Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
22 народни представители към дата
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ