Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
30/06/2020, 16:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума