Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07/10/2010

  по законопроект № 002-02-38 за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото,
  внесен от Министерския съвет на 04.10. 2010 г.  На заседание, проведено на 7 октомври 2010 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът беше представен от Искра Славчева – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане” в Националната агенция за приходите.
  Протоколът за изменение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото между Република България и Република Армения е подписан на 10 декември 2008 г. в София.
  Изменението на Спогодбата се налага поради настъпилата промяна в данъчното законодателство на Република България в периода след 10 април 1995 г. когато е подписана спогодбата. Приетите в Република България данъчни закони, в сила от 1 януари 1998 г. и направените след тази дата изменения в тях регламентират нови положения, които водят до противоречия с договорените текстове в спогодбата. Това налага актуализиране на Спогодбата, за да може България да реализира правомощията си по част от разпоредбите.

  След представяне на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, № 002-02-38, внесен от Министерския съвет на 04.10. 2010 г.


  София, 13 октомври 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума