Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
15/02/2019

  Законопроект за ратифициране на Протоколa към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, № 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14 февруари 2019 г.
  На извънредно заседание, проведено на 15 февруари 2019 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Протоколa към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, подписан на 6 февруари 2019 г. в Брюксел.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник – министъра на външните работи Емилия Кралева.
  През месец април 2008 г. в Букурещ на Срещата на върха на Организацията на Северноатлантическия договор се взе решение да бъде отправена покана към Република Македония за присъединяване след намирането на взаимно приемливо решение на спора с Република Гърция за името на страната. Този процес и процедурите по изпълнението на достигнатия компромис приключиха с ратифицирането на подписаното на 17 юни 2018 г. споразумение от Преспа от парламентите на двете държави, съответно на 11 януари 2019 г. от Република Северна Македония и на 25 януари 2019 г. от Република Гърция.
  На тази основа проектът на Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония е одобрен от Северноатлантическия съвет на ниво постоянни представители на 28 януари 2019 г.. На 6 февруари 2019 г. Протоколът е подписан от държавите - членки на НАТО в Брюксел.
  Република България активно допринесе за решението за включване на Република Северна Македония в засиления диалог за партньорство с НАТО още през 2008 г. В двустранен план, с подписания на 1 август 2017 г. в Скопие Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество България препотвърди подкрепата си за евроатлантическата интеграция на Република Северна Македония.
  Ратифицирането на Протоколa към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония е потвърждение за провежданата от Република България последователна политика за установяването на трайна сигурност и просперитет в региона.
  С влизането в сила на настоящия Протокол Генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор, ще отправи покана към правителството на Република Северна Македония да се присъедини към Алианса. В съответствие с чл. 10 от Северноатлантическия договор, Република Северна Македония ще стане страна по Договора от датата на депозиране на своя документ за присъединяване.
  Настоящият протокол ще влезе в сила, след като всяка от страните по Северноатлантическия договор уведоми правителството на САЩ за неговото приемане.
  Протоколът подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика единодушно с 13 гласа „за“ предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Протоколa към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, № 902-02-5, внесен от Министерски съвет на 14 февруари 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума