Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
25/06/2019 първо гласуване

  ИНФОРМАЦИЯ от ОП"Екоравновесие" относно: постъпил законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от н.п. Десислава Атанасова и гр.н.п. на 20 юни 2019 г.
  СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ОП “ЕКОРАВНОВЕСИЕ”
  1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88, ет.3 тел:931 41 60/64; факс: 831 01 77, www.ecoravnovesie.com  ИНФОРМАЦИЯ


  Относно: постъпил законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от н.п. Десислава Атанасова и гр.н.п. на 20 юни 2019 г.


  Проблемът с безстопанствените кучета на територията на Република България е сериозен за обществото и има многостранни измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични.
  Популацията на безстопанствените кучета се състои предимно от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда.
  Основната дейност на ОП „Екоравновесие” е регулиране популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община, но в ежедневната си работа, предприятието си взаимодейства и работи съвместно със Столичен инспекторат, при извършване на проверки и СДВР, за настаняване в приют на домашни кучета участвали в инциденти или проявили агресивно поведение. При извършване на нашата дейност по залавяне на кучета за кастрация, както и такива по сигнали на граждани, много често, почти всяка седмица залавяме и кучета от улицата, които впоследствие се оказват домашни. Стопаните биват изпращани към Столичен инспекторат, където заплащат съответната глоба и тогава могат да си приберат кучето от нашите обекти. От началото на годината до настоящия момент имаме 31 такива случаи.
  Все по-чести са случаите, в които предприятието изпълнява дейности по залавяне и настаняване в обектите ни на домашни кучета, участвали в инциденти с ухапвания. Ще посочим само част от тях:
  Последните са в периода от 1 до 12 юни, екипи на предприятието са прибрали 3 бр. кучета порода ротвайлер от улицата, по сигнали на граждани, че се разхождат безпризорно (на 3 юни - 2 кучета от кв. „Левски Г“, бул. „Владимир Вазов“ № 39 и 1 куче от с. Волуяк, ул. „Победа“ № 4). В клиниката и приютите на „Екоравновесие“ при взаимодействие с полицията са настанени две домашни кучета порода ротвайлер, които през април нападнаха и нахапаха три деца и възрастен мъж в с. Железница, девет кучета порода путбул иззети при полицейска акция през април, срещу незаконни кучешки боеве в гориста местност над язовир „Искър“ (в гората, до Шишмановския манастир край Самоков), както и петте кучета порода кане корсо, които нахапаха до смърт човек в с. Владо Тричков.
  Като мерки, които да осигурят, както защитата и хуманното отношение към животните, така и здравето и безопасността на хората, в ежедневната си работа сме стигнали до следните изводи:
  1. Задължителна /по възможност/ кастрация на всички домашни любимци.
  2. Задължителна регистрация на всички домашни любимци.
  3. Създаване на мобилни екипи към общините, в които да бъдат включени и представители на МВР, с вменени правомощия и компетенции, които да извършват ежедневни проверки, само и единствено по изпълнението на т.1, т.2. и т.4
  4. При нежелание от собствениците на домашни любимци да ги кастрират, таксата за такива животни да бъде 10-кратно завишена.
  5. Неплащането на годишна такса за домашен любимец, да бъде обвързано с невъзможността да се ползват друг вид социални услуги.
  6. Забрана за интернет продажбата на домашни любимци.


  Относно промените:
  Чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  В ал. 1:
  а) т.3 се изменя така:
  „3. Свободното пускане, както и извеждането без повод на кучета с тегло над 5 килограма“

  - Така формулирано искането не гарантира превенция на инцидентите, както с кучета под 5 килограма, така и с кучета над 5 килограма. Малкото на размер куче също може да предизвика инцидент при безконтролно разхождане – пътнотранспортен; ухапване на малко дете; предизвикване на агресивна реакция от друго голямо, разхождано на повод куче, навлизайки в личното му пространство.
  Броят на инцидентите именно с разхождани на повод едри и/или недостатъчно социални кучета, поради емоционално, често също агресивно предизвикателство от страна на свободно пуснато дребно кученце, е голям.
  Наблюденията сочат, че има немалко ухапани хора от дребни кученца. Различни международни статистики и анализи потвърждават същото: най-голям брой ухапани хора са отчетени от породи като дакел, пинчер, кокер шпаньол и т.н.
  Физическите травми, които такъв размер кучета са способни да нанесат, не са големи и се неглижират, но това не значи, че безконтролното им отглеждане следва да се толерира или дори неглижира.
  Именно защото стопаните на дребни породи невинаги асоциират любимците си с кучета с темперамент, който трябва да надграждат и контролират, а по-често са с нагласа, че отглеждат красива, жива плюшена играчка, същите често създават предпоставки за инциденти с други хора, други стопани и други кучета.

  б) създава се нова т. 4
  „4. извеждането на агресивни кучета без повод и намордник“

  - Повечето стопани не подозират, че кучето им би проявило агресия, докато това не се случи и не възникне непредвиден инцидент.
  Поведението на дадено куче би трябвало да бъде обект на периодична оценка на оторизиран етолог, в чиято компетенция е, за да бъде категоризирано като „агресивно“ или „неагресивно“.
  Кой компетентен орган и по какъв начин може да определи дали дадено куче е агресивно или не, без същото да е минало етоложка експертиза?

  Куче, което оголва зъби, ръмжи и „чупи кости“ не може автоматично да бъде класифицирано като „агресивно“. Подобно поведение може да бъде проявено без нагласа за агресия от страна на животното, дори в играта или храненето му.


  С уважение,
  ОП „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“
  Форма за търсене
  Ключова дума