Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
27/11/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансиране на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България", № 902-02-28, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2019 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 902-01-61, внесен от Министерски съвет на 8 ноември 2019 г.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума