Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
10/03/2016, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Оценка подготовката на въоръжените сили за изпълнение на задачата за участие в охраната на държавната граница. Резултати от проведеното съвместно учение „Граница 2016“ на МО и МВР, проведено на 5 март 2016 г.
(докладват Министерство на отбраната и Щаб на отбраната)

2.Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по отбрана към Министъра на отбраната съгласно т. 10.3 от Вътрешния правилник на Комисията по отбрана и чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3.Запознаване членовете на Комисията по отбрана с основни моменти от Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2020 г., както и с частта му съдържаща класифицирана информация.
(докладва Щаб на отбраната)

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума