Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
06/02/2013, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд, № 302-01-3, внесен от Министерски съвет на 25.01.2013 г.
2. Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2013 г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума