Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/03/2018 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване
  ДОКЛАД

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 17 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Параграф единствен. В чл. 13, ал. 1, т. 18 след думата „изграждане” се добавя „и поддръжка”.

  Предложение от нар. пр. Филип Попов и група народни представители:
  Параграф единствен - отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума