Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
01/09/2010

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 002-02-28, внесен от Министерския съвет на 16.07.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 1 септември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Спогодбата е подписана на 26 юни 2009 г. в София. Кралство Бахрейн се утвърждава като разрастващ се търговски и финансов център в района на Близкия и Средния изток. Присъединяването на България към Европейския съюз открива пред двете държави нови и значителни възможности за засилване на икономическите връзки. Необходимо е обаче да бъде създадена ясна и еднозначна правна рамка за инвестициите и бизнеса между България и Бахрейн, която да има стимулиращо въздействие върху растежа и икономически контакти. Съществен елемент от тази правна рамка е подписаната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
  Спогодбата е успешен резултат от усилията на двете държави за създаване на правна основа за развитие между тях на стопански и културни връзки и сътрудничество във всички области на обществения и стопанския живот. Документът е в съответствие с основните насоки на българската външна политика и представлява част от усилията на българската държава за задълбочаване и развитие на отношенията, основаващи се на взаимноизгодно сътрудничество и на нормите на международното право.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
  Форма за търсене
  Ключова дума