Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
24/02/2010, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на становище на Национална мрежа за децата.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума