Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
18/07/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Обсъждане и гласуване на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2018г., №950-01-173, внесен от Министерски съвет на 11.07.2019г.

2. Обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, №902-02-18, внесен от Министерски съвет на 28/06/2019г.
Форма за търсене
Ключова дума