Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
10/05/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-31, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Иванов, Емил Димитров, Тома Биков, Евгени Будинов, Иво Христов и Данаил Кирилов на 03.05.2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-31, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Иванов, Емил Димитров, Тома Биков, Евгени Будинов, Иво Христов и Данаил Кирилов на 03.05.2018 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 10 май 2018 г. беше разгледан законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-31, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Иванов, Емил Димитров, Тома Биков, Евгени Будинов, Иво Христов и Данаил Кирилов на 03.05.2018 г.
  Законопроектът от името на вносителите беше представен от народния представител Тома Биков.
  Съветът за електронни медии се състои от пет члена, трима от които се избират от Народното събрание, а двама се назначават от президента на Републиката за срок от шест години. Целта на предлаганото законодателно изменение е отмяна на разпоредбата, предвиждаща решението на Народното събрание и указът на президента за избиране, съответно назначаване, на членовете на Съвета за електронни медии да влизат в сила едновременно. На практика съществува разминаване във времето на встъпване в длъжност на членовете от квотата на Народното събрание и квотата на президента.
  Съветът за електронни медии не е мандатен, а постоянно действащ орган, чийто състав се обновява през различен период от време в зависимост от квотата, от която са съответните членове и отпадането на ал. 2 на чл. 24 от Закона за радиото и телевизията ще премахне съществуващото противоречие между нормите и ще осигури възможност за встъпване в длъжност на членовете на регулатора от момента на влизане в сила на акта за техния избор или назначаване.
  Законопроектът е придружен с предварителна оценка на въздействието, не изисква допълнителни финансови средства, няма да доведе до изменение и допълнение на други нормативни актове.

  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 16 гласа „за” предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 854-01-31, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Иванов, Емил Димитров, Тома Биков, Евгени Будинов, Иво Христов и Данаил Кирилов на 03.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума