Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
21/10/2020, 12:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, №002-01-47 внесен от Министерски съвет на 28.09.2020 г.;
2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума