Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
14/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
Съвместно заседание на Комисията по земеделието и храните и Комисията по бюджет и финанси с дневен ред:
1. Изслушване на представителите на „Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010“(НАТ-2010) и „Българска асоциация на търговците с тютюневи изделия“(БАТТИ) на актуални теми, свързани с регулацията на тютюневите изделия и веригата на доставките в сектора.
2. Място на тютюна в българската позиция за бъдеща ОСП на ЕС след 2020г.
3. Преходна национална помощ за тютюн (ПНПТ) кампания 2017 г. Бъдеще на схемата, необвързана с производство, съгласно Европейски регламент/ 2013.
4. СОР8 - Осма Конференция на Световна Здравна организация (СЗО) през 2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума