Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/06/2011

  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на държавния бюджет, № 154-01-51, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 26.05.2011 г.
  На заседание, проведено на 10 юни 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на държавния бюджет, внесен от Цецка Цачева и група народни представители.
  На заседанието присъстваше министърът на финансите Симеон Дянков.
  Законопроектът беше представен от н.п. Менда Стоянова.
  Предлаганите изменения и допълнения в Закона за устройството на държавния бюджет са продиктувани от необходимостта от залагане на фискални правила, които да осигурят рестрикция по отношение на фискалната политика. Целта е да се възстанови доверието чрез преодоляване на рисковете от неустойчиво висок дълг, недостатъчно добро функциониране на финансовите пазари и нисък икономически растеж.
  Измененията са следните:
  1. прецизират се дефинициите за бюджетното салдо;
  2. предлага се ограничаване на преразпределителната роля на държавата до 40 на сто от БВП, което съответства на средно равнище на разходите за периода 2000-2009 г. Определянето на тази горна граница ще освободи допълнителен ресурс за частния сектор и ще гарантира по-ефективното разпределение на ограничените финансови средства в държавата, така че да се постигнат оптимални темпове на икономически растеж;
  Изборът на пределния размер на държавата е обоснован с високата степен на социална осигуреност в страните от Европейския съюз, във връзка с търсения баланс между оптималния ефект върху икономическия растеж и осигуряването на адекватна социална защита, както и с оптималното усвояване на средствата от европейските фондове, които допринасят за по-висок икономически растеж и индиректно стимулират растежа на бюджетните приходи;
  3. редакционно изменение на чл. 14, ал. 2 с цел усъвършенстване на бюджетната процедура чрез внасянето в нея на елементите на средносрочна фискална рамка, базирана на разчети по консолидираната фискална програма;
  4. изменение на чл. 20, ал. 4, което цели поддържане на балансирана бюджетна позиция на консолидирано ниво в дългосрочен план, като не се допуска дефицит над 2 на сто от БВП. Това е буфер, който дава по-голяма сигурност за спазване на референтната стойност за бюджетния дефицит, съгласно Пакта за стабилност и растеж и избягване на политически манипулации.
  По законопроекта бяха направени множество изказвания в подкрепа на предлаганите промени.
  Министър Дянков също изрази становището, че приемането на този законопроект ще даде ясен сигнал за финансовата стабилност на България, като една от малкото държави-членки на ЕС, които изпълняват изискванията за ненадвишаване на размера на бюджетния дефицит от 3 на сто.
  След дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 16 народни представители, „Въздържали се” – 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на държавния бюджет, № 154-01-51, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 26.05.2011 г.
  г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума