Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
22/01/2020, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Разглеждане на документите и приемане на Решение за допускане до изслушване на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума