Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
07/03/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република Българя с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12.1017 г.


2.Разни.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе съвместно заседание с Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и Комисията по отбрана
Форма за търсене
Ключова дума