактическия процес на гласуване. Разпечатване на бележка на гласувалия вот и пускането й в урна, като по този начин ще се даде възможност за следващо сверяване и проверка на резултатите, които са получени.

  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вие започнахте с това, че ще се говори по принцип, а не с детайли. Така че придържайте се към това, което казахте.
  ПЕПА СОМЛЕВА: Трето, активна регистрация.
  Четвърто, плаващ мандат. Мандатът на депутатите от даден избирателен район се формира от броя на реално гласувалите в района, а не от броя на правоимащите на глас.
  Пето, въвеждане на правилото на уседналост за българите с двойно гражданство.
  Шесто, кандидати за депутати могат да бъдат издигани само от един избирателен район.
  Седмо, въвеждане на условието за мандатност на кандидатите за народни представители.
  Осмо, възможност за отзоваване на депутати.
  Девето, премахване на партийните квоти в СИК, РИК и ЦИК.
  Десето, равнопоставеност на инициативните комитети и партиите, тоест един инициативен комитет да има право с един депозит да издига различни независими кандидати във всички райони.
  Единадесето. Намаляване на необходимите подписи за издигане на независими кандидати за народен представител от инициативни комитети на 500 подписа и депозит за участие в рамер на 500 лв.
  Дванадесето. Обединението на всички независими кандидати за народни представители, издигнати от инициативни комитети в една единна независима листа за всеки от избирателните райони, приравнена по правата на листите на регистриралите се за участие политически партии.
  Тринадесето. Подреждането на независимите кандидати да става съобразно броя на събраните подписи за всеки отделен кандидат от съответния район, подредени по низходящ ред.
  Четиринадесето. Въвеждане на пропорционална изборна система с преференциален елемент с нулев праг.
  Петнадесето. Равно телевизионно време за всички участници в изборния процес в обществените медии.
  Накрая ще кажа кои сдружения участват: НПО – Сдружение на протестиращите „Освобождение”, Национален координационен център „Време е”, „Нова идея”, Гражданска организация „Промяна”, фейсбук група „Изборен кодекс”, Асоциация за правна защита на фирмите, „Коалиция на протеста”, Политическа партия „Другата България” и Гражданско сдружение „Будно Габрово”. Благодаря ви. (Ръкопляскания)
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека да направим едно уточнение. Всичките тези предложения ги има в книжката, която всеки от вас получи. Всеки може да я отвори и да я прегледа.
  ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Няма ги тези неща. Днес сме ги написали. Няма ги.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Как да ги няма? Искате ли сега да започнем разследване? Има думата Димитър Кисимов за процедура от 30 сек.
  ДИМИТЪР КИСИМОВ: Аз представлявам българските пенсионери, Българската асоциация на пенсионерите и Национален пенсионерски съвет.
  Виждате колко хора са тук. Започваме нещо много важно и ние нямаме никаква сигурност за това, че депутатите ще идват тук, за да приемат това, което ние обсъждаме и което ще предадем по-нататък.
  Затова аз моля още утре сутринта да се направи едно събиране на ръководството на Народното събрание, да се каже ще идват ли да работят тези партии, които ги няма – „Атака” и ГЕРБ.
  И друго – трябва някакви санкции за идване на работа. Те са задължени да идват на работа. (Ръкопляскания). Те да бъдат задължени. Иначе ние за какво се събираме?
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние не се познаваме и аз не мога да преценя кой с какви намерения излиза на микрофона. Все пак ние обсъждаме нашата работа, обсъждаме изборните правила, Изборния кодекс, по възможност принципно. Оставете тези, които имат да кажат по това, което изброих, няколко думи, да ги кажат.
  По това дали ще има Народно събрание, какъв ще е неговият правилник и т.н. е друг въпрос. Опитайте се да се самоограничите. Не ви познавам, не мога предварително да преценя кой какво иска да каже.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Аз забравих да представя – на първия ред са членовете на Парламентарната комисия за взаимодействие с гражданските организации и сдружения. Днес в този разширен формат провеждаме едно открито заседание. Имаме кворум като парламентарна комисия. Този дебат се стенографира.
  Накрая аз ще ви предложа да вземем решение за по-нататъшната ни работа, да дадем възможност на всички, които не са направили своите предложения по Изборния кодекс, да ги направят или сега, или в един срок до края на тази седмица и да насрочим дата за следващата седмица, където да обсъдим първия важен проблем за Изборния кодекс. Например бих ви предложила това да бъде типът избирателна система – тоест отиваме ли към преференциално гласуване, към смесена система, към мажоритарен вот.
  В дебати, които ще бъдат по същество следващата седмица, ще вземем общо решение, което след това ще представим на вече създадената Постоянна комисия за изработване на Изборен кодекс. Така гражданското участие ще бъде съчетано с един парламентарен механизъм.
  Благодаря за Вашето предложение. Наистина беше ценно. Надявам се моят отговор да е достатъчен. Нека организационните въпроси да ги решим накрая. Господин Димитров не е толкова търпелив, колкото мен. Аз сега ще му помогна временно в модерирането на срещата, а после той ще продължи.
  Заповядайте. Имаме достатъчно време. Важно е всеки да може да каже своето мнение. Вече имаме 30 страници предложения. Да чуем всичко, което предлагат гражданските организации и след това по теми, структурирано в няколко заседания, да кажем най-важното на Комисията по изработване на Изборния кодекс.
  Всъщност затова сме си позволили да поканим днес тук и извънпарламентарните партии, защото е важно и какво мислят партиите. Също така участниците от „Коалиция за България”, ДПС и „Атака” ще кажем и нашите виждания, за да може вие да сте информирани какво мислим. Нашите предложения търпят корекции. Затова го правим този дебат, за да приемем накрая решения, които да срещнат най-широка подкрепа сред гражданите. Сега ще ви моля да не прекъсваме повече. Господин Каракачанов има думата.
  ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Вие докога мислите, че трябва да приключим?
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Ако ще пишем Изборен кодекс или ако ще променяме стария и ще променяме избирателната система, това няма как да стане за една нощ.
  СЪЩИЯТ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: За колко мислите, че ще стане?
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Това, което уточнихме на предишното събиране по първата част от тази дискусия, в което повечето от вас участваха, участваха и други неправителствени организации, които днес отсъстват, срокът, който си даде Комисията за изработване на Кодекса, е три месеца. Но може с ваше участие и под ваш контрол да свършим работа и много по-бързо. Просто темпото зависи от вас. Нали работим заедно. Заповядайте, господин Каракачанов.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ: Казвам се Александър Каракачанов, Зелената партия. Не съм теоретик, практик съм и съм сърбал попарата на всички изборни закони от 25 години насам.
  Това, което искам да ви кажа е, че какво ще си говорим тук и какво ще гласува залата, няма никакво значение, ако то не постигне целта, която чакат хората отвън. А хората очакват следното. Те искат нов политически елит. В България в момента има криза на политическия елит – морална криза. Това е най-страшната криза. Тя е по-страшно от икономическа. Защото можеш да си затънал икономически, но ако вярваш на институциите, държавата ще излезе от калта. При нас е обратното – ние сме затънали преди всичко морално. Хората искат нов елит. И ако това не го видят в Народното събрание няма значение каква система сме обсъждали тук и какви хубави предложения имаме.
  От тази гледна точка, за да се промени съставът на Народното събрание, хората първо трябва да видят честни избори, да се убедят, че са честни изборите, да видят, че гласуват за личности и че това има резултат като нов състав с нови партии, може да има някои от старите, нови партии с нови лица и нов морал и достойнство да бъдат изпратени в тази зала.
  Аз говоря общите принципи. Това не може да стане с чисто пропорционална система, която е в момента. Това се разбра. Най-малко, защото хората вече не ни вярват и считат, че не се гласува за личности. И в голяма степен са прави. Това не може да стане и с чисто мажоритарна система.
  През 2009 година имаше чисто мажоритарна система – 31 избирателни райони с чисто мажоритарна система. Кой влезе – две партии, 26 от ГЕРБ, 5 от ДПС. Ако има чисто мажоритарна система, ще има три партии и ще ни бият всичките – и нас, и тях, и ще стане патаклама в България.
  Затова това, което е възможно, е сложни избирателни системи. Те са сложи за тези, които не мислят, иначе не са сложни. Единият вариант е пропорционална система с преференциална листа.
  Другият вариант е - ние сме измислили такава още през 2001 г., но никой не пожела да я гледа в Народното събрание, даже не се допусна до пленарната зала. Нарича се мажоритарна с централна и пропорционална листа. Аз съм го внесъл, може би следващия път ще го размножа. Едно от двете.
  По въпроса за честността на изборите. Няколко думи и завършвам.
  Има абсолютна неравнопоставеност в момента на партиите – извънпарламентарни и вътрепарламентарни, и хората, които се издигат като самостоятелни кандидати. Има фактически една монополизация на политическата система в България. Няколко примера ще дам.
  Десет хиляди депозит! Преди беше 50 хиляди. Антиконституционна норма. През 2001 г. лично събрах подписите за такъв депозит. Намериха се 50 достойни депутати, внесох ги в Конституционния съд. Конституционният съд ги отмени. Сега не можа да се намери един депутат да събере такава подписка срещу това, което е антиконституционно. Те искат пари, за да бъдеш гражданин, да гласуваш и да се явиш на избори! Ако това не е антиконституционно, тогава кое е? (Ръкопляскания).
  Държавната субсидия. Предлагам държавната субсидия за изборните да не се използва по време на изборната кампания. Плюс това всички избори да бъдат само въз основа на държавните медии и в държавни и общински помещения. Защото можем дълго да спорим на тази тема дали е достатъчно демократично или не и прочие. Но в момента хората искат да видят равнопоставеност на партиите. Не може една партия, нагушила се със сума ти пари, които са се нагушили с пари в нейните редици, да си прави каквато иска кампания. Това сега няма да бъде прието от хората.
  Завършвам. Само една дума – за електронното гласуване. Все пак ми беше смешно да го слушам това предложение за електронно гласуване. Знаете ли като има електронно гласуване, колко цигани ще станат блогъри и ще започнат да работят в интернет? Така че недейте да се заблуждавате с електронното гласуване.
  РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Ние сме в ХХІ век. Деветдесет процента гласуват електронно.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не спорете. Ще стигнем и до тази тема – около организацията и администрирането на изборния ден, включително и електронното гласуване.
  Има думата господин Брезоев.
  ВЛАДИМИР БРЕЗОЕВ: Уважаеми председатели на този обществен съвет, така както може да се направи изводът от раздададените правила, които декларирам, че приемаме безусловно – като казвам, че приемаме, говоря от името на почти две трети от тук присъстващите, с които сме водили дебат. Ако искате, мога да помоля да подкрепят по някакъв начин тези, с които сме водили дебат, дългогодишен дебат. Началото сме го поставили през 2007 г. Защото през 2007 г. ние, експертите, предупреждавахме, че ще се случи това ,което се случи днес. Никой не искаше да ни чуе, защото никой не иска да си спомни Платон – „Управлението на държавата е най-трудното занятие”.
  Вижте колко е трудно да се управлява държавата!
  Пред вас излизам с ангажимента пред стотици хора, които са активни граждани, и съм задължен пред тях да кажа това, което трябва да стане. И моля да ме изслушате. Ще говоря фактически и експертно.
  Фактически. Днес беше направено едно нарушение от госпожа Манолова по правилата, които те са предложили. В чл. 3 пише следното: „Комисията се представлява и ръководи от своя председател, а в негово отсъствие – от неин член.” Моля Ви, поемете си отговорността и модерирайте. (Неразбираема реплика от място)
  Госпожо, аз чета буквално. В отсъствие. Госпожо Манолова, ако ще ръководи господин Димитров, излезте. Моля ви, четете правилника.
  Второ. Много ви моля, тези, които се изказаха досега, бяха преимуществено представители на други партии. Тримата, които се изказаха, бяха представители на други партии. Няма лошо. Партиите, каза господин Каракачанов, трябва да бъдат равнопоставени. Аз питам: А гражданите? Те могат ли да бъдат равнопоставени? И кога ще бъдат равнопоставени гражданите? (Ръкопляскания)
  Затова много ви моля да приемете тези правила. Днес се провежда редовно заседание на Временната комисия за промяна на Изборния кодекс. Предлагам ние с вас да се обединим около няколко неща.
  Първо, около философията на промените.
  Второ, около технологията на промените.
  Трето, около времето на промените.
  По философията на промените предлагам един единствен текст, който се съдържа във всичко, което ни беше раздадено. Отвсякъде блика едно и също – тежнения за равнопоставеност на всички предизборни субекти. Има ли някой, който да не иска да бъде равнопоставен? Ако всички сме за това, нека да кажем – започва работа раздел по раздел и ние приемаме всички пунктове, които водят до равнопоставеност и отхвърляме всички, които въвеждат привилегии.
  Второ, по технологията. Трябва да заявя, че миналия път беше обявено, че на имейл адреса ние трябва да си даваме предложенията. Предложенията, които ние дадохме, са прочетени и са изведени в два материала – в един материал, който е повествователен и в един материал, който е табличен. Благодаря ви за този огромен труд.
  Нека да започнем работа по същество. Технологията предлага да се започне работа по същество, комисията да приема текст по текст, за да можем да отидем напред.
  Преминавам към третото, консенсусно нещо, което ние с вас трябва консенсусно да утвърдим, а именно времето. Вижте, в България големият проблем е чуваемостта. Вторият проблем, който очевидно е производен на този, е културата. Затова ви моля да слушате. Говоря експертно. В България се злоупотребява с няколко понятия. Едното понятие, с което злоупотребиха и тримата говорещи преди това, е „хората”. Няма „хората”, всички сме хора, всички сме граждани, всички имаме права. И ние трябва да дадем пълномощията си в една представителна демокрация на хора можещи и знаещи, за да не влизаме в това, в което сме влезли.
  Затова ви моля, госпожо Манолова, за следното. Миналия път ние нямахме някакво консенсусно разбиране около времето, за което трябва да се приемат промените. Нямахме консенсусно разбиране около същността – дали да се приеме нов изборен кодекс или да се приеме закон за изменение и допълнение на съществуващия.
  Аз формулирах една теза, която ще повторя безусловно по същия начин – под форта на закон за изменение и допълнение да се направят съществени промени на философията на съществуващия кодекс, за да не се отива към три месеца, а да се отиде към едно оптимално време – 10, 15 или 20 дни, което да позволи да бъдат чути и интегрирани всичките разумни предложения и в същото време да се отиде към предсрочни избори. Призовавам всички да погледнат на тях като на едно средство за корекция на представителността на българския парламент.
  Аз ще завърша с това, че се вълнувам не защото не съм подготвен. Напротив. Аз се вълнувам, че за първи път имам възможност да говоря в тази историческа сграда. И съм благодарен. Такава крачка никой от досегашните ръководства не е правил. Ръководството на Народното събрание в лицето на госпожа Манолова трябва да бъде поздравено. Но това не означава, че този парламент е легитимен. Това не означава, че този парламент е представителен. Трябва да повторя цифрата. Никой не е по-голям от фактите. Тридесет и осем и осем процента имат четирите партии.
  Благодаря на тези, които ме изслушахте. Моля тези, които нямахте търпение, да имате предвид това, което съм казал. То е рационално и ще ни помогне да излезем от тази ситуация. (Ръкопляскания)
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Пояснение за господин Брезоев. Той е и прав, и не е прав. Наистина в проекта за правила за работата за взаимодействие с гражданските организации сме предвидили, че всичките заседания се ръководят от председателя, включително и публичните обсъждания. Този правилник обаче е просто проект, който сме предложили на вашето внимание. На следващото заседание очакваме допълнения и предложения за промени. Но аз си вземам забележка. Наистина нося отговорност за това, че ви поканих в тази зала и ще се състои днешната дискусия. Но мисля, че това е за доброто и за подпомагане на парламента в изработването на изборни правила, които да осигурят честност и максимално мотивиране на българските граждани да участват в изборния процес.
  Впрочем, за тези, които не са участвали в първата част на тази дискусия, ще кажа ,че там се обединихме около няколко неща – че са необходими същностни промени в изборното законодателство, които е най-добре да се осъществят чрез изработването на изцяло нов Изборен кодекс. Това беше крайното решение. Но да ви кажа – дали ще се поправят практически всички текстове на съществуващия Изборен кодекс или ще се пише изцяло нов, това ще отнеме еднакво време. Ние сме правили подобни опити да се ремонтира нещо основно. Даже е по-бавно да оправяш всеки текст от един обемен документ, отколкото да се напише нов.
  Представете си само, ако се приеме преференциалното гласуване или ако стане смесена система, ако се въведе машинното гласуване, ако има нови правила за предизборната кампания, това ще повлече след себе си промени буквално във всички текстове.
  Така че предлагам повече да не се връщаме на това. Ще помоля все пак за регламент. На предното заседание един господин ми помагаше с таймер. Сега ще следим. Сега изказванията за бъдат в рамките на 3 минути. Виждам, че сте заявили желание да се изкажете. Но нека да дадем думата първо на гражданските организации, защото ще има недоволство.
  АНДРЕЙ АНДРЕЕВ: Искам да направя едно конкретно предложение. Взимам повод от думите на господин Каракачанов. Сашо, ти ги сърба изборите, а аз ги бърках. Така че съм един от хората, които участваха досега във всички избори.
  Аз имам едно конкретно предложение – не за електронно, а за машинно гласуване, защото досега сърбах попарата и на клечките, и на листовете, и на неправилно гласувалите и т.н. Ето я темата за електронната машинка. Искам само с три думи да обясня.
  След като влезеш в секцията и видиш на един такъв плакат партиите, които са написани под съответните номера, има едни бутони, които, след като натиснеш единия бутон, на дисплея излиза номерът, който си желал да избереш. И има един друг бутон – като го натиснеш, излиза нещо подобно на касова бележка. Тази касова бележка я сгъваш на две, излизаш отвън, комисията ти я подпечатва и я пускаш в урната.
  Отделно има брояч, който показва колко броя избиратели са гласували до този момент.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има много различни системи на гласуване. Нека да не отнемаме времето.
  ПЕТЪР ДОНЕВ: Искам процедура. Петър Донев се казвам, протестиращ.
  Уважаеми сънародници! Отвън хората ме попитаха: Вие с кого отивате да преговаряте?
  Искам, госпожо Манолова, да разбера тук от ваша страна само хора, представители на БСП ли са, или има от ГЕРБ, „Атака”, ДПС?
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря за въпроса. На днешното обсъждане на изборните правила бяха поканени абсолютно всички политически партии – изрично тези, които са над 1 процент, изрично политическа партия ГЕРБ. Сутринта имах възможност и лично в едно телевизионно предаване да поканя госпожа Цачева да се включи в днешната дискусия. Бяха поканени всички партии, които са получили над 1 процент от гласовете. И пак повтарям, тук се отзоваха господин Кънчо Филипов, от сдружение „България на гражданите” или от партията? Това е партия „България на гражданите”. Значи две политически партии, получили над 1 процент. Тук са представители на Комисията по гражданско общество, които са от трите парламентарни партии – БСП, ДПС и „Атака”, и „Другата България”, и други политически партии. Това е представителството на политическите партии. Но то не е защото не са надлежно уведомени и изрично поканени.
  Ние обсъждаме. Тук преговори не се водят. Това е парламентарната комисия – тя седи на първия ред, за връзки с гражданското общество. Дискусията, обобщена с предложения, ще бъде предадена на Комисията за изработване на Изборния кодекс, която ще заседава утре на първо заседание. И след като приключат общите обсъждания, тоест всеки да има възможност да даде своите предложения, които да бъдат включени в набора от предложения, ще се предложи и изработи механизъм на работа, така че наистина да бъде обсъдено всяко предложение и да има мотив Комисията по изборно законодателство и парламентът да кажат кое и защо се приема и кое – не. Да има ясни аргументи.
  ПЕТЪР ДОНЕВ: Уважаема госпожо Манолова! Господата от ГЕРБ протестират и казват, че ние тук не водим никакви разговори.
  Друго. Не може всеки или всяка една от партиите да започне да се изразява от първа до последна тема. Нека да тръгнем към друг вариант - да има център, дали да е задължително гласуването или да не е задължително, дали електронно или с бюлетини, дали да е мажоритарно или пропорционално. Сега моите колеги излизат и всеки си казва какво мисли. Няма време за това нещо. Миналия път пак загубихме времето. Нека да тръгнем да работим по теми – темата за задължително гласуване, темата за машинно гласуване. Благодаря ви.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря за предложението. Изцяло споделям Вашия подход. Днес приключваме дискусията, защото предвид кратките срокове, в които беше организирана първата дискусия, не всички можаха да направят своите предложения и да ги представят в писмен вид. Сега даваме възможност на тези, които не са изразили своите предложения до този момент пред тази аудитория, в срок до края на тази седмица приключваме с приемането на всички граждански предложения и следващия вторник започваме с две теми. Аз предложих това да е видът на избирателната система, но ако искате, можем да започнем и с вида на гласуване – машинно или друго.
  Няколко са важните теми, по които позицията, която ще изработим, представяме на Комисията за Изборния кодекс, ние си свършваме нашата работа и след това се контролирате как парламентът приема вашите предложения.
  ГЕРБ ако желаят, могат да дойдат, да участват, да се включат устно, писмено, електронно, както искат. Дотук от тях предложение в парламента не е постъпило, тяхна позиция тук не е изразена.
  ПЕТЪР ДОНЕВ: Значи те не уважават гражданите. А след това ще тръгнат да коригират! (Ръкопляскания)
  ДРАГОМИР ДИМОВ: В тази връзка и аз искам да ви предложа нещо, което е позиция на гражданите, които протестират. Тук всички партии се изказаха. Тук има граждани, висят половин час прави и не могат да вземат думата.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Оттук нататък думата ще я давам аз. Много ви моля, не се обаждайте, защото така дискусията става абсолютно неработеща. Оттук нататък думата я давам аз. Господине, имате думата за изказване в рамките на 3 минути. Отчита се времето. Всички, които искат, ще се изкажат. След това ще вземем решение за първата конкретна тема, която ще се обсъжда следващия път. Моля ви, повече не се обаждайте от място.
  ВЛАДИСЛАВ НОЖАРОВ: Българин съм, живея в България. Представлявам сдружението „Българска демократична алтернатива”, което е единственото регистрирано сдружение в България, представляващо интереси българите от чужбина и с двойно гражданство.
  Това, което искам да направя като предложение, тъй като господин Пенчев е поканен от госпожа Манолова, нека той с вашето съгласие да поеме една инициатива, за да ускорим този процес – всички вие да се свържете с него по този списък от предложения, който в момента го прочетохме. По този начин работата ще стане по-бързо и до следващата седмица нещата да бъдат много по-подредени, вкарани в рамки, за да няма после недоволство и несъгласие на кого нещо му е харесало, нещо не му е харесало, защо е включено или не е включено.
  Аз например в понеделник внесох в Деловодството предложенията на нашето сдружение, но въпреки това не ги виждам в този списък. Отчитам го като една техническа грешка и не правя проблем. Но ако вие всички тук прецените, че това предложение си струва да бъде гласувано, предлагам да бъде гласувано, всички да се свързваме с господин Пенчев, който като наш представител – омбудсман на Република България, служба, която явно не малко хора пренебрегват, но тя е важна за републиката ни, да поеме инициативата, да започнем да общуваме с него и на следващото заседание или както искате да го наречете, да можем да работим доста по-систематично и точно. Благодаря.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря и аз. Само ще кажа, че всички предложения са качени на сайта на комисията на страницата на Народното събрание. Вашето предложение също ще бъде включено в общия доклад. До петък приемаме предложения. Всеки може да провери дали предложението му се намира на страницата, дали е включено в доклада. И на телефоните на комисията, ако се е случила техническа грешка, това може да бъде поправено.
  МИХАЙЛОВ: Не ме разбирайте погрешно. Към 14 часа днес не беше включено, но аз не го правя на проблем.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Аз ще попитам експертите на комисията. На последния ред е госпожата. Оставете й предложението и тя ще ви отговори с ”да” или „не”.
  Заповядайте, госпожо Чобанова.
  АНЕЛИ ЧОБАНОВА: Аз представлявам сдружение с нестопанска цел „Конфедерация за защита от дискриминация”.
  За първи път вземаме отношение на днешното събиране, за което благодарим за личната покана. Но така или иначе имаме почти готов проект.
  Разбира се, това не може да се обсъди изцяло в тази зала, най-вероятно понеже всичко е много обемно.
  Аз ще предоставя от името на конфедерацията този проект да бъде качен, както му е редът, в сайта.
  Имам първо процедурен въпрос, а след това и процедурно предложение. Въпросът ми е следният. Тази сутрин изтече по медиите съобщение, че изборен борд, ако се не лъжа, заседава в Министерския съвет. Каква е неговата функция, дублираме ли се? И тук ще бъде ли чут гласът на хората по надлежен ред? Това е въпросът ми.
  Процедурното ми предложение е свързано със съгласие с изказалия се тук господин. Нека да въведем някакви правила. Аз бих предложила първо да уточним дали се обединяваме около електронно гласуване, тоест някакъв вид гласуване в залата да се проведе, за да се стигне до някакъв консенсус, да се знае над какво да се работи чисто формално след това. Дали се обединяваме около чисто мажоритарна, чисто пропорционална или смесена система. Аз го казвам, защото ние имаме опит в законотворчеството и можем да направим каквото залата реши в тази посока. Искаме да се ориентираме просто залата какво ще предложи и около какво ще се обединим.
  ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Повтаряме се.
  АНЕЛИ ЧОБАНОВА: Плюс това ни интересува чисто нов Изборен кодекс ли ще се прави или ще поправяме сегашния.
  ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Ние го коментирахме.
  АНЕЛИ ЧОБАНОВА: Вие го коментирахте, но не в контекста на това, което питам – дали ще се въведе електронно гласуване, машинно гласуване или ще продължим със списъците, ръчното гласуване и грешките. И аз ще кажа моите съображения, ако желаете да ме изслушате още мъничко. (Шум в залата)
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Моля за тишина в залата. Ако някой бърза, може да си тръгне. Нека слушаме хората, които говорят.
  АНЕЛИ ЧОБАНОВА: Тъй като ние сме привърженици на електронното гласуване, ще кажа какви са нашите съображения.
  Първо, по този начин се избягва този манипулиран вот, за който непрекъснато се говори.
  Второ, спестяват се неимоверно много парични средства от избирателни комисии, от избирателни списъци, от урни, от транспортни средства, от наблюдатели, от застъпници, от всякакви такива хора. Освен това става много по-бързо и по-лесно.
  Вземам предвид изказването на господин Каракачанов, който каза, че е възможно хакване. Ами може и това да е, но има служби, които да следят за подобни неща. Така че ние сме привърженици на тази система.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще имаме специално заседание, на което ще обсъдим тези неща.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Преди да дам думата на представителя на „България на гражданите”, едно уточнение по въпросите, които зададе госпожата.
  Изборният борд, който вчера заседава при премиера Пламен Орешарски, реши да продължи своята дейност - той беше създаден, за да наблюдава честността на парламентарните избори на 12 май, беше официално поканен на днешното обсъждане. Нещо повече, членовете на борда потвърдиха ,че днес ще се включат в дебата в парламента, както и някои други неправителствени организации. Очевидно са се уплашили или имат някакви други причини да не уважат днешното събиране. Мисля, че от това губят. Защото единственият начин да се чуе какво мислят хората, са подобни формати. Те може да са изморителни, за някои отегчителни, но това наистина е единственият начин да се чуе какво мислят и предлагат гражданските организации. който няма търпение да участва в подобен дебат, особено политическите партии, наистина това е негово решение. (Неразбираема реплика от място)
  Ако Вие представлявате борда, ще можете да се изкажете от микрофона. Сега давам думата на представителя на „България на гражданите”. Заповядайте.
  ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Аз съм представител на „България на гражданите”. Тъй като няколко пъти беше споменато името на нашата партия, ние с моята колежка оставаме с впечатление, че се опитват да легитимират това заседание с нас, с това, че присъстваме тук и сме представители на извънпарламентарна партия.
  Искам да кажа само, че ние се отзовахме на тази покана, защото смятаме, че Изборният кодекс е нещото, което трябва да бъде направено. И то е единственото нещо, което трябва да бъде направено преди предсрочните избори.
  Ние сме с хората отвън и вярваме, че хората отвън са прави с това, че се противопоставят на статуквото.
  В тази връзка искаме да кажем следното нещо. За нас най-важни са няколко приоритета в Изборния кодекс. Промените, които трябва да бъдат направени, трябва да започнат от машинното гласуване. Видяхме какво се случи си бюлетините в Костинброд, знаем, че това нещо не се случва за първи път. Много проблеми като този могат да бъдат решени с машинното гласуване и, надявам се, след това с електронно гласуване. Детайлите ще бъдат изчистени. Но това е един приоритет, който трябва да бъде приет от комисията.
  Второто нещо, което се надяваме да бъде прието, това е да бъде дадено право на хора с двойно гражданство да могат да гласуват, при положение, че за определен период от време те са били в България.
  И на последно място, нека да изчистим най-накрая списъците с мъртвите души. Защото фактът, че има 800 000 човека, а може би и повече, от чието име се гласува, е изключително притеснително. Знаем, че това е един голям процент от българските избиратели.
  Благодаря ви. За съжаление нямаме възможност да продължим да бъдем тук, тъй като трябва да излезем с моята колежка. Пожелавам ви лека работа и се надявам комисията наистина да чуе гласа на хората и след това да обсъди едно по едно нещата и да каже кое приема, кое не приема, защо не приема дадено предложение с мотиви. Благодаря ви.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря. Ще имате възможност, ако искате, писмено или по електронен път да изпратите вашите предложения. Те ще ни бъдат изключително полезни в хода на работата по Изборния кодекс. Благодаря.
  Ще давам думата в следния порядък – левия сектор, централния, десния. Заповядайте.
  ДОНКА ДЖЕНДОВА: Много ви благодаря. Аз съм представител на Граждани за електронно гласуване он лайн и машинно. Всички ние сме свидетели на изборните манипулации, които станаха през 2011 и 2013 г.
  Като представител на гражданите, които представлявам, а предполагам и вие, не искаме да се случват никога повече тези манипулации. Затова ние предлагаме в бъдеще на всички български граждани да бъде дадена възможност сами да избират начина на упражняване на избирателния вот. Като нашето предложение е електронно гласуване он лайн и евентуално машинно гласуване, макар че машинното гласуване в Индия се използва само от необразованите.
  Ще цитирам един колега: „Опашки от хора, тъмни стаички, досадни проверки на избирателните списъци, чували с бюлетини, изнервени гласоподаватели, хартия – огромно количество хартия, колко дървета са били изсечени, трябва да се прецени. Така се гласува в ХХІ век. Не е ли обидно?”
  В същото време на 1800 км на север естонците го правят с един клик от хола или от парка, прави или легнали, без да си късат нервите. Нашето изоставане е толкова голямо, че е обидно.
  А сега да си зададем още един въпрос – дали българските политици искат да се въведе електронно гласуване он лайн и машинно?
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е въпрос по същество. Отлагаме го.
  ДОНКА ДЖЕНДОВА: Само за мъртвите души. Искате да бъдат изчистени мъртвите души. А някой замисли ли се за тези българи – над 1 млн., които в момента ходят в чужбина, за да изхранват семействата си в България, които плащат данъците в България? Те трябва да имат право да гласуват он лайн, за да влязат в он лайн клуб и да си упражнят вота. Говоря за тези, които работят, не за тези, които живеят в чужбина.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Едно изменение. Наистина тук са трима от членовете на Изборния борд – виждам госпожа Асенова, която е председател на Института за социална интеграция, госпожа Ивилина Георгиева от Института за модерна политика и господин Димитър Димитров.
  ПРЕДС. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Едно уточнение – Изборният борд никога не е бил формална структура. То е едно доброволно участие между много – 12-13 наблюдаващи организации. Истина е, че съществува, защото сегашният министър-председател има специално отношение. Вярно е, че проф. Друмева някак си го персонализира. Но това е горе-долу. Някакви задължения, общи решения или каквото и да е не съществуват.
  ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Госпожо Манолова, нека да престанем с агитации. Нека да започнем да работим. (Голям шум в залата).
  АНГЕЛ ГАДЖЕВ: Процедура. Нека да изслушаме предложенията на тези, които не са били на първата среща.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми дами и господа! Моля за търпение, да спазваме регламента. Всички, които нямаха възможност на първото заседание да си заявят позицията, сега имат възможност да го направят. Нека да имаме търпението да ги изслушаме, за да има накрая систематизация и общ доклад на всичко, което предлагат гражданските организации. Абсолютно всичко.
  АНГЕЛ ГАДЖЕВ: Упълномощен съм да дам нашите предложения. Исканията ни са следните.
  Първо, отмяна на всякакви ограничения за партии и граждански организации във връзка с участие в изборите за Народно събрание, президент, общински избори.
  А. Отмяна на задължителните подписи и свеждането им до нула.
  Б. Отмяна на задължителните парични суми и свеждането им до нула.
  Това е продиктувано от досегашните нарушения на Конституцията.
  Второ. Запазване на изборния праг от 4 процента с опция за вдигане на 5 процента. Продиктувано е от задължителната за всички норма на представителност и конкурентност на идеи и политически платформи.
  Трето. Една единна изборна система, или изцяло пропорционална, с отмяна на досегашната методика на изчисление на мандатите, или изцяло мажоритарна, такава, каквато съществува в демократична Франция.
  Ако всички изказващи се бъдат така конкретни, ще бъдем бързи и ще имаме ползотворна дейност. Благодаря ви. (Частични ръкопляскания).
  ПЕТЪР КЛИСАРОВ: Аз съм от протестиращите, които не харесват изказванията на партии. Аз съм един от гражданите, които са от февруари месец всяка вечер на улицата.
  Виждаме тук и това, че политическите партии са доста по-организирани в изказванията си. Затова бих искал да благодаря на хората от Народното събрание, които ни предоставят тази възможност, и да призова да се придържаме към регламента, за да имаме някакъв успех.
  Всички предложения, които се внесат, ще бъдат обсъдени. Силно се надявам, че народните представители ще обърнат внимание. Иначе натискът на улицата ще бъде още по-брутален към тях.
  Наистина трябва до 15-20 дни вие да излезете с някакви по-конкретни решения, за да се види, че правите нещо. защото това безпредметно говорене не води наистина до никъде. След като срокът за подаване на всичките предложения е петък, нека след петък за другата седмица да имаме яснота какви са основните искания и нещо пропуснато ли е.
  Това, което искам да ви кажа, е, че няма смисъл да се ходи към машинно гласуване и да се харчат излишни пари. Електронното гласуване е абсолютно възможно, но то трябва да бъде съпроводено с промени в Наказателния кодекс. Тоест организирането на купуване на гласове трябва да бъде наказано с 10 години затвор, а продаването – с 5. По този начин хората няма да смеят да си продават гласовете.
  Второ нещо. ние имаме 11 точки, но само две-три ще ви разясня тук. Много е важна равнопоставеността на малките партии, въобще на всички партии в държавните медии и телевизии. Това нещо трябва да е дебат пред опитни журналисти и експерти. И политическите лидери да могат да отговарят експертно и да дават политиките – как биха свършили нещо, ако бъдат избрани. Само така може да се постигне равнопоставеност и да няма това, което виждате в момента – едни и същи изтъркани лица по медиите, които да говорят едно и също в защита на големите партии.
  Предавам ви нашите искания. Надявам се, че ще бъдат включени по-нататък в работата.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря. Предавам го на експерта на комисията.
  ИВАН ТОМОВ: Общо взето трябва много бързо да действаме, защото виждате какво се случва. Затова трябва да бъдем много оперативни.
  Предложение, което досега не е предлагано, е за начина на отчитане на гласовете след изоборите. Ние предлагаме минимум 90 процента от гласувалите да имат представителност в Народното събрание.
  Второ. Ако и при тези проценти има партии, които са събрали над 3 процента от вота и не са в парламента, и те да влезнат.
  И трето, да има златен глас. Тоест партията победител, ако състави правителство и състави мнозинство, което е, както в случая, 120 на 120, да има златен глас, демек да има 121 депутати, за да може да се работи в Народното събрание.
  Ние сме направили изчисление, че при тази система в момента, на базата на предишните избори, в парламента щеше да има 10 партии и нямаше да се стигне до това, което е в момента. Направили сме анализ на по-предишните избори. Тогава по тази система щяха да влезнат още две партии, които бяха прескочили 3-процентната граница, и може би нямаше да се стигне и до оставката на предишното правителство. А хората искат представителност в парламента. В момента тя е 75 процента от гласувалите. Ние държим да бъде така - минимум 90 процента от гласувалите да имат представителство в парламента. Може би тогава няма да ги има тези, които са в момента пред парламента. Благодаря ви.
  ПРОЙЧО КАРАИВАНОВ: Благодаря ви. Аз съм от Българското сдружение за честни избори и граждански права, Национална асоциация.
  Вече минаха 23 години от изборите в България през 1989 г. Има няколко момента, които искам да засегна.
  Първото,нещо, което ние предлагам, са правомощията на изборната администрация.
  Нека общо да участват 50 процента в подготовката на изборния процес. Така ще се контролира корупцията.
  Районните избирателни комисии и общинските избирателни комисии да имат квоти на неправителствените организации, които ще бъдат готови да помогнат за решаването на дадени проблеми.
  Отпечатването на бюлетините и протоколите да бъде публично оповестено къде са работени и обществото да е спокойно, че няма да се повтори случаят с Кремиковци.
  Неправителствените организации да участват в секционните комисии на регионално ниво.
  Традиция е секционните избирателни комисии да не са обучени както трябва и по време на изборите да се създава хаос.
  Много малко хора в България знаят, доколкото гледах тези избори, че ние сме обучавали сръбските хора, които свалиха Милошевич. Те бяха при нас. (Ръкопляскания за завършване на изказването.)
  Предлагам секциите да имат възможност да участват в целия процес в деня на изборите в деня на изборите от отварянето на секциите, даването на бюлетините и тяхното съхранение. По този начин ще се избегне впоследствие тяхното манипулиране.
  Предлагаме промяна в няколко насоки.
  Трябва да бъде ограничен броят на застъпниците като представители на дадена партия, която има и наблюдатели в секцията. Не е възможно в едно малко населено място от 10 секции дадена партия да има повече от 250 застъпници, при положение, че уточнението на вота понякога се решава с 10 гласа. По този начин ще бъде потиснат корупционният момент за продаването и купуването на гласове. Ограничаване на субсидиите на политическите партии, които не използват своите така наречени субсидии за партийните си дела, а го правят даже и накрая на мандата си за избори. Да не говорим, че и там отиват някои пари… (Ръкопляскания)
  НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: Здравейте. Аз представлявам себе си. Имам само едно допълнително предложение по отношение на бюлетините и фалшификациите в тях, за да не се повтарят тези ексцесии, които се случиха в Костинброд.
  Предлагам да включите изменение в чл. 308, ако не се лъжа, от Наказателния кодекс, ал. 3 с нова точка 3 за допълнителни количества – вече е въпрос на формулировка, но за бюлетини, които са извън количеството, да се предвиди наказателна отговорност до 10 години по тази алинея.
  По отношение на проекта за вътрешни правила за работа на комисията считам, че е добре да се приемат някои неща, тъй като не всеки има възможност да се изразява както трябва по това, което е предметът на дискусията.
  Моля ви, придържайте се да говорите по това, което не сте представили в интернет страницата на Народното събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря. Наистина това трябва да бъде подходът – всичко, което вече е предложено и е включено в доклада, да не се повтаря – давайте нови предложения, за да има край тази дискусия.
  АТАНАС ПЕТРОВ (Русе): Аз също представлявам себе си.
  Първо, искам да споделя нещо на господата, които ме търсиха няколко пъти за експерт. За наше голямо съжаление в днешно време думата „експерт” има съмнително значение, което е лошо. По тази причина се налага ние, гражданите, да запълваме вакумите, което не би трябвало да е така.
  Другото, на което искам да обърна внимание, са думите на госпожа Манолова за това, че някои от нас са имали смелостта да бъдат тук днес. Аз също не искам да влизам вътре, защото отвън хората не знаят какво се случва тук. След като става дума за публично обсъждане, нека това да бъде направено….(голям шум в залата), нека това да върви по телевизиите и нека тези господа от партиите да спрат да бъдат представяни на такива обсъждания. Защото чуваме: по-малката партия, по-голямата партия. Никой отвън не иска партии. Тези неща, които се говорят в момента, ги има още от февруари и март по протестите и се искат още оттогава. И да не продължава този спор коя партия е по-голяма и коя е по-малка, коя е представена и коя е непредставена. Започнете да работите. И нека следващото събиране да не бъде по една точка, а да се започне да се работи. Иначе цял мандат може да се обсъжда това нещо и да ни замерят с домати отвън. (Ръкопляскания).
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: След като си изяснихме концепцията и вземем отношение по важните теми, ние ще седнем с експертите и ще го напишем. Въпросът е да се вземат решенията. Но преди това трябва да се получат всичките предложения. Защото един от най-големите упреци към политиците и към парламента е, че не желаем да чуем гражданите. ето, сега имаме възможност всички да си кажат мнението, да предложат, всичко да се включи, да се обяви и след това по теми тези предложения да бъдат приети или отхвърлени със съответните аргументи.
  РУМЕН ДЕЧЕВ: Благодаря. Аз съм от Народно социално движение, от протестиращите през февруари и март месец. И сега излизам на улицата, но не срещу правителството, без да сме негови симпатизанти. (Ръкопляскания)
  Мисля, че трябва да насочим вниманието си към основни проблеми, които трябва да бъдат решени, а после някакви комисии да видят как те могат да бъдат решени.
  Смятам, че желанието на всички е да няма олигархичен вот. Олигархичният вот се постига първо с купените гласове, с фалшифицираните гласове. И тук трябва да се обърне най-голямо внимание.
  Това, което ние виждаме като една възможност, е предварителната регистрация. И да бъде ограничено поне на първо време, докато се изяснят нещата, гласуването само в България.
  Ако видим данните за хората, които са гласували вън от страната, ще видим, че те са незначителен брой. Обаче допускането на този вот дава възможност за големи манипулации в изборите. Нека да има предварителна регистрация и да се гласува само в България, за да се изчистят тези неща.
  Много пъти се злоупотребява според мене поради неразбиране с думата „гражданите”. Всички са граждани. Партиите – аз не съм представител на определена политическа партия – са едни граждански сдружения. Фактът, че милиони хора са гласували за партиите, означава, че проблемът не е в тях, а че тези граждански сдружения не са могли да представят нещо, с което да привлекат вниманието, както и условията, които ги допускат до вота.
  Много важно е да спазваме тази финансова бариера, тя е убийствена. И в никакъв случай, дори да има някаква минимална, която да е гаранция за сериозност, да кажем, 1000 лв., тя не трябва да остава след това за държавата. Откъде накъде. Това наказание ли е, глоба ли е? примерно 1000 лв., които след това се връщат на тези, които са участвали в изборите.
  Тези изисквания за 7000 подписа също са абсурдни. Вие знаете, че в момента хората в България се страхуват да си дадат единния граждански номер. Такава е статистиката. Трябва да се свали до едно минимално количество, да кажем, 1000 подписа, което да гарантира след това, че има някаква сериозност от отсрещната страна.
  Това е моето предложение. Благодаря.
  БОЯН АТАНАСОВ: Аз представлявам фейсбук група с над 10 000 привърженици. Средно на ден те се увеличават с около 1200 – 1500. „Сто процента мажоритарни избори” – така се казва групата.
  Ако някой от всички нас иска да отнеме парламента и държавата от ръцете на олигархията и на политическата мафия, според нас изходът е чиста мажоритарна система в два тура.
  Засега при тази избирателна система нещата виждате как вървят. И така ще продължаваме да гласуваме в тази система, която 23 години ни предлагат.
  Има само един изход, който сме предложили, и той се казва „Чиста мажоритарна система” в два кръга.
  През 1993 г. в България беше един от най-големите световни политолози, казва се Морис Дюберже, французин. В интернет могат да се намерят всички негови клипове, които е качвал. Той имаше лекции в България, в Софийския университет. Аз съм си позволил да извадя само два-три негови цитата. Това, което той ни каза, мисля, че важи точно тук и сега:
  „Докато използвате пропорционалната избирателна система, винаги ще има риск от политическа нестабилност.”
  Припомням това, тъй като сега цялата българска политология със зъби и нокти се бори за спасяването на пропорционалната система. Тя всеки ден произвежда нови и нови лъжи срещу мажоритарния избор, че той щял да доведе олигархията, че щели да останат само две партии, че мажоритарният вот се губел и т.н.
  Ще се върна пак на следващия цитат на Дюберже и с това ще приключа това, което казва този голям французин: „Единствено мажоритарната избирателна система, практикувана в страни като Великобритания и Франция например, гарантира трайното установяване на последователни смени на правителства, избрани от гражданите по време на законодателни избори, подкрепяни или отхвърляни от същите тези граждани по време на следващите законодателни избори”.
  Мисля си,че това е повече от ясно.
  Сега ще ви кажа едно-две предимства, които тази система предполага.
  Основното предимство на мажоритарната система е, че народът има свои представители. При пропорционалната няма. Това са представителите на партиите, спуснати със списъци. Политолозите казват, че при мажоритарните избори се губели гласове. Кой ги губи, партиите ли ги губят? Партиите не са суверен. Всеки район си има избирател, така че нищо не се губи. Предполагам, че тези, които не са подкрепили сегашния президент, не казват, че са намерили нашия президент. Той е президент на всички българи. (Шум в залата). Окей, не е ваш.
  Ако олигархията си имаше изгода от мажоритарния вот, бъдете сигурни, че тя отдавна щеше да го е въвела и никой нямаше да я спре.
  Аз ще представя на госпожа Манолова един проект за закон на базата на закона от 1990 г. от Великото Народно събрание. Благодаря.
  АНТОН ДИМИТРОВ: Здравейте, приятели! Аз няма да повтарям, че от месец февруари досега съм на протести и палатки и т.н.
  Искам да обърна внимание върху един особено наболял проблем, който се наблюдава при всички избори досега. Всички говорят за купуването на гласове. Никой обаче не ше да каже откъде идва това купуване на гласове, как се получават тези пари, с които се купуват гласове. Истината, че партиите, които получават държавна субсидия, превръщат това в един много добър изборен бизнес. И този бизнес на тях им генерира всяка година все нови и нови средства.
  Единственият начин, който ние виждаме като вариант да се прекрати тази порочна практика е парите на партиите да излязат на светло, като всички дейности, свързани с обслужването на партиите по нейното счетоводство, одити, рекламна, печатна дейност, обучение, каквото и да е да бъдат аутсорсвани и за тях да се прилага Законът за обществените поръчки. Това е много важно, защото това ще ликвидира черните каси на партиите.
  Аз дълбоко вярвам, че това може да ми докара един много хубав бой тази вечер още някъде по улиците на София, както се случи през февруари. Но е важно това – парите на народа да бъдат използвани в полза на народа. Партиите да нямат право, както някои други големи мастодонти, ползват в момента депозит. Депозити партиите да ги имат, но да не са за трупане на лихви. Ако има такива лихви, да се връщат пак в бюджета. От дейностите, за които не се ползват аутсорствани услуги или дейности по Закона за обществените поръчки, средствата също да бъдат връщани обратно в бюджета. Неизползваните средства до края на годината и тези, които не са регламентирано използвани, също да бъдат връщани обратно в бюджета. Няма защо ние да храним партиите така, че те да създават черни каси, с които да ни купуват. (Ръкопляскания)
  Дайте да направим нещо, което можем да направим и да лишим наистина олигархията от възможността да дърпа черни пари, с които да купува гласове и на цигани, гласове и на българи. Аз бях участник в тези избори и видях как хората бяха купувани, без право на глас.
  Няма да обръщам внимание на никакви други предложения, които ги има, защото те в 99 процента се повтарят. Тук сме все хора, които от февруари месец все това мислим.
  Поздравявам господин Брезоев, защото той и в Четиридесет и първото Народно събрание внесе законопроект и досега отстояваме идеите, които той беше заложил. Хубаво беше да му дадем възможност още няколко минути да поговори, за да разберем, че ние сами вкарваме вълка в кошарата и най-вече с нашите пари даваме възможност да ни купуват. Благодаря ви. (Ръкопляскания)
  ВАНЯ АНДРЕЕВА: Радвам се, че съм в тази зала. Аз съм председател на гражданско сдружение „Гласност” и сме добри приятели с повечето от вас. Искам да кажа три неща.
  Първо, въвеждане на образователен ценз. Управляват ни хора, избрани от хора, които са неграмотни. Има хора, които не могат да четат, не могат да пишат, дотолкова са грамотни, че да задраскат кръстче. Това искам да се вкара. Знам, че това е промяна в Конституцията, но може да се прокара абсолютно легитимно с предварителната заявка за гласуване. Не искам да ни управляват неграмотни хора.
  Другото, което искам да предложа, е машинното гласуване, както и намаляване на субсидиите на партиите с две трети. Като са толкова дейни и са толкова лидери, нека да видим когато става въпрос за кауза, а не за пари, колко са добри. Това е, което исках да кажа. (Ръкопляскания).
  НИКОЛАЙ ГАЦЕВ: Аз съм заместник-председател на сдружение с нестопанска цел „Орлов мост”, а от днес вече и член на акционния комитет за създаване евентуално на бъдещата Народна партия на Република България, ако тя бъде създадена и регистрирана.
  Уважаеми приятели, раздадох чрез госпожа Манолова – не зная дали тя ще се разпореди да бъдат раздадени тези листа – един социален профил на бившите депутати от Народната и от Демократическата партия, които в края на 19-ия век стават строителите на тогава съвременната България, на онзи тежък процес на преход, който завършва с освобождаването на княжество България и създаването на модерната българска държава като Трето българско царство. Искам да дам на всички членове на комисията този текст.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: В момента се раздава. Не знаех от кого е.
  НИКОЛАЙ ГАЦЕВ: Не е тук въпросът да говоря за миналото, с което може би имаме много успоредни неща в момента. През 1894 г. пада един подобен на режима, който току-що изпратихме. Хората, които направиха този режим в Република България, за съжаление ги няма днес, за да обсъждаме резултатите от това тяхно поведение. Но така или иначе през 1894 г. Република България се намира в един друг преход, който трябва да приключи – прехода от Османската империя и българската постфеодална държава към модерната българска демокрация, която имаме около 40 години.
  Тук аз се сблъсквам с два проблема, които са стояли и тогава.
  Първият дебат тогава е бил дебатът за 4-процентната бариера, който е конституционен проблем. Тук е колегата, от който аз съм гупил своето дело срещу регистрацията на СДС от 2009 г. със сериозни аргументи. Но така или иначе 4-процентната бариера, направена от кръглата маса и от Великото Народно събрание, деформира настоящите избори през 2013 г. Системата на посочената демокрация тогава на кръглата маса и въвеждането на 4-процентната бариера, която по същество е противоконституционна и неправилна по смисъла на действащото българско законодателство, тя изкриви резултатите от днешните ни избори. Вижте, за 23 години тя катастрофира в поредните парламентарни избори. 43 процента от българския народ не са представени в настоящето българско Народно събрание. Защо? Точно заради дефекта на тези 4-процентна бариера.
  Вторият проблем, който виждам тук, е в предложение на Института за модерна политика, за забрана за кандидатиране на едно лице в повече от един избирателен район. За мене това е, както се изказа колежката одеве, едно фашистко предложение. Ще се аргументирам защо. Затова съм раздал и тази справка с делата на нашите лидери, колеги, от края на 19-ия и началото на 20 век. Тогава не го е имало ДПС и не е имало кой да защитава правата на малцинствата в българския парламент. Не е имало кой да ги представлява. Тогава две партии, които се създават – Демократическата и Народната партия, изиграват ролята на ракети-носители на тези малцинства. Тогава лидерите на тези партии Мушанов, Константин Стоилов, Малинов стават ракети-носители в смесените избирателни райони и те вкарват със своя авторитет, със своето познание пред хората депутати от малцинствата. Това е голямата истина, която се прикрива. (Ръкопляскания)
  ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ: Аз съм професор по физика. Ще се изкажа съвсем накратко.
  Уважаеми съмишленици. Аз съм от протестиращите хора. Имах задължението и даже неудоволствието да водя протестите против опитите за закриването на Българската академия на науките и съм един от малкото хора, които са водили протести, които са стигнали до успех. Затова бих искал да споделя съвсем накратко няколко неща.
  Първо, ясно е, че тези, които протестират, не решават въпросите, заради които протестират. Затова сме се събрали ние тук – да се опитаме да бъдем модератори между протестите, а това са хората, които са недоволни от най-различни неща и както виждаме, често не е ясно дали могат да си ги формулират, и в случая народните представители, които ще бъдат дълго време или не, но от които ние очакваме да решат това.
  Тъй като вече две заседания провеждаме и се каза почти всичко, което би могло да се каже, аз към вас апелирам – ако някой има да каже нещо, което да не е казано, да го каже. Ако няма такова нещо, да преустановим заседанието и да дадем възможност на секретариата на тази комисия, който очевидно добре върши работата си, защото пред всеки от нас седят няколко документа, които, за да бъдат съставени, са положени определени усилия, да си свърши работата.
  В този списък има един материал, представен от физическото лице Владимир Брезоев. Аз призовавам всички вас внимателно да го погледнете. Защото зад това предложение седят поне една трета от присъстващите в залата, а може би и две трети от присъстващите. Защото това представлява един документ, който е правен от професионалист, обсъждано от широк кръг специалисти. И ако ние възприемем като основа този документ, аз очаквам на следващото заседание да влезе работен материал на базата именно на този материал, но той би могъл да бъде допълнен с важни неща, които не влизат в него, тогава на следващото ни заседание да бъдат обсъждани текстове и да бъде приет документ, който ние ще предложим вече на народните представители, за да го обсъдят и приемат.
  Аз имам опит не само в протестите, уверявам ви. Аз съм участвал в писането на стратегии, научни трудове и т.н., ще кажа, че това е начинът да се постигне цел.
  Надявам се, че повече няма да слушаме известни на всички ни неща и очакваме да получим един материал, който в течение на не повече от 10 дни ще влезе в Народното събрание, за да може да не остане този материал изхвърлен заедно с Народното събрание и нас навън. Благодаря. (Ръкопляскания)
  ДЕТЕЛИНА СИМЕОНОВА: Добър ден на всички. Аз съм от Добрич и представлявам гражданското общество за Добрич. Юрист съм, бивш съдия. На миналата среща не можах да присъствам.
  Пожелавам на този екип да събере юристи. Много бих искала да поканите професор по държавно право, без да споменавам имена. Съжалявам, ако някого обиждам, но загърбихме професионализма.
  Аз ще се спра само на въпроси, които не са засегнати. Нямах време да прегледам обобщаващия материал. Няма да се спирам на задължителното гласуване – ние го поддържаме, нито на машинното, което също поддържаме да бъде въведено в страната.
  Това, което предлагаме, е принципът на уседналост, въвеждане на пасивното избирателно право. И това да бъде като изискване за народните представители с компромис за водачите на листите. Това не е фашизъм, ще отговоря на господина. Защото ако Вие сте в Америка, не можете да бъдете излъчен за конгресмен от Далас и да представлявате щата Калифорния, защото не знаете проблемите на този щат и на хората, които живеят там. (Ръкопляскания)
  Така че това, което наблюдаваме досега, е недопустимо. Представителството означава работа, означава работа по законодателни предложения, които да разрешават проблемите на хората. Защото правото е регулатор на обществените отношения.
  По тази причина ние сме се за въвеждането на този принцип за уседналост като изискване за кандидатите за народни представители.
  На следващо място, предлагаме да бъде увеличена границата към изискванията за народни представители. Сега тя е 21 години за народни представители, 18 години – за общински съветници.
  Искам да попитам, когато завършим гимназия или университет можем да стане народни представители, така ли? Къде е нашият професионален опит? Във фирмите ни искат 5 години трудов стаж по специалността. (Ръкопляскания). Къде е професионализмът в тази държава? Или това са партийни назначения към централите, които са изстреляни като народни представители.
  Противопоставяме се и искаме въвеждането на 30 години минимална възраст за общински съветници и за кандидати за народни представители. Противопоставяме се и искаме въвеждането на 30 години минимална граница за общински съветници.
  Относно субсидирането. Искаме промяна в Закона за политическите партии, пълно отпадане на субсидирането; разрешаване на юридическия стаж – само български юридически лица с оди в края на всяка година на всяка политическа партия. И ако има повече изразходване средства, които са постъпили преди прозрачност, да не може да участват в изборите.
  Ние ще го мотивираме и ще го дадем тук.
  Моля ви за професионален екип. Обобщете предложенията на хората и ги дайте на професионален екип, даже и с наше представителство, за да се изработят промените в кодекса. Благодаря на всички. (Ръкопляскания).
  БИСЕР СМИЛЕНСКИ: Аз съм представител на Националния форум „Обединение”. Понеже наистина започнахме да се повтаряме, за да пестим времето и на хората от провинцията, и на членовете на комисията, предлагам следното. Ние започнахме добре. Предложенията на господин Томалевски за структуриране бяха адекватни.
  Смятам, че първо трябва да изведем списък на дефектите. Защото ако не изолираме дефектите, които в момента са извели хората на улицата, ние сме осъдени да възпроизвеждаме един и същи ефект – тоест протестиращи хора около парламента. Най-големият дефект според мен в момента е ниското доверие в институциите, и на тази основна институция за държавността.
  За целта нашите основни предложения, които не са се повтаряли тук, са следните.
  Първо, ние не сме съгласни с въвеждането на ограничение. Постигането на висока степен на участие на хората в изборния процес и в политиката няма да се получи с ограничения. Напротив, трябва да паднат ограниченията, да се изравнят възможностите за участие както на партиите, така и на гражданските сдружения. Да не се дава възможност да се тича само по една успоредна писта. Тоест, ние, партиите, си правим партиен бизнес, а вие – останалите граждани, си реализирайте инициативни комитети и се мъчете сами. Нито подписи, нито депозити и т.н. Защото партийният бизнес е един от факторите, които направиха неприятно впечатление на хората и ги отблъснаха от гласуването. Затова мисля, че това би било много добре, ако се направи екип от специалисти – ние не сме. Но одитиращите екипи трябва да направят списък от недопустимите разходи, които се правят.
  Какво означава – получавам няколко милиона лева, слагам ги по влогове и по време на кампания раздавам пари за благотворителност! Защо не ги раздаваме непрекъснато? Лицемерието в политиката трябва да бъде премахнато, защото иначе няма да излезе нищо добро.
  Предлагам за следващия път да се обсъжда конкретно изборни системи, като до петък колегите могат по тази глава примерно да предложат дефектите, които те са констатирали, и възможните решения. Благодаря ви. (Ръкопляскания)
  ИНЖ. ЦАНЕВ: Уважаема госпожо Манолова, аз съм от тези инженери, които на времето строяха панелките и заводите. Аз съм от тези пионерите ликвидатори на България, защото на 28 септември 1987 г. направих първия митинг в Русе, когато синът ми седеше на

  Ето го резултатът – създадохме професия ”ликвидатор”. Всички сме се събрали тук, без изключение, да искаме предсрочни избори. А никой не вижда, че в момента България е поставена на колене. Аз съм един от мислещите, не искам повече България да е на колене.
  Вие имахте възможност тук четири години да решавате това, което решаваме сега. Уверен съм, че вие си го решихте най-правилно за четири години.
  Към господин омбудсмана се обръщам. Вчера съм завел молба при Вас за провокаторите на втория стол, които призовават за тези размирици в България, жадни журналисти, които искат да залеят България в кръв. Всяка сутрин във всяко предаване бълват всевъзможни глупости, само и само да ни настройват.
  Моля ви, всички мислещи, и Вас, госпожо Манолова, като заместник-председател на този парламент, вземете отношение и за инакомислещите българи. Мога спокойно да заема местата на всички спирки, където има постоянно самоотлъчки. Това нещо не може да бъде така.
  Днес исках да защитя вашия депутат Цонев, срещу когото хвърлиха домати. Събориха ме и ми строшиха слуховия апарат. На кого да се жалвам? Обърнах се към полицая, той каза: Дайте ми персона. Коя е персоната? Персоната е тълпата. Защото минавам през тази тълпа, където аз съм униженият, смазаният.
  Дайте да не смазваме целия народ. Тези 200-300-5000 не са целия народ. Вземете мерки. Полицията да си влезе в ролята. Защото действително алчните журналисти са жадни за зрелища, за кръв.
  МИХАИЛ ВЕЛЕВ: Предложението, което имам е, броят на мандатите на народните представители да бъде ограничен. Не е необходимо 20 или 25 години един и същ човек да бъде народен представител, когато по принцип незаменими хора няма. Още повече,
  Напълно подкрепям предложението да носят наказателна отговорност за престъпления при продаване на гласове с най-малкото 10 години наказателна присъда. (Ръкопляскания).
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря за изказването – беше кратко и ясно. Стенографира се. Ще го включим в предложенията.
  ВЕНЕЛИН НОВАКОВ: Уважаеми граждани на България! Всички ние сме потърпевши от сегашната ситуация и трябва действително по възможно най-бързия начин това, което е подето от Народното събрание, да бъде реализирано. Тази комисия, която трябва да работи, да започне да работи.
  Аз прегледах почти всички предложения, които в 90 процента съвпадат. Те трябва да бъдат обработени в един нормален вид и да бъдат въведени в действие чрез гласуван. Може би трябва първоначално да минат през един такъв форум, в който да можем да си изкажем своето мнение – да или не, и съответно да бъдат
  Основното, на което държим от „Национална солидарност”, на което съм представител, е действително изменения в Изборния закон, който да предостави смесена избирателна система, тоест мажоритарна и пропорционална, 120 на 120 депутати, така че да може българският народ да подкрепя избора във всички райони. Това ще
  Искаме възможност за издигане на независими кандидати. Тук се постави въпросът за 1000 подписа. Ние предлагаме 500 подписа и предлагаме 2000 лв. депозит.
  Искаме изчистване на избирателните списъци от мъртви души. Реални, такива, каквито съществуват в преносен смисъл.
  Искаме задължително заявяване на участие в изборите чрез ползване на заявление за участие в изборите 30 дни преди датата на изборите. Ясно и категорично да се напише – ще гласувам или няма да гласувам.
  Предлагаме един вариант, който е много интересен от гледна точка на това ,че действително сега българският народ страда, но най-много надигат глас тези хора, които не отидоха до урните. Имайте предвид, че повечето от 40 процента от българския народ не е гласувал. В това отношение имаме съвсем рационално предложение – всеки гражданин,2 заявил и участвал в гласуването на изборите за Народно събрание или европарламент, получава 10 лв. компенсация за изпълнение на поетите от него и заявени изборни ангажименти на своя изборен адрес. (Голям шум в залата,частични ръкопляскания). Трябва да знаете, че 95096 процента ще бъдат резултатите от явяване на изборите. Тогава няма да има въпрос кой е купил глас. Държавата осигурява тези средства от субсидиите на политическите партии.
  Предлагаме намаление с 50 процента на паричните субсидии за получените гласове, така че един път на 4 години ако гласувате, 10 лв. ще получи този, който е гласувал. Благодаря ви. Това е нашето предложение.
  ЕРМЕНА КРЪСТЕВА: Аз съм представител на Гражданско сдружение „Сила”. Добър ден на всички.
  Искам да благодаря за поканата за тази среща и да кажа, че подкрепяме в 90 процента – цялото сдружение, което представлявам, всичко, което се каза до момента, с изключение на мажоритарния вот, мажоритарната избирателна система.
  Нашите предложения ще ги дам на госпожата, която ги
  РУМЯНА ДЕЧЕВА: Тъй като нашите предложения са отразени, имам само едно допълнително предложение. Тук слушахме за Франция, за Щатите и за други страни. Предложението ми е всеки път, когато правим аналогия с други страни, да има възможност да се оспорят нашите тези с допълнителни аргументи, тъй като ние сами себе си въвеждаме в заблуждение. Още по-страшно е, когато трябва да се обясни на 7 млн. граждани, даже на онези,
  Конкретното ми предложение е темите, които ще се обсъждат, също да бъдат обсъждани и по Националното радио и Националната телевизия, за да спрем да говорим с магически думички – мажоритарни или пропорционални а да разбираме за какво става дума. Същото важи за субсидиите и за всички останали неща.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря. За съжаление медиите сами решават кое да отразят и кое – не. Имат си определена редакционна политика. Виждаме я от това, което отразяват през
  СТОИЛ СТОИЛОВ: Уважаеми колеги! Аз съм консултант по организация и наблюдение на избори и тук представлявам само и
  Първо искам остро да възразя на девойката, която се изказа относно въвеждането на ценза. Не ми се ще моята страна да бъде изправена пред международни съдилища за неспазване на международни правни документи, по които ние сме страна, имам предвид Конвенцията за политически и граждански права, и редица други, които повтарят в една или друга степен подобни ангажименти. Така че нека да спрем с това флиртуване с масовите настроения.
  Второто нещо, което искам да спомена, е моето предложение за 50 на 50 мажоритарно и пропорционално гласуване, като задължително опцията 50 процента пропорционално гласуване следва да бъде със задължителна преференция – дали ще бъдат две или ще бъдат три, е въпрос на експертна дискусия. Това се налага, за да бъдат малко подрязани ръцете на партийните ръководства в манипулиране на партийните листи. Ние няма да отнемем на партиите по този начин техните привърженици, но ще овластим техните привърженици в рамките на партиите да преподреждат листите.
  По въпроса за доверието. Аз миналия път имах възможност да спомена, че нашата изборна процедура генерира в няколко пункта недоверие. Списък, на който никой не вярва, бюлетини, които са случайно напечатани и всеки може да си ги печата и да ги съхранява където си иска, изборни длъжности, които са партийно номинирани и ниско платени. Ако това нещо не се промени, не електронно, а каквото и гласуване да направим, процесът на доверие няма да нарасне. А процесът на доверие в изборите е този фундамент, по който госпожа Мая Манолова и останалите хора, които тук седят, управляват нашите ресурси, вдигат нашите данъци, вдигат своите из9дръжки, вдигат своите партийни субсидии.
  Няма да влизам в повече детайли, те са дадени в текстовете. Благодаря.
  МАРИЯ ВЪЛКАНОВА: Аз съм председател на Съвет за правни евростандарти. Организацията е съставена само от юристи. Аз съм адвокат. В нея членуват юристи от всички браншове.
  Имаме съвсем кратки предложения. Не сме участвали досега. Получихме материалите преди започване на това заседание. Не мога да сверя кое от нашите предложения го има или не. затова много накратко ще изложа основните теми.
  Считаме, че при така създалата се криза на представителността е необходима такава промяна в Избирателния закон, който, от една страна, да гарантира санкционирано избирателите за парламентарното мнозинство, а от друга страна парламентарно представителство на максимален брой граждани.
  Четирипроцентната бариера се показва като неефективен механизъм, в който остават непредставени значителен брой граждани,
  Става ясно, че в българските условия създаването на следизборни коалиции или тяхното замаскиране под формата на експертни кабинети отваря широко вратата за задкулисно управление.
  Убедени сме, че една партия или коалиция трябва да носи цялата отговорност за управлението, а най-широк кръг партии и коалиции трябва да бъдат представени в Народното събрание.
  Също така получаването на най-много гласове от една партия няма пълномощността да управлява сама. Ако тя е получила по-малко от 50 процента от гласовете, мандатът на управление трябва да бъде даден от народа, макар и при втори вот, както е за президентските избори. Затова се обявяваме за промяна в Избирателния закон, така щото, ако никоя партия или коалиция не получи 50 процента от гласовете, да се проведе втори тур, на който гражданите да избират между двете партии, получили най-много гласове. Партията, която спечели втори тур, независимо с какъв процент, да получи 120 мандата. Останалите 120 мандата да се разпределят между всички останали партии, получили достатъчно гласове за и0збиране на един депутат. Като механизмът е следният. От подадените гласове на първия тур се изваждат гласовете, подадени за партията, спечелила на втория тур. Тази цифра се разделя на 120 и
  Всяка партия, която е спечелила гласове, достатъчни за мандат, получава този мандат.
  По този начин дори партиите с по-малко от 1 процент подкрепящи могат да представляват своите избиратели, а партията, спечелила на втория тур, ще може да управлява с подкрепата на поне още една малка партия или един независим кандидат. Това ще доведе до стабилност на парламента.
  Само още едно изречение. Така ще гарантираме както
  Освен това настояваме на първия тур да се въведе преференциално гласуване. Кандидатите на всяка партия и коалиция да бъдат вписани равнопоставено, тоест по азбучен ред, за да бъде валидна бюлетината. Избирателят трябва да посочи един от кандидатите.
  ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ: Аз съм от гражданско сдружение „Освобождение”. Ще бъда много кратък.
  Пред вид последните действия на някои депутати предлагам за следващите два парламента да се отнеме имунитетът на народните представители, защото ние, данъкоплатците плащаме на хора, да се гаврят с институциите и на хората с пагони. Благодаря.
  ЙОЛО ДЕНЕВ (Посрещнат с ръкопляскания): Да живее България!
  Положението в България, не само в София, е супер революционно. Затова неведнъж, а два пъти и три пъти да се събираме, госпожа Манолова, за да може бързо, до две седмици да се приеме този Избирателен кодекс. Защото през октомври най-късно трябва да се проведат избори. Защото положението е супер революционно.
  Предлагам накратко следното. Предал съм 14 точки.
  Първо, Велико Народно събрание, за да се смени феодално-капиталистическата система в България в XXI в.
  Второ. Над 50 процента гласували, за да не гласува 20 процента от българския народ, който не вижда за кого да гласува, и други партии да съберат 5 процента и да печелят.
  За да изолираме гласоподавателите от Турция, да се въведе уседналост една година, владеене на българския език и плащане на данък в България.
  Освен това да гласуват само тези, които имат едно гражданство.
  Незабавно отзоваване, още същия ден, на депутати и министри. Същия ден, може и на обяд.
  Изборност на областните управители, за да не се достига до това трагично положение, което е сега.
  Най-много по 1 лев за субсидии на една партия. Никакви 60 милиона, никакви 15 хиляди, безотчетни, отчетни и т.н.
  Да имаме предвид да нямат право депутати, които са участвали в два мандата, да бъдат представители в парламента. Не може тук да се пенсионират някакви си и то доказани унищожители и грабители на България.
  Малко е неудобно, но трябва да имаме предвид, че може, ако искаме да успокоим обстановката, даже да се гласува такъв закон – ревизия на прехода и на тези, които са ощетили България с милиони, с договори, с бандитска приватизация, да им се търси съдебна отговорност и конфискация на имуществото. (Ръкопляскания).
  Да живее България!
  Само още една дума. На обяд, когато госпожа Манолова излезе пред павилиона с телефоните, ме смазаха техните хора от бой, просто едва говоря. Полицията. Аз държа плакат: Господа полицаи, вържете краката на депутати да не избягат и да гласуват закони, които българите искат! А полицаят ме смаза от бой. Благодаря. (Ръкопляскания).
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Наистина съжалявам, ако сте пострадали при инцидента. Опитът ми да разговарям с протестиращите пред парламента беше неуспешен, тъй като при викове, крясъци и свиркания няма как да има диалог. Извинявам се от името….
  МАРИЯ АСИМИ: В грешка сте, това са интелигентните протестиращи от месец юли! Лумпените и простаците сме ние! Така Ни нарече господин президентът на Република България!
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА Само още една реплика на изказването на господин Йоло Денев, по-точно едно уточнение. Аз не съм поемала ангажимент и няма да го поема тук пред вас, защото не искам да ви заблуждавам, че Изборен кодекс може да се напише за две или три седмици. Няма как да се работи под натиск и при поставяне на ултиматуми. Ние сме готови да променим изборните правила по начин, който го искат хората. Но аз под условия, натиск и диктат просто няма да работа. (Ръкопляскания).
  НИНА ГЕРГОВА: Благодаря. Аз съм представител на коалиция на протеста. Това, което ще кажа, ще го кажа от мое име.
  Нека да престанем да се делим на протестиращи пред сградата и всички други. Аз съм от лумпените от февруари. И медиите така отразяваха нашите протести…. В момента журналистите посочват кой не е удобен. Тези, които излязоха днес, са лумпени. Ние казахме, че имаме искания за премахване на политическото статукво, искаме да се промени Изборният кодекс, искаме да се променят много закони. А в момента интелигентните протестиращи всъщност не знаят какво искат. И факт е, че само в София е такава обстановката. Това по Изборния кодекс.
  За да не взимам пак думата, понеже днес точка 2 е „други”. По точка 2 – „Други” миналия път поехте ангажимента да се направят заседания в тази комисия и да се приемат проектозакони и предложения. Кога ще бъде направено такова събрание? Безспорно Изборният кодекс е важен, но не е от най-важните неща. И ако ние два или три месеца работим по Изборния кодекс, през това време другото Народно събрание какво ще прави? Ще си отива или ще приема закони, каквито то си реши?
  Нека да дадем нашите предложения така, както обещахте, да се направи тази комисия, както вече е формирана, да се направи заседание, което да е различно от това по Изборния кодекс, на което ние да си дадем предложенията и за икономиката, и за бизнеса. Благодаря.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Абсолютно права сте. Поех такъв ангажимент миналия вторник. И ако има желание сред участниците в днешната дискусия, такова беше заявено и предния път, във вторник можем да организираме едно представяне на законопроектите, които са внесени в този парламент, да се опишат законодателните намерения на партиите, които са в парламента, да чуем вашите предложения. А ако има готови законопроекти, още по-добре. За това ще бъдете допълнително уведомени, заедно с уведомяване за датата, когато ще проведем следващата дискусия и темата. Но това ще го решим накрая. Да не изпреварвам събитията. Нека всички, които искат да се изкажат, да имат тази възможност, а накрая ще вземем решение по тези въпроси.
  Заповядайте, господин Стамболиев.
  ИВАН СТАМБОЛИЕВ (Национален форум „Обединение”): Здравейте. Няма да повтарям всички предложения, които дадохте. Мисля, че може и да не съм видял, но според мене пропускаме нещо, което е важно – да се предвиди процедура по отстраняване или отзоваване на депутати, общински съветници и кметове при неизпълнение на техните задължения. Защото всички ние ако не изпълняваме нашите трудови задължения, биваме уволнение. А в България не е предвидена процедура за това, когато народни представители, кметове или общински съветници не си изпълняват задълженията, как да бъдат отстранени. Имат само задължение да си носят пропуските и да се ползват от дивидентите, които тази институция дава. Благодаря ви. (Ръкопляскания)
  МАРИН МАРИНОВ: Аз представлявам няколко организации. Искам да кажа какво правим ние. Нека да не се правим на специалисти, които разбираме всичко. Това, което общо искаме, ние сме по-скоро гарант, че това трябва да се случи. Затова седим и наблюдаваме какво ще направи тази комисия утре и дали ще излезем и ние да се присъединим към другите, които са отвън. Тази комисия трябва да свърши работа.
  Не е наша работа точно да казваме как ще става това. Това трябва да е съобразено с много закони и подзакони. Най-общо ще изкажа само две мнения.
  Изцяло нов закон – просто забравете! Няма никой да ни отпусне това време. Вече го загубихме според мене.
  Второ, нека другия път, когато дойдем, да изслушваме и да се съгласяваме или не с предложенията, които предполагам, че ги има. Няма какво да ги обсъждаме и всички да се изказваме.
  И трето. Извинете, аз не мога да разбера. Ние тук сме се събрали за закона, а не да обсъждаме политическото положение в страната. то е ясно какво е.
  И за в бъдеще моля ви, изказвайте се единствено по това, за което сме се събрали. Надявам се скоро да има нова среща. Да живее България! И никакви избори преди нов закон! (Ръкопляскания).
  РОСИЦА ПЕТКОВА: Аз съм председател на Национално движение на възрастните хора в България.
  Благодаря, че ни допуснахте в тази зала. Аз много се радвам, че виждам тук господин Пенчев, защото той е мостът между гражданите и парламента.
  Ние нямаме предложения. Но това, което чух тук, е в нашите глави. затова ние ще направим нашето предложение, ще го качим на сайта.
  Имам само едно малко допълнение. Във всичките тези предложения са забравени хората на легло, инвалидите, които си седят вкъщи. Много моля да бъдат включени в закона. Защото е адска мъка да заведеш майка си на избор, която желае да бъде избирател, но не може.
  Имам това предложение – да бъде включено в закони, а не в кметствата и в общините. Защото не се подчиняват и не изпълняват това, на което инвалидите имат право.
  МАРИЯ АСИМИ: Госпожо Манолова, благодаря за това, че ни събрахте. Господин Пенчев, специална покана направихме до Вас, благодаря Ви много, че ни уважихме.
  Госпожо Манолова, имам една лична молба към Вас. В момента представлявам себе си. Много Ви моля, бъдете любезна, но ако може, да се извините на ГЕРБ. Нека тези хора да дойдат тук. Нищо против нямаме там. Честитете им тези 97 броя. Господин Борисов това иска. И каза, че в момента, когато вие се извините, те ще влязат в парламента.
  Защо държа на това. Защото сега ще направим предложения, след това ще влязат в комисия. Комисията сте вие. Ние нямаме право на глас. В момента, в който влезе в комисията, те няма да са съгласни. Нека да бъдат тук, да чуят нашите искания и след това вече да се решават нещата.
  Аз мисля не само за нас, които сме тук. Моля да ни извините, ако не спазваме протокола, но не сме депутати. Аз мисля, че най-напред промените трябва да започнат от нас. А след като променим себе си, ще променим и държавата.
  Влизайки тук, беше нещо страшно. Ние сме комунисти, жигосаха ни. Бясна съм. Най-малко ще почервенявам на тези години. Те ни викаха комунисти, предатели, т.н.
  Господин президентът много ни обиди. От февруари съм на тези палатки. Хората, които се познаваме тук, той ни каза: интелигентните. Не може да ми казват навън червен боклук, бабичка. Може да съм баба, аз съм баба на внука си, не на останалите. Вие може да сте баба, но на внуците си, не на останалите. Да ми викат червен боклук!
  Най-лесно е да обидиш някого. Боклукът няма цвят. Да ни казват комунисти! СДС не краде ли? Всички крадат. Крадецът няма цвят. Има можещи и неможещи, знаещи и незнаещи. Това, което се случи, е много неприятно. Сега сигурно също ще ни обвинят. Тези, които сме тук, и това момче, което седна долу – всички сме от февруари.
  Редно е господин президентът да се извини на нацията. Неговите интелигентни хора ни викат червени боклуци, псуват ни отвън. Интелигенцията! В тези палатки, които са тук, никога не сме псували депутати. Никога не е наруган депутат. Дори като минават, ги каним – и от ГЕРБ, и господин Добрев го канихме, и господин Главчев, и един господин – забравих му името – от БСП.
  Няма сини и червени. Ако вие държите на думата си и правите това, което е в интерес на народа, няма значение колко сте червен. Обратното е ГЕРБ. Не съм против никого. Но защо господин Цветанов не желае да влезе в парламента? Или господин Борисов? Извинете, просто питам. Трябвало да им се извините. Ами извинете им се, за да влязат тук. Как ще влязат без парламентарно право? Сега съм в точка „Разни”, затова си позволявам да говоря.
  Ами следващия път като влезем и като ни хвърлят камъни и домати навън, как ще се решават тези проблеми? Ние за хората отвън сме червени боклуци. Като аз съм синя? Изобщо не съм червена!
  Моля ви обърнете им внимание, кажете им на господата. Ако трябва, аз ще отида да се извиня. И ще им честитя 97 мандата, които имат.
  Господин Пенчев, благодаря Ви. Държах да бъдете тук. Посъветвайте ни, ако правим грешки. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви и аз. Нека само да кажа още веднъж, че и ГЕРБ, и всички парламентарни партии и всички извънпарламентарни партии бяха поканени за участие в днешната дискусия. Лично тази сутрин поканих ГЕРБ чрез госпожа Цачева. Те са информирани за срещата, поканени са. Вече тяхно желание е дали да участват или не, дали да чуват гласа на хората или не.
  МАРИЯ АСИМИ: Благодаря Ви, че сте го сторили, госпожа Манолова. Но утре като влязат тези проектозакони и предложенията, които имаме... Господин Борисов каза, че те готвят избирателен кодекс. Това е негово задължение.
  И още нещо, госпожо Манолова. Може ли с палец? На мене ми е обидно. Обидно ми е. Ние ако не отидем на работа, ще бъдем уволнени. А тук с палци и не можем да ги вкараме в зала. Държавата не е бащиния нито започва от днес държавата!
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Нека да видим още колко изказвания има и да се ориентираме към приключване.
  ВЛАДИМИР БРЕЗОЕВ: Искам да помоля да отчетем обстоятелството, че се проведе един толерантен, нормален разговор, в който бяха чути и няколкократно повтаряни определени детайли. Затова аз правя конкретно процедурно предложение да закрием тази дискусия, защото всичко се изясни. Като искам да се обоснова.
  Черпя основание от това, че колегите, с които сме тук, ме оторизираха да направя това предложение.
  Става дума за няколко неща, които безусловно бяха потвърдени многократно. всички искаме да се равнопоставят предизборните субекти, тоест тези, които участват в изборите, да участват на равно основание.
  Всички искаме да се усъвършенства изборното законодателство.
  Това, което искам да уточним, е, че тази комисия е комисия за работа с гражданските организации. Комисията, която ще работи конкретно по промените в Изборния кодекс, е съвършено друга, тя е временна комисия за изработване на промените в Изборния кодекс. И тъй като на тази комисия трябва да се пренесе всичко това, което се записва тук, аз взимам думата, за да е съвсем ясно. Тези, които не искат да чуят резюме или експертно становище, което трябва да отиде там, за да се улесни работата, много моля да го чуят, въпреки че нямат желание да го направят.
  Става дума, повтарям още един, за Закон за изменение и допълнение. Не става дума за нов закон. Новият закон няма да имаме за съжаление възможност да го направим, защото обстановката е изключителна. Обстановката в страната е извънредна. Повярвайте, че ако ние удължим работата на това събрание с 3 месеца, това събрание… ( Шум и реплики в залата).
  Аргументацията, която давам, не е прищявка. Аргументацията, която давам, е на основата на сериозен анализ на обстановката. Фактическата обстановка е такава. Нека да използвам една метафора, въпреки че не искам да губя време. Става дума за един стадион, който представете си, че е препълнен. На този стадион има един сектор „А”, на който има викащи, но всички останали са недоволни от играта на играчите.
  Истината е, че в България ние не одобряваме това, което се е случило като резултат от тези избори и искаме да отидем на нови избори по честни правила. Честните правила включват следното: равнопоставеност и представителност.
  Затова аз моля да отидем още един път, повтарям, буквално експертно изражение давам на това предложение – да преминем към изработване на закон за изменение и допълнение на съществуващия Изборен кодекс, глава по глава, раздел по раздел, текст по текст. Да приключим с общата дискусия. Вече е ясно, че всички искаме да го усъвършенстваме и да го направим по-добър. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания).
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Едно уточнение. Дали ще променяме текст по текст или ще напишем изцяло нов текст, така или иначе ще го правим аз и експертите. Просто трябва да имаме изяснена концепция по всеки въпрос. Затова сега слушаме всички предложения, за да имаме общ поглед върху това какви са очакванията на гражданското общество, на гражданските организации и на гражданите. а следващия път ще коментираме – аз съм си отбелязала три теми. Даже ще ви предложим от това, което е безспорно, конкретни текстове. По-трудно се поправя текст по текст, отколкото се пишат нови.
  Освен това, ако ще се въвежда машинно гласуване, това означава да се променят 30 процента от текстовете в момента. Ако има преференции, това е още една огромна част от текстовете. Ако има друг вид изборна администрация, това са нови текстове. Ако има друг вид предизборна кампания, ако има други правила за регистрация, ако искаме равнопоставеност на кандидатите, това също са съвършено нови текстове. Дали ще поправяме или ще пишем нови, повярвайте ми, времето е едно и също.
  От друга страна, аз ви казвам, че за три нощи кодекс няма как да се напише. Има комисия, тя има времеви срок от три месеца. Тези, които наистина искат нови изборни правила, да се включат, да участват, да пишат, да предлагат.
  Пак ви казвам, под натиск аз лично няма да работя. Разбира се, има и други депутати, те могат да се включат. Аз съм гледала как се прави среднощно законодателство от ГЕРБ и резултатът е ясен. Аз няма да го правя. Все пак хората на улицата са интелигентни и решават. Ако искат избори другата седмица – моля. Но това не е наша отговорност. За една седмица Изборен кодекс не се променя. Не искам да има излъган в тази зала. Такъв ангажимент не поемам.
  ВЛАДИМИР БРЕЗОЕВ: А за конкретна работа поемате ли ангажимент?
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Ако имаме ясна цел, например каква е системата, дали правим преференции. На практика преференциалното гласуване аз съм го предложила и го има в предишния Изборен кодекс. Просто трябва да бъде взето такова решение. ако вървим към смесена система, това означава да напишем нещо друго. Част от текстовете сме ги предлагали и ги има. Но е нужно да се чуят всички мнения, за да се вземе решение какво в крайна сметка въвеждаме.
  ОРЛИН ПЪРВАНОВ: Нека да взема повод от Вашите думи. Аз се само предлагам да участвам в една работна група, която по научни методики ще обобщи и анализира цялата информация, така че да няма никакви съмнения, че нечие предложение е отпаднало, а всички тези, които се повтарят, да бъдат отбелязани.
  Втората мотивация ми е, че зад мене работи колектив от експерти, от които аз съм упълномощен да дам това предложение.
  И третата ми мотивация. Ние работим доброволно, на обществени начала, за да може процесът да бъде съкратен. Обемът от информация е много голям и трябва много голяма и много професионална експертност, с най-модерни методи и средства да бъде обработена тази информация.
  И четвъртата мотивация да взема думата е следното. всичко това ще става пред вашите очи в интернет. Всяко едно преместване на буква, точка, запетая ще бъде проследимо от всеки един от вносителите на тази точка и запетая.
  Нещо друго да ме попитате?
  РЕПЛИКА: С какво се занимавате?
  ОРЛИН ПЪРВАНОВ: Аз съм физик. Има съвременни средства и методи, с които много бързо, лесно и прозрачно се дава крайният материал.
  РЕПЛИКА: Срок?
  ОРЛИН ПЪРВАНОВ: Срокът е, когато госпожа Манолов ме покани да започна да работя. Колективът работи. Ние няма нужда да идваме тук. Ние по електронен път взимаме тази информация, колегите работят, колективът работи и всеки ден се получават резултати от нашата дейност.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Оставете си координатите на експертите. Благодаря Ви. Останаха още три изказвания. Заповядайте, госпожо.
  НИНА ГЕОРГИЕВА: В началото искам да спомена, че се възмущавам от факта, че болшинството очакват да им се даде думата, а някои смятат, че са повече от обществото и предпочитат да си вземат сами думата. (Ръкопляскания)
  Ние сме онези, които трябва да изискваме онези етични правила и норми, които са ни довели до тук днес – да искаме смяна на Изборния кодекс. Защото именно липсва морал. А моралът трябва да бъде заложен, да стъпва върху фундамента на правните норми.
  Ето защо ние трябва да сме гарант на обществения и социален интерес на българската нация. Не да се сравняваме с Щатите, не да бъдем някакъв нов сериал. Или с Франция и с Англия. Ние сме българи и имаме правото на своята идентичност. Затова именно съм тук, за да направя своите предложения. Ще се опитам да се вместя в рамките на трите минути. Това беше аргументът, който ни обедини.
  Към предложените вътрешни правила за работа на комисията, в т. 12 предлагам да влязат консултативно-информационни центрове за превантивен граждански контрол, структура, която аз съм предложила отдавна и на следващото заседание мога да се запознаете с нивото, което предлагам, за да може да бъде включен всеки гражданин, всяка община на съответната държава. Такива центрове да бъдат към съответните общини. По този начин съответните експерти ще могат на място да преценяват направените предложения от гражданите и съответно да ги сведат на вниманието на наши министерства или съответно, ако желаете да формираме този обществен съвет, към който да бъдат изградени определени работни групи, които ще разглеждат съответното ниво, до което е стигнала молбата, сигналът и жалбата на българския гражданин. В тази посока ние ще направим комисията по-ефективна, която ще има възможност да проследи целия път на направените предложения, така че да донесе и гарантира обществената полза, за която всички ние сме тук като гарант за това ,че ще бъде гарантирано някакво основно социално ниво, базов стандарт, който бях предложила миналата година, базов стандарт, на който ние трябва да сме гаранти.
  И това, с което искам да завърша. В така изготвените списъци, които ни бяха предложени, да пропуснали, че предложих към всяко нормативно решение да бъдат включени както етичният кодекс, който предложих да бъде изготвен и да започнем от нас, всяко едно от лицата да подпише този етичен кодекс и декларация за това, че той не лобира в интерес, различен от обществения. И след като положим подписа си на тази декларация, да бъдат изготвени нормативните актове, съобразени със съответно ниво на мотиви, цел и ефектът на въздействието, всяко решение да отговаря на съответния мотив.
  Това е, което искам да кажа. Благодаря.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря. Още три последни изказвания.
  ЕДНА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: В интернет не предават. Прекъснато е предаването. Дали може да се направи нещо? Току-що ми казаха.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Има он лайн включване в тази зала.
  СЪЩАТА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: В момента няма.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Връзката е възстановена.
  ГОСПОДИН ГЮРОВ: Аз съм от Велико Търново, от организацията, която е организирала повечето от протестите в града преди две години и различни други акции.
  Ще се опитам да не повтарям предложенията, които бяха направени. Извинявам се, ако някое все пак повторя. Нашите искания са следните.
  Забрана за заплащане на застъпниците. Знаете, че това се е превърнало в легален метод за купуване на гласове.
  Да се въведе активна регистрация на гласоподавателите, която се използва и вместо подписките, с които партиите и кандидатите се регистрират в момента. Това да стане наведнъж. В смисъл, гражданите отиват, регистрират се на изборите и в същото време се регистрират като подкрепящи регистрацията на дадена партия или кандидат, така че да отпадне тази търговия с единния граждански номер. много организации вече имат база данни с ЕГН и тези подписки в момента са доста фиктивни.
  Ще кажа някои неща, които са малко по-крайни, но това май не е казано досега.
  Ние също сме за образователен ценз за гласоподавателите. Искам да подчертая, че по Конституция гражданите са длъжни до 16 години да ходят на училище. Основното образование е задължително от много отдавна. Така че нека този, който не спазва това законно задължение, съответно да няма другото право.
  Също така да се въведе принципът за уседналост за гласоподавателите и при парламентарните и президентските избори, така, както ги има при общинските избори. Защото не може граждани, които живеят под чужда юрисдикция, да избират властта, която ще ни управлява нас. Граждани, които живеят под юрисдикцията на Турция или на Съединените щати, избират властта, която управлява България! Това според мене е дълбоко нередно. Неслучайно нито на евроизборите, нито на местните избори такова нещо е позволено. Не знам защо е позволено на парламентарните избори.
  И последно, отмяна на чл. 12, ал. 2 от Конституцията. Ще го прочета: „Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъща на политическите партии”. Този текст ако не бъде отменен, смятам, че някои други текстове, които са се обсъждали тук и са вкарани, ще бъдат неконституционни.
  Включително преди тези избори знам за гражданска организация, която разви специфично партийна дейност. Това беше противоконституционно, макар че не беше санкционирано. Мисля, че е крайно време този текст да отпадне. Благодаря ви. (Ръкопляскания).
  МИНКО ПЕТКОВ: Добър ден на всички присъстващи и на организаторите.
  Господа! Аз съм един от улицата. Аз съм гласът на един от викащия в пустинята: Направете пътя на демокрацията в България.
  На 9 май в НДК заявих на Вашата съпартийка Корнелия Нинова: Вие няма да дойдете на власт, няма да управлявате, защото всички партии досега се изреждат на власт с недемократичен избирателен закон. Фактите са ясни.
  Така, както Вие не поемате ангажимента в определен срок да свършите работата, така и ние няма да поемем ангажимента да ставаме параван. Защото обстановката в България е много сериозна. Вие виждате на няколко метра от тук какво става. Хората са настроени против вас. Параван на никого няма да стават.
  Затова аз имам едно конкретно предложение. Господин Брезоев, с когото направих консултация, да оглави гражданската квота във Вашата комисия, защото той поема ангажимента до 20 дни законът да кацне в „Държавен вестник”. (Ръкопляскания).
  Обстановката е много отговорна. И ще ви кажа следното – Хитър Петър си бие детето, преди да строши стола. Строши ли го, никаква файда няма, ако ще да го пребие.
  Дерзайте и успех на работата! (Ръкопляскания).
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря. С удоволствие каним господин Брезоев в нашия екип. Ако има други експерти, които имат опит в писането на закони, са добре дошли. Аз пак казвам: ние сме се ограничили в тримесечен срок за приключване на кодекса.
  ОБАЖДАТ СЕ: Много е.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Аз предлагам общо политически теми да не обсъждаме. Всеки има право на мнение. Вие имате своето, хората имат друго, протестиращите трето, аз имам четвърто. Не е това темата на днешната дискусия. Аз искам да повторя още веднъж.
  ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Да нямате срок.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Възможно е този срок да бъде съкратен. Това го повтаряме като мантра на цялата парламентарна комисия. и мисля, че от следващия път, като вече е ясна задачата, тоест по всяка тема какво е решението, текстовете могат да бъдат написани.
  ЕВЕЛИН ИВАНОВ (Движение за граждански контрол): Подкрепям господин Брезоев, че няма какво щете, а какво трябва. Закъсняхте с трите месеца. Трябва да се сложат задачите, трябва да се сложат сроковете, трябва да се работи. Защото както аз така и други работим през деня. След малко отивам на площада, защото аз също искам оставка, защото правителството не е моето, както бях и през зимата и не исках онова правителство. Несправедливостта, която я имаше тогава, е и сега.
  За хората, които представлявам, това е основната причина. И за людете, които са тук. И не се заблуждавам, че промените в Изборния кодекс ще променят нещата из основи. Но смятаме, че това ще открехне вратата да се пробва. Очевидно няма друга реална ситуация на читави хора тук, които да дадат надежда, че това наистина може да се случи на масата от гласуващите, за да отидат да гласуват и да направят това нещо.
  Смятам, че си говорим за срокове. Предложения се правят от доста време. Който е закъснял, има време, както Вие казахте, до петък да си ги подаде. Както ние работим, протестираме вечер, след това си говорим, ще пием кафета на определени места, пак работим, направете го и вие в комисията. И Вие, госпожо. Защо трябва да заседавате само в сряда и в четвъртък? Защо не работите в събота, в неделя, в понеделник и във вторник по този въпрос?
  Вие казахте, че във вторник ще се съберем. За какво? Каквото и да е, смятам, че това в понеделник трябва да бъде качено някъде, за да го обсъдим с хората, които представляваме и когато дойдем тук, да сме категорични и да знаем какво искаме от вас, а вие да го правите както трябва. (Ръкопляскания).
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря. Искам само да кажа, че ние също не работим от 9 до 17 часа и не почиваме в събота и в неделя. Защото за да бъде изготвен този доклад и тази таблица, както и този проект там, това ни отне цялата събота и неделя.
  Освен това парламентът може и да не се вижда как работи, защото медийното внимание е насочено към друго, но междувременно той прие важни закони. Прие на първо четене закона за енергетиката миналата седмица, което също изискваше определени усилия по подготовката и начина на обсъждането, така че цената на тока да бъде намалена с 5 процента от юли. Беше приет пакет от социални мерки на правителството. Вас може това да не ви интересува, но моите избиратели от Кюстендил се интересуват както от увеличението на майчинството, така и от цената на тока, така и от разширяване кръга на хората, които ще получават енергийни помощи, така и от увеличаване на минималната работна заплата. Бизнесът го интересува дали ще се премахнат половината ненужни лицензионни режими, дали разплащането от държавата ще тръгне навреме, дали ще се възстановява своевременно ДДС. И всички освен това ги интересува как България ще финализира споразумението си за европейско финансиране за следващия програмен период.
  Светът не е само и единствено Изборният кодекс. Вече получавам поредното потвърждение, че час от хората, които протестират в момента, не се интересуват от тези социални проблеми. И това е чудесно, защото очевидно те имат достатъчно доходи, щото всичките тези въпроси да не ги интересуват. Но вярвайте ми, аз съм избрана от Кюстендилски избирателен район и там хората много се интересуват именно от това.
  Избори – незабавни, есента през октомври или ноември означава следващият бюджет да е поставен под въпрос, означава на пенсионерите да не е ясно замразява ли се пенсионната реформа, получават ли възможности за предсрочно пенсиониране, връща ли се швейцарското правило, какво става със здравната система, която в момента е пред взрив. Ако случайно се разболеете, ще видите какви са проблемите. Парите в Касата ги няма. Има и много-много други проблеми.
  Извинявайте, светът не единствено и само в тези 200 души пред парламента, в тези 5000 или 10 000, които протестират. Светът в България е цяла България. Аз съм поела своята отговорност, когато хората гласуваха за мене, поела съм конкретни ангажименти. И аз ще ги изпълнявам.
  Ще приемам освен това качествени закони. Няма да го правя под натиск и няма да го правя за три дни. Аз няма да го правя. (Ръкопляскания). Вие сте в правото си, аз съм в правото си.
  ЕВЕЛИН ИВАНОВ: Разберете, че тези хора искат същите неща, но не искат вие да ги свършите.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Добре. Ще ги свърши тогава следващият парламент. Свършете ги вие. Не говорете от името на хората, защото нито аз съм хората, нито вие сте хората.
  ЕВЕЛИН ИВАНОВ: Излезте и ги попитайте.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Да, днес излизах.
  Приключваме. Беше нормално накрая да има емоции. Иска ли някой да каже нещо емоционално?
  ДИМИТЪР КИСИМОВ: Искам да кажа нещо наистина емоционално.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Следващия вторник за тези, които се интересуват, както обещахме на предишното обсъждане, ще представим законопроектите, които парламентарно представените партии считат за най-важни. Ще ги качим предварително на интернет страницата на Народното събрание, за да се запознаете с тях, ако имате предложения, да ги направите.
  Предлагам темите за обсъждане на следващото събиране на Комисията за гражданско общество да бъдат три. Най-важните:
  Видът на избирателната система;
  Видът на гласуване.
  И една тема, която е относително безспорна, по която можем да предложим конкретни текстове – това е осигуряване на равнопоставеност на участниците в изборите. Понеже това е ясно и безспорно, можем да го напишем в текстове. По другите две теми ще ангажираме експерти. Аз, макар да се занимавам с изборно законодателство от 7-8 от последните години, не се считам за експерт по всички теми, не съм експерт. Затова ще поканим експерти по избирателни системи да представят плюсовете и минусите на немската система. Тя е всъщност половината мажоритарна, половината пропорционална, осигурява, от една страна, мажоритарен избор, от друга страна, справедливост за партиите, които са участвали в изборите чрез пропорционално разпределение на всички мандати, и за вида на гласуването на следващите избори. Може би тук ще помогнат експертите, които са се заявили като физици, информатици и прочие, дали е възможно с възможностите на фирмите в България да бъде съставено задание и да бъдат изработени машини за предстоящото гласуване.
  Това предлагам като кръг от теми. Има ли други предложения?
  ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Госпожо Манолова, правилата във връзка с организацията на работата. Всички бързаме. Изведнъж тук виждам чл. 7, в който пише: „На заседанията се водят пълни стенографски протоколи, които се публикуват в 7-дневен срок от заседанието.” Извинявайте, но това означава, че час в сряда ще ги имаме. Миналия път Вие лично казахте – един час от времето, което говорим, се работи 8 часа. Вие направете сметка колко часа говорихме и след толкова по 8 часа го качете на сайта. Защото отвън хората казват, че ние подкрепяме в момента червените.
  Моля ви се, казали сте, че един час отнема 8 часа на един стенограф. Пет часа по 8 са 40 часа. Това е моето предложение.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Аз разбирам Вашия патос. Но ако бяхте следили какво се случи след предишното заседание, след 3 дни беше качена стенограмата от четирите часа дискусия миналия вторник. Това е максималният срок. Аз съм съгласна – нека срокът да бъде 4-дневен. Едно заседание ако продължи 5 часа, 5 по 8 е 40. Стенографките не могат да работят денонощно.
  СЪЩИЯТ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Няма време, госпожо Манолова.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Дава се тридневен срок, тъй като това не е окончателният вариант, това е първият вариант.
  Освен това тук ми подсказват, че утре ще има пълно видео за днешната дискусия, качена на интернет страницата на Народното събрание.
  Пояснявам за всички. Стенографският протокол от предишното заседание, абсолютно всички предложения, които са направени от граждански организации и от граждани, общият доклад с таблицата с предложенията се намират на сайта на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения на интернет страницата на Народното събрание. Всеки, който се интересува може предварително да се осведоми. Сега знаете за бъдещето събиране, че пълна информация се съдържа в сбит вид на сайта на Народното събрание.
  Има ли други предложения? – Няма. Тогава се обединяваме около това ,че следващите три теми за дискусия са:
  Избирателната система;
  Видът на гласуване;
  Осигуряването в конкретни текстове на равнопоставеност на всички участници в изборния процес.
  Имате думата. Три минути за едно емоционално изказване.
  ДИМИТЪР КИСИМОВ: Аз започнах неслучайно с това, че тук предстоят дни, в които ние няма да знаем ще има ли депутати, за да може да се работи в тази зала, или не. неслучайно започнах с това. И се съмнявам дълбоко, че това ще ес случи.
  Затова аз моля госпожа Манолова като силна жена съответно – тя знае как – да постави този въпрос на председателски съвет първо и след това в залата. Идва и петък. Няма да бъде лошо всички ние да чуем какво е мнението на четирите парламентарно представени партии от това какво правим ние за промени, с какво се


  занимаваме и това действително ще намери ли отражение в този Изборен кодекс, който ние всички искаме да имаме.
  Двадесет и три години минаха, твърде много. Проблемите са страшно много пред всяко едно съсловие от нашето общество, като се започне от детето и се стигне до възрастния човек.
  Тези проблеми не бяха дискутирани през тези 23 години така, както трябва. Те станаха проблеми и затова изкараха хората на улицата.
  Затова аз Ви моля, госпожа Манолова, обърнете внимание и приканете тези депутати от четирите парламентарно представени групи съвсем отговорно да пристъпят и да кажат ще се работи в този парламент или ще си играем на неща, които ние въобще не искаме да виждаме – влизане и излизане. Въобще не искаме да виждаме това. Благодаря ви.
  ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Още веднъж благодаря на всички за това ,че дойдохте, отделихте четири часа от времето си за днешната дискусия. Тя беше действително полезна. Да се надяваме, че този парламент ще има възможност да създаде един наистина работен и очакван и желан от хората Изборен кодекс.
  Закривам дискусията. Благодаря ви. (Ръкопляскания).

  (Закрита в 18, 15 часа)

  Стенограф:
  (Божана Попова)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  (Мая Манолова)
  Форма за търсене
  Ключова дума