Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/12/2020, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател,№ 002-02-23/ 15.12.2020г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума