Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
01/11/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност,№ 702-01-41/ 30.10.2017 г., внесен от Министерския съвет.
2. Представяне и обсъждане на Проект на Европейската директива относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.
Форма за търсене
Ключова дума