Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/12/2017
  Видео архив » Преглед на видео архив
  1. Изслушване на г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 във връзка с финализирането на подготовката за Председателството.

  2. Разни.
  П Р О Т О К О Л
  № 25

  На 20 декември 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при следния
  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване на г-жа Лиляна Павлова – министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 във връзка с финализирането на подготовката за Председателството.
  2. Разни.
  Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 15,35 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Кристиан Вигенин.

  * * *

  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Уважаеми колеги, уважаеми гости! Откривам нашето може би последно заседание за 2017 г. при следния дневен ред: (Изчита дневния ред.)
  Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
  Моля да го гласуваме.
  Дневният ред се приема единодушно.
  Преди да дам думата на госпожа Павлова, искам да Ви информирам, че днес на нашето заседание сме поканили и членовете на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и те също ще могат да участват в работата на заседанието, включително с въпроси, ако имат такива.
  За протокола мисля, че е редно да информирам кои са днес с нас от екипа на госпожа Павлова, освен тя самата. (Изчита имената на гостите.)
  След много активна работа и на нашата Комисия, и на Министерството, през която свършихме доста неща заедно и поотделно, сме на финала на подготовката както по отношение на парламентарното измерение на Председателството, за което, разбира се, ние в парламента носим отговорност, но преди всичко като част от нашата дейност е контролът над изпълнителната власт по отношение на подготовката на правителството за поемането на Председателството на Съвета на Европейския съюз. До този момент няколко пъти госпожа Павлова е информирала Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове по отношение на напредъка в подготовката. Сега вече сме на финала, а днес имаше и заседание на Министерския съвет, на което това е обсъждано.
  Без повече удължаване на встъплението бих искал да дам думата на госпожа Павлова, след което да проведем финална дискусия и да се подготвим за същинската работа.
  Заповядайте, госпожо Павлова.
  МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря, уважаеми господин Вигенин.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, колеги! Прекрасен ден, в който имаме това последно заседание за тази година, ден, който е празник! Надявам се ние да сме първите, които Ви полазихме и това да е знак за доброто съвместно сътрудничество, което вече ще имаме в ключовия етап на нашата съвместна работа следващите шест месеца, а именно дейностите, свързани с фактическото провеждане на нашите ангажименти по време на Председателството.
  Със задоволство мога да кажа, че поглеждайки назад в тези интензивни шест месеца, които минаха, искам да Ви благодаря за партньорството, което установихме както в рамките на отношенията Министерство – Комисия, така и за Вашата подкрепа, която имаме и през участието Ви и в Съвета по европейски въпроси (СЕВ), и в неформален порядък за всичко, което правим, за да проведем всички събития, включително тези от парламентарното измерение, за които Вие имате ангажимент. Някои от тях предстоят буквално след няколко седмици.
  Днес на заседанието на МС приехме и окончателно доклада за изпълнението на самия План за подготовка на Българското председателство, който съдържаше 57 мерки по подготовката за периода 2016-2017 г. Той беше приет днес и с това завърши фазата на подготовката. От 57-те начертани мерки както от Министерството за председателството, така и за всички останали институции, свързани в този процес, 57 са изпълнени. Нямаме неизпълнени мерки, нямаме неизпълнени дейности, свързани с подготовката по отделните компоненти на този план. Разбира се, мога да вляза в детайлите на всеки един от тях, но мога да очертая и рамката на това, което отчитаме.
  Втората точка от дневния ред на Министерския съвет беше приемането на окончателния календар към днешна дата на събитията по време на Председателството на България като допълнение на тези от официалния дневен ред в Брюксел и Люксембург на формалните заседания на съветите и на спомагателните органи на Съвета, които са над 1500 на брой, които ще се проведат в Брюксел и Люксембург. Събитията в България и в София въпреки желанието ми за оптимизация, което споделих пред Вас на предходно заседание, понеже набъбна и броят приоритети, както и очакванията да се случат много от темите именно по време на Българското председателство, всъщност броят на събитията към днешна дата, които ще се проведат в България, е почти 300. Те са 298, като вероятността да се увеличи още техният брой е голяма. Със сигурност ще има 300 събития, които ще проведем в София. От тях ще има една Среща на върха на ниво министър-председатели и държавни глави, 32 срещи на ниво министри, от които 12 срещи на Съвета на министрите и останалите са министерски срещи и конференции по различните теми на форматите. Окончателният вариант на нашия календар ще го имате официално на Вашето внимание, има го вече и качен на сайта.
  Днес на посещение в България е също така генералният секретар на Съвета на Европейския съюз господин Йепе Микелсън и колегите в неговата делегация за окончателни срещи с правителството дни преди започване на Председателството, каквато е стандартно установената практика. Той проведе среща с целия кабинет на заседанието на Министерския съвет. На оперативно заседание се проведоха конкретни, детайлни разговори по самото председателство, тъй като Генералният секретариат ще подпомага всички нас – 3000 души ще работят в подкрепа на нашите министри.
  Проведе среща с министър-председателя, с вицепремиерите Захариева и Дончев, разбира се, с мен и моя екип, с което направихме окончателната равносметка на това какво поемаме. Бих казала, че поемаме амбициозен дневен ред, който въпреки огромните усилия, които положи Естонското председателство, изисква сериозна и интензивна работа – поемаме 120 открити досиета по обикновената законодателна процедура на различен етап. Отделно от това очакваме 20 чисто нови инициативи, които Европейската комисия ще предложи именно по време на Българското председателство. Защо толкова много? Защото знаете, че самата Европейската комисия си постави срок – това беше и в изказването на Жан-Клод Юнкер – до месец май 2018 г. да бъдат направени тези инициативи. Минимум 20 са инициативите, за които знаем.
  Както знаете и новините от последните минути и часове, във връзка с днешното Решение на Европейската комисия по отношение на Полша и активирането на чл. 7 от „Тритито“, това създава необходимост България да има една нова адхок допълнителна тема, по която ще трябва да заседава най-вероятно извънредно Съветът „Общи въпроси“ – дали януари или февруари, предстои да се вземе решение, защото това е много сериозен и тежък проблем. Въз основа на Решението на Европейската комисия от днес той минава реално в ръцете на Съвета, а именно в ръцете на Българското председателство на Съвета. Ще трябва да се проведат нелеки разговори по тази тема, защото според анализа на хипотезата на чл. 7 от Договора това е нарушение от страна на Полша на върховенството на закона – тежка тема. Какви ще са следващите стъпки, какво ще покаже анализът, каква ще бъде позицията на държавите е много чувствителна тема. Отсега знаем, че понякога в такива случаи позициите на 28-те държави са доста противоположни. Това е една от новите теми, която буквално от преди един час е нова, допълнителна, екстрена в нашия дневен ред. Тя ще доведе до актуализация на календара, провеждане на формални, неформални срещи, заседания на Съвета още в първите дни на Българското председателство.
  Паралелно с това и днес мога да заявя, Вие знаете, тъй като бяха представени в пленарната зала, имаме одобрени приоритети, приети на 6 декември от МС и представени на 15 декември 2017 г. в българския парламент, както казах, както и всички съпътстващи документи към това.
  Премина и първото ми изслушване в Европейския парламент като министър, отговорен за Председателството, така наречената ССС, или Конференция на председателите на всички комисии на Европейския парламент. То премина при изключително висок интерес в присъствието на почти всички титуляри – председатели на комисии и продължи по-дълго от очакваното. Получих въпроси от 17 от 20-те комисии, което също е рядко срещано. Интересът е голям, очакванията от България и Председателството са много големи.
  Анализирахме досиетата във всяка една от парламентарните комисии на Европейския парламент, защото всяка комисия има желание да си свърши работата, да проведе успешно триалозите, които стоят пред нас, за да имаме реални резултати в края на Председателството. Всички си даваме сметка, че 2018 г. е последната цяла година, в която Европейският парламент ще може да взема окончателни решения – нещо, което е предизвикателство и за тях самите, както и за нас.
  Отделно от това изслушване бях на изслушване в Групата на Европейската народна партия, в Групата на социалистите и демократите, в Групата на либералите – АЛДЕ, където изслушванията също преминаха в духа на партньорство и подкрепа към Българското председателство, както и ясно изявен интерес по ключовите теми, по които ще работим съвместно през следващите месеци. Очакваме и от по-малките групи в Европейския парламент да продължи този тип изслушване.
  Какво предстои с Европейския парламент? На 16-17 януари всъщност ще бъде изслушването на министър-председателя Борисов в пленарната зала на Европейския парламент. На 17 сутринта – на пленарното заседание, каквато е практиката – в първата пленарна седмица на Европейския парламент да бъде изслушан министър-председателят на държавата – ротационен председател. Преди това – на 16 януари 2018 г., ще направим съответно откриването в Европейския парламент в Страсбург на Председателството с коктейл за всички членове на Европейския парламент.
  Оттам нататък в Европейския парламент ще има междинно изслушване през месец април, на което ще участвам в седмицата от 20 април. Ще има и окончателно изслушване през месец юли. Това е графикът във взаимоотношенията с Европейския парламент.
  Връщайки се обратно в България, това, което мога да Ви уверя и заявя, е, че екипът, сформиран в Министерството, екипите на министерствата, които са нашата армия служители – 1500 на брой, преминаха и приключиха успешно всички обучения. Нямаме комисия, работна група – постоянна или създадена адхок, която да няма номиниран председател или заместник-председател, няма такива, които да не са обучени. Всички преминаха обучение. Всички министри преминаха през процедура по приемо-предаване от своите естонски колеги министри на съответните съвети. Де факто вече поехме всички тези формати по същество.
  Създаденият координационен механизъм е на ниво заместник-министри и се ръководи от заместник-министър Моника Панайотова. Той създаде допълнителна работна атмосфера да има гъвкавост при формиране на позициите, при вземане на решения, при необходимостта да вземаме бързи решения за заседанията, които предстои да председателстваме, за да имаме и гъвкавост, но и тук, на национално ниво да знаем какви решения се вземат и какви компромиси прави България. Имаме така наречените „фишове“, националните позиции, които приемаме на Министерски съвет, но много често ще се налага да вземаме адхок решения, когато едно или друго предложение касае вземане на допълнително решение или да бъде направен компромис, за да дадем увереност, от една страна, на нашите представители, а от друга страна, на национално ниво да сме координирани между министерствата и институциите за тези позиции.
  Координационният механизъм има гъвкавост на срещите и заседанията чрез закупената апаратура и техника за видеоконференции, инсталирана за екипите в Министерския съвет на дирекция Координация по въпросите на Европейския съюз (КВЕС), Външно министерство и Постоянното представителство в Брюксел. Колегите ще заседават всеки петък следобед, в който ще правят анализ на предстоящата седмица, предстоящите теми и досиета, по които ще дебатираме. Там, където знаем и имаме очаквания, че ще трябва да се мине червената линия или да се заеме компромис, колегите ще координират и обсъждат. Имаме и онлайн механизъм, по който това да се прави по координиран начин, защото не можем да си позволим да нарушим националния интерес, какъвто сме заявили като национална позиция.
  Освен координационния механизъм, мога да Ви уверя, предполагам Вие вече сте видели, че от 1 декември дадохме старт на официалния сайт на Председателството, който е на четири езика. В момента е в така наречения „лоу профайл“, каквито са изискванията на Генералния секретариат, тъй като все още е активен естонският. След Коледа, когато на 20 декември приключат всички заседания, ще можем да го направим на 100% активен. От 1 януари ще е единственият сайт на Председателството, който ще заработи. Сайтът е eu2018bg.bg, като го имаме и на кирилица, тъй като казахме, че за Българското председателство освен че всички заседания ще се водят на български език, имаме и възможност на кирилица да се пише в сайта на Председателството, като запазена марка.
  За нас това решение беше важно, защото за превода на български език постигнахме договорености по договор, сключен с Генералната дирекция „Преводи“ на Европейската комисия, като официален преводач на Съвета, да превежда и тук. Това ще даде възможност паралелно с цялата документация, законодателството, което се предлага и ще се обсъжда, да бъде още от сега преведена на български език тази сложна терминология. Това ще обогати българския език.
  Работим в партньорство със Софийския университет, на който ще предадем този своеобразен речник, особено за българските студенти, които се обучават да бъдат и бъдещи преводачи. Това ще помогне още отсега в тяхното обучение и работата им оттук нататък.
  Паралелно с това приключихме и процедурата по подбор и обучение на нашите доброволци. За доброволци се явиха 400 кандидати млади хора – студенти. След направената селекция до интервю бяха допуснати около 300 от тях. Окончателно избрахме 177 доброволци, които да участват. Когато започнаха обученията и видяха интензивния график, някои от тях леко се притесниха, надявам се да не се откажат съвсем, защото програмата е много тежка и интензивна. По-голямата част от тях, със сигурност 150 от тях са твърдо с нас. Преминаха обучение по протокол, сигурност, първа помощ – в партньорство с Българския Червен кръст. Всички тези обучения също завършиха. Една част от тях вече са определени като „лиазон офисъри“, екипи, които ще придружават официалните делегации.
  Направихме среща с всички посланици, официалните „лиазон офисъри“, дипломатите от Външно министерство и нашия екип и за всяка държава има определен минимум по един човек, който ще отговаря за съответната държава членка. Те вече се запознаха, така че създадохме и неформалния контакт. Заедно с тях направихме и обиколката на НДК, за да запознаем посланиците и техните лиазон офисъри – техните лица за контакт, през всички помещения, зали на НДК, за да опознаят по-добре структурата, защото ще трябва да я знаят буквално наизуст във всичките й измерения.
  Още веднъж мога да кажа, че основната сграда на Председателството – НДК, е изцяло готова да провеждаме заседанията в нея. Единственото, което остава в тези последни дни между празниците, е да бъдат монтирани мебелите, които поръчахме и закупихме от Министерството. Предоставихме ги на НДК. В момента се монтират мебелите в съпътстващите зали. Основната зала на Председателството – зала 3, е напълно оборудвана. Тествана е цялата апаратура. Бяха на посещение службите на Европейската комисия и на Европейския парламент, и на Съвета, техните протоколни служби, служби за сигурност, служби за превод. Направиха преглед на направения ремонт, на техника и оборудване и ги приеха като отговарящи на изискванията. Това също беше важна стъпка в процеса.
  Подписахме споразумение за партньорство с над 12 браншови работодателски и синдикални организации, последното преди половин час със синдикатите от КНСБ, а в утрешния ден най-вероятно с „Подкрепа“. Въз основа на тях вече подписваме, да не кажа грешен брой, но над 30-40 договора с конкретни компании производители и спонсори за различни дейности и компоненти от Председателството. Имаме интерес от спонсори, производители на български продукти и напитки, холограми, печатни услуги и най-различен вид спонсорство.
  Във втората сграда на Председателството – резиденция Бояна, също завърши ремонтът. Тя също е оборудвана, тествана и проверена е като апаратура. Резиденция Бояна като втора сграда на Председателството също е напълно готова да приеме своите гости.
  От миналата седмица стартирахме в тестови файл модула, а вече и в основен, акредитационната система. Това беше едно от последните предизвикателства – да започне да функционира най-важната част – акредитационната система за Председателството. Тук мога да кажа, че от тази седмица тя вече е активна, вече е във функционален модул. Започнаха и първите регистрации за първото събитие, което беше тестово и за системата, но вече е и факт – то е на Министерството на околната среда и водите. Тя вече е отворена и за председателския КОСАК през януари ще могат да се извършват регистрациите, както и акредитацията на журналисти през сайта на правителството. Остана единствено да интегрираме самата система със системите за сигурност, които се инсталираха в допълнителния договор на НДК за единната глобална система за сигурност, за да може да тестваме баджовете от акредитационната система, които произвеждаме. Те имат свой QR код. Те отварят или съответно не отварят вратите, ако нямаме необходимия достъп. Те са с цветово оформление, с QR код, по най-модерния начин, отговарящ за гарантиране на системите за сигурност, несмесване на потоци и осигуряване на добра сигурност.
  Говорейки за сигурност, освен системата на НДК, активно работят колегите от МВР, Столична община и ДАНС, на които също бяха предоставени с допълнително финансиране средства за системите за сигурност, започвайки от летище София, през столичните булеварди по основните направления са монтирани камери. Създаден е Единен информационен център, в който от Столична община, от Дирекцията по сигурността, от МВР и ДАНС ще се събират данни и информация не само за преминаващи граждани, но и тези системи имат възможност да идентифицират оставен пакет, багаж, да подават информация и службите за сигурност да извършат необходимите дейности за реакция.
  Обособени са зоните за сигурност на срещите на високо ниво – около НДК, около резиденция Бояна и около основните хотели, в които ще бъдат настанени нашите гости.
  Ще публикуваме на сайта на Председателството, както и на сайта на МВР и на Столична община информация за българските граждани, живеещи и работещи в тези райони, за да имат максимално актуална онлайн информация за това откъде могат да преминават, защото ще има съответни ограничения в преминаването. Мога да кажа, че сътрудничеството и координацията със службите за сигурност също са на много добро ниво.
  Започваме с едно детско откриване с 300 деца в НДК, деца с таланти в IT сектора, в технологиите, които ще направят импровизирано детско откриване, за да тестваме НДК на 6 януари.
  Официалното откриване ще бъде на 11 януари в Народния театър „Иван Вазов“, за което Вие – всички народни представители, ще получите в следващите дни, ако вече не са достигнали до Вас, официални покани за концерта там. На 12 януари ще бъдат проведени и пленарните заседания, включително с българския парламент, с предстоящата визита на високо ниво на председателя Жан-Клод Юнкер и Колежа на комисарите.
  По отношение на комуникационната и информационната стратегия за Председателството, Международният пресцентър е формиран. Заведохме екип журналисти да видят бъдещите си офиси в Международния пресцентър и самия пресцентър като такъв. Той е с 260 работни места, като за срещата на върха ще бъде разширен, включително и в зала 1, когато очакваме над 800 международни журналисти. В останалото време Международният пресцентър ще функционира с 260 работни места и специализирани 116 работни места за пишещи журналисти. Оборудвали сме 8 радиокабини за излъчване на звук и информация от срещите. Има 5 телевизионни кабини с по 3 работни места за телевизиите. Отделно нашият основен „броуд кастър“ – БНТ, също получи допълнително финансиране и изцяло оборудва с най-модерна техника за излъчване в HD формат, каквото е изискването на Секретариата по сключения между мен и „Europe by Satelite“ договор, за да произвеждаме в такъв формат необходимия цифров сигнал, който да се предоставя на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, както и за всички международни и български медии.
  Мога да добавя, че след проведен конкурс има избран говорител на Българското председателство господин Веселин Желев. Всяко министерство също определи по едно лице, което да бъде говорител от името на съответния министър, който председателства Съвета. Създаден е наръчник и координационен механизъм между пресцентровете и всяко едно министерство, ръководещо Съвет. Очакваме и Народно събрание също да определи своя говорител, за да довършим мрежата от нашите екипи и дирекция „Комуникация“, която се занимава с това.
  Освен сайта и предвиждания HD формат на излъчванията, предвиждаме и „онлайн стрийминг“ на основните заседания. „онлайн стриймингът“ ще се излъчва на живо на езика, на който се говори. Има специална секция за това на сайта на Председателството. След координация, тъй като ще водим заседанията на български език, ще се излъчва основно на български. Това беше нашата координация и запитване към „Europe by Satelite“. Такава е практиката при останалите председателства.
  Отделно от това имаме сключен договор за произвеждане на официални клипове на Българското председателство – 3 клипа по 3 минути. Единият клип ще представя приоритетите на Председателството, вторият ще представя какво е България, третият ще представя информация какво сме дали на света – известни българи, дали принос в науката, технологиите. От тези три клипа по 3 минути ще бъдат произведени 15 по-малки 30-секундни клипа, които ще излъчваме през националния ефир на медиите. Всички клипове ще са на Ваше разположение и промотиране. Те са на български и английски език и ще бъдат качени на сайта на Председателството, съответно на фейсбук страницата на Председателството.
  Ако не съм забравила нещо, мисля, че разказах по целия конспект.
  Благодаря много за вниманието. Ако съм пропуснала, ще се допълня.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Павлова, за изчерпателната информация. Мисля, че на база на това, което чухме, можем да сме спокойни за началото на Председателството.
  Разбира се, съм убеден, че като всяко едно нещо ще се окаже, че има някои непредвидени неща, които ще се случат. Да се надяваме, че те няма да бъдат от мащаб, който да постави под съмнение основната задача, която имаме. Само който не е навлязъл в детайли в проблематиката, не може да си представи колко комплексна работа се наложи да бъде извършена от българското правителство и особено от Вашето министерство в тези месеци. Забавянето, което по принцип често е характерно за работата на институциите, беше наваксано. Можем да кажем, че това беше предизвикателство заради по-ранното изтегляне на Председателството, но към днешна дата България наистина е готова и технически, и политически, от гледна точка на формулираните приоритети. Принос за това имаше и националният парламент, Народно събрание. Вероятно са отчетени и поредицата дискусии, организирани тук, в София, и по места, в областните центрове, с неправителствени организации.
  Преди да дам думата на колегите, бих помолил да споделите според Вас тази поредица от срещи, когато се формираше окончателната програма на база на първоначалния вариант, който беше представен през юли, дали допринесе за очертаване на приоритетите, но и на другите елементи от нашето Председателство. Как Вие самата оценявате това? Смятате ли, че този предварителен етап на подготовката успя да стигне до целевите групи, които Вие си бяхте поставили?
  Моят втори въпрос, колкото и аз самият да съм на мнение, че когато говорим за Председателството на Съвета на Европейския съюз, не бива да се фокусираме толкова върху бюджета, върху парите, защото той е веднъж на 13 – 14 години, както някои се шегуват „Кой знае дали не е първото и последно председателство!“, да се надяваме, че с общи усилия няма да е последното! Доколкото става въпрос за обществени средства, бяха обявени и приключиха редица обществени поръчки, някои от тях бяха коментирани неведнъж и по медиите, в края на краищата можете ли да кажете каква е равносметката към днешна дата? Има ли обществени поръчки, които не са приключили, които се обжалват? Те създават ли някакъв риск за това, което ни предстои, особено в началото на Председателството?
  Сигурно има и други въпроси, които ще възникнат.
  Ако позволите, искам да кажа, че първото събитие, което ще бъде организирано, доколкото разбирам, в зала 3, е именно нашето – на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, среща на председателите на комисиите по европейските въпроси на 21 януари. Поради това и ние самите се опитваме да проиграем това събитие стъпка по стъпка в най-малките детайли, за да сме сигурни, че всичко ще бъде наред и както трябва.
  Секретариатът на КОСАК от Брюксел също посети НДК и впечатленията бяха наистина положителни. На практика нямаше никакви претенции по отношение на базата, на възможността, на капацитета – на технологичната подготвеност на залите, удобството, комуникациите и т.н. Това, което видяха, беше наистина удовлетворяващо за тях самите. Все пак външната оценка и за нас е важна, защото това са хора, които са били на такъв тип посещения не на едно и две председателства. От тази гледна точка ние също сме удовлетворени от тяхната оценка.
  Бих искал да дам думата на колегите, ако имат въпроси, питания, препоръки. Може би ще има и други препоръки.
  Докато колегите помислят, с интерес ще видим и изготвените клипчета. (Шум и реплики.) Разбира се, и ние от парламентарното измерение ще направим каквото е необходимо, за да представим България, като подберем тези, които считаме, че ще бъдат най-полезни за нас.
  Също така за нас би представлявала интерес културната програма, от гледна точка на това, че следващата година е Европейска година за културното наследство, как тя ще бъде формирана? Впечатлението ни на този етап е, че малко насипен вид имат одобрените от Министерството на културата културни мероприятия. Това са въпроси, за които Вие персонално едва ли можете да носите отговорност. Това е въпрос, който ние вероятно в някакъв момент можем да коментираме и с министъра на културата.
  Заповядайте, госпожо Василева.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, представители на екипа на Министерството и на Обществения съвет! И аз искам съвсем накратко да изразя удовлетвореността си от чутото от Вас. Отчетът по изпълнението на мерките, който представихте, и всичко свършено дотук наистина е достойно за респект, имайки предвид широкообхватния характер на извършените дейности, имайки предвид и това, че бяхме изненадани с шест месеца по-ранно Председателство. Трябва да признаем, имахме известно забавяне в подготовката.
  Считам обаче, че статусът към настоящия момент дава основания за спокойствие и удовлетвореност на всички нас и стартиране на успешен период на Председателството на Съвета на Европейския съюз.
  Два съвсем кратки въпроса.
  Вие споменахте, че отворените законодателни досиета са около 120 и се очакват около 20 нови инициативи по време на периода на Председателството. Моят въпрос е какви са очакванията Ви колко от досиетата ще бъдат затворени? Какви са амбициите и разбира се, възможностите Ви за това?
  Моля да споделите освен това впечатленията на нашите колеги от Европейския парламент. Вие имахте поредица от срещи там, за които споменахте. Какви са очакванията, какви са нагласите към Българското председателство след срещите, които проведохте и с председателите на комисии, и с парламентарните групи в Европейския парламент?
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Василева.
  Колеги, други въпроси? Може би да направим два кръга въпроси.
  Заповядайте.
  ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ: Благодаря за думата, господин Вигенин.
  Уважаема госпожо Павлова, бих искал да споделя в самото начало, че в интерес на истината бях леко притеснен за нашето Председателството, за подготовката и така нататък, но това, което сега чух и видях по времето на Вашата подготовка, ме впечатли от това, което сте направили! Няма как да не е така, при положение че във Вашия екип е госпожа Моника Панайотова, която уважавам изключително много. Тя е един много работоспособен човек.
  Председател съм на Сдружение „Обединени бизнес клубове“ – сдружение за подпомагане на малък и среден бизнес. Моят въпрос ще бъде насочен точно натам.
  Знаем, че за съжаление, Председателството мина в първото шестмесечие и няма при нас да се случи Асамблеята на малките и средни предприятия, защото тя винаги е във втората половина на годината. На последната асамблея в Талин имах възможността да поговоря с госпожа Елжбиета Биянковска.
  Моето питане е: какво предвиждате като мероприятия в тази насока да се случи, като събития, свързани с подкрепата на малкия и среден бизнес? Надявам се да не Ви изненадвам с този въпрос.
  Още веднъж бих искал да Ви кажа: много съм впечатлен от това, което сте направили.
  Бих искал да кажа от името на нашето организация, че Ви подкрепяме напълно. В нашата организация членуват над 2000 компании от различни сфери на икономиката. Ние също бихме искали да помогнем, било чрез спонсорство и така нататък. Бих искал да кажете към кого да се обърнем, за да можем по-лесно да комуникираме и ние да помогнем за Председателството. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Халачев.
  Госпожо Павлова, заповядайте да отговорите на въпросите досега. Ако нещо възникне след това, ще дам възможност за още един кръг въпроси.
  Заповядайте.
  МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря.
  Господин Вигенин, благодаря за високата оценка, за думите и за подкрепата. Тя е важна, защото показва, че Председателството е национална кауза на всички институции. Тук няма да се делим, защото никой няма да дели и България – дали е правителството, дали е парламентът, трябва да бъдем България в този момент, като държава ротационен председател, разбира се, всеки със своите функции и правомощия.
  Да Ви уверя, че както аз, така и моите колеги министри сме на разположение за представяне на напредъка текущо, както беше взето решение на парламента, когато гласувахте и приноса на българския парламент.
  Казах го и в пленарната зала, но и пред Вас, защото Вие бяхте и водещата комисия при Председателството: благодаря, защото знам, че не беше лесна задача да се синтезира приносът от отделните комисии от Вашата работа, така че, от една страна, той да адресира приоритетите на Председателството, които трябваше да влязат в рамката и на Програмата на Триото, но и това, което дадохте към нас, като препоръки за бъдещите мерки, ангажименти при формирането на решенията и след Председателството. Именно в периода от средата на 2018 г. до началото на 2019 г., преди изборите, дотогава трябва да извървим пътя на дебата за Многогодишната финансова рамка и други. Искам да Ви уверя, че Вашият принос е припознат, взет е предвид не само в Програмата и приоритетите.
  Тук е и госпожа Василева, на която изключително много благодаря, като Секретариат на СЕВ и човек, двигател на целия екип, който координираше усилията на всички институции, да имаме тези приоритети. Тук е важна не само политическата воля, но и експертите да припознаят и да могат да работят с тези приоритети.
  Обръщам се и към Обществения съвет, за да Ви уверя и да благодаря за Вашия принос. С голяма част от Вас направихме дебати в БТПП, в голяма част и от останалите дебати участвахте с предложения. Изпратихте ни и Декларация на малките и средни предприятия. Тя също намери място в нашите приоритети, както, предполагам, сте видели. Вашият принос също е отчетен, както беше отчетен приносът на парламента. Оттук нататък продължаваме напред.
  Искам да използвам случая да благодаря и на моя екип. Наистина свършиха страшно много работа и днес да мога да отчета пред всички Вас успеха. Той е благодарение на усилията на целия екип, който работи и стои зад това. Това е част от него, всъщност двигателите на този процес.
  Вече като продължение, в отговор на Вашия въпрос за обществените обсъждания, господин Вигенин. Те имаха голямо значение, защото, както Ви казах, и Декларацията от малките и средните предприятия, и това, което колегите – тук благодаря изключително много на проф. Шикова, на Беата, на всички, с които работихме, защото бяха обсъдени важни теми и те допринесоха за прецизиране на някои от посланията. Трябваше да сме много внимателни – не само политически коректни, но трябваше да сме много внимателни как формулираме част от приоритетите, за да са те достатъчно широки, да ни дават гъвкавост, а в същия момент достатъчно конкретно отразяващи националния интерес по един деликатен начин. Моментът беше доста деликатен, така че и неправителствените организации имат своята роля. Над 210 всъщност са срещите, които реално проведохме като обществени обсъждания, дебати с институции, с неправителствен сектор, със синдикати, браншови организации. Отделно от това имахме и онлайн кампания с обсъждане през социалните мрежи – нещо, което също не можехме да пропуснем. Него не го боря в тези 210 срещи. Благодарение на това прецизирахме част от приоритетите.
  Благодарение и на анализа и на досиетата от Естонското председателство и напредъка на Естонското председателство малко видоизменихме нещата. Вие знаете: в окончателния вариант на приоритетите първият приоритет като част от бъдещето на Европа включва в себе си и младите хора, и бих го нарекла социалния стълб, социалния елемент в тази посока.
  Прецизирахме темата за Западните Балкани за европейска перспектива, за да не даваме фалшиви очаквания, но в същия момент да дадем посока. Мисля, че това е първият приоритет на Председателството, защото този приоритет, освен за Българското председателство, вече влезе високо в общоевропейския дневен ред, влезе в дългосрочната 18-месечна програма на лидерите. Това е важна стъпка, за да бъде необратим процесът за европейската евроинтеграция на Западните Балкани. Мисля, че това е един от първите успехи, които можем да отчетем в рамките на Българското председателство.
  Бих казала, че най-голямата промяна претърпя дигиталният дневен ред. Единният цифров пазар всъщност влезе като четвърти основен приоритет в окончателния вариант с приоритетите, защото въпреки огромните усилия на колегите от Естония за функционирането на единния цифров пазар се надявам да успеем да положим усилия и да приключим триалозите и решенията по него. Останаха доста тежки решения, по които бих казала, че има абсолютна фрагментация на интереса и мненията на европейските депутати от Европейския парламент, от една страна, от друга страна, на потребителите на услуги, от трета страна, на доставчиците на онлайн услуги. Говорим за e-privacy – електронната неприкосновеност, говорим за така наречения „фри флоу ъф дейта“, свободния поток на данни, защита на личните данни. Всичко това са тежки пакети, около 7-8 досиета в дигиталния дневен ред, по които искаме да вървим напред и да постигнем съгласие. По тях не успяха да постигнат съгласие до момента председателствата, защото са разнопосочни мненията и интересите. Ще търсим прогрес.
  На втория Ви въпрос – за обществените поръчки. Провели сме абсолютно всички обществени поръчки. Имаме 14 сключени договора. Всички поръчки се обжалваха. Някои трябваше да играем за втори път, така че имахме много препятствия. Някои поръчки ги сключихме съвсем скоро и затова клиповете се снимат сега, в зимно време. Клиповете за България ще бъдат със зимен нюанс, но пак са красиви. Видях първия клип като проект, заснети са, макар и сурови кадри. България е красива и през зимата, дори морето. Ще се постараем и надявам се няма да Ви разочароваме и зимните условия, в които правим снимките за тези клипове, пак да покажат красотите на България – такава, каквато всички я познаваме и искаме да представим пред света и нашите партньори. Един-единствен търг в момента обявяваме наново, тъй като имахме също технологичен проблем. Той не касае нищо, свързано със започването на Председателството, а най-вече посещението през месец май и юни на две от групите, които ще идват в България. Всички останали дейности са напълно изпълнени, сключени са договори или са изпълнени. Има такива в изпълнение, защото ще се изпълняват по време на Председателството – кетъринг, доставка на определени услуги и т.н.
  По отношение на зала 3, което споменахте, да, първото пленарно заседание в зала 3 на правителството ще бъде с Колежа на комисарите на 12 януари 2018 г.. След това е официалното заседание на председателския КОСАК на 21 януари. Ще имате възможност именно Вие да дадете старта на този вид заседания.
  По отношение на културната програма, както казах, имате клипове. Из София вече започна кампанията за брандирането. Представяме логото и визуализацията. След две седмици те ще бъдат изменени и ще имаме нови, които ще показват визуалната ни идентичност. Брандирането на града е по бул. „Брюксел“, бул. „България“, бул. „Цариградско шосе“, това са основните направления, освен тях сградата на НДК и резиденция Бояна ще бъдат брандирани с логото и слогана на Председателството и визуалната ни идентичност.
  Държа да отбележа, за да съм коректна и към колегите, както и за да сме коректни кой за какво отговаря: културната програма, както знаете, е изцяло в компетенциите на Министерство на културата. Има паралелна кампания на Столична община, като град домакин, с билбордове, която е изцяло в решението и съгласно начина, одобрен от СО. Имаше закачка дали са „Бистришките баби“ или другото в нея, това не е нещо, което трябва да бъде съгласувано от нас, а такава е волята на града домакин – да има своя собствена, отделна кампания за презентиране на столицата. Това е тяхна кампания и тя върви също с билбордове из целия град, които не са официалните бордове и официалната комуникационна стратегия на Председателството, която сме развили в направленията на булевардите, които споменах. Те визуализират по малко по-стандартен, по-конвенционален начин логото, слогана и посланията на Председателството.
  Сигурна съм, че министърът на културата ще представи пред Вас одобрените проекти от културната програма. Те са 55 на брой на стойност 1,6 млн. лв. Избрани са от неговия екип и през Фонд „Култура“.
  Получих и аз жалби от някои от отхвърлените кандидати. Винаги има недоволни, че са отхвърлени. Дали е правилно, или не, не мога да си позволя да коментирам, това не е в моите компетенции. Въпреки всичко мисля, че ще имаме добра съпътстваща културна програма, която се надявам да бъде качена съвсем скоро на сайта. Ние очакваме да я получим, да се запознаем с нея, за да я качим на сайта и да е достъпна за всички нас и за Вас.
  Паралелно с това искам да кажа, че за всички официални събития, освен откриването и закриването, концерта в София, в Народния театър, на 1 февруари в зала „Бозар“, както и концерти във всички европейски културни столици, извън това, общоприета е практиката на неформалните съвети в столицата – ротационен председател, да има винаги съпътстващи културни събития. Беше предложено от Министерство на културата и мисля, че това е добра инициатива, която трябва да подкрепим всички, е да дадем шанс на младите таланти, на децата ни от училищата по култура – да дадем шанс на тях. Да не избираме известни певци или музиканти, или групи, защото винаги ще се случи да има такива, които ще изберем или няма да изберем, но пък това ще е уникална възможност за нашите деца в училищата по култура и изкуства за проява и изява. Именно тези деца ще правят този тип музикална съпътстваща програма по време на „уелкъмдринк“, на вечеря, на обяд на заседанията. Мисля, че това е прекрасна възможност за нашите деца – да ги покажем и да покажем колко са прекрасни и талантливи!
  Госпожо Василева, по отношение на досиетата, гледаме да не сме амбициозни поне в заявката, която ще дадем днес, не за друго, защото знаете и амбицията на Естонското председателство. Те постигнаха много, но за някои досиета просто няма консенсус – давам пример с темите за миграция и релокация. С пакета от 7 законодателни предложения, едно от които е Дъблинското споразумение, по шестте можем и да постигнем консенсус, но не постигнем ли по Дъблин, за шестте няма да можем да кажем, че са приключили, защото са пакет! Знаете новия принцип, на който работим институционално, това е пакетният принцип. По отношение на темата сигурност и миграция, пакетът е от 7 теми, по 6 сме почти уверени, че можем да постигнем консенсус, но няма да можем да стигнем докрай, ако нямаме стабилно формирано правителство примерно в Германия. Затова не смеем да говорим с числа по досиетата. Надяваме се поне 30-40 от досиетата, които са по безспорни, да ги приключим. Казвам това с ясното съзнание, че това не зависи само от нас, зависи от всяка една от 28-те държави. Надявам се поне с една трета от тези досиета да се справим, въпреки че някои казват, че това е амбициозна задача поради очакваните избори в Италия, Унгария, ситуацията в Германия. Това би могло да доведе до невъзможност да процедираме по много от досиетата. Идеята е да имаме приключване с общ подход в Съвета по голяма част от досиетата, а тези, които са на триалог, поне да завършим успешно част от триалозите.
  Единият тежък пакет, който вече споменах, е пакет „Миграция“. Вторият тежък пакет, по който едно досие да ни се спъне, трудно ще върви напред, е „енергийният джъмбо пакет“, най-големият пакет. Там има 12 досиета и по всяко едно от тях се очаква да имаме минимум между 3 и 5 триалога, за да минем стъпка напред. Ако сметнем 12 досиета по 5 триалога, сами разбирате, че цялото Председателството ще трябва да работим почти само по енергийния пакет.
  Тежък е пакетът на Комисията по икономика – Икономическата Комисия на Парламента, 19 са в пакетното досие.
  Мобилити пакетът – също. Питахте ме какви са очакванията. Те са да не разделяме този пакет в Комисията по транспорт на Европейския парламент.
  Тази пакетност на досиетата би могла да ни даде голямо предимство изведнъж да завършим с голям обем досиета и да приключим теми „Транспорт“, „Социален стълб“, сектор „Енергетика“ – енергийната политика, дигиталния пакет, или да не успеем да минем напред, защото има настояване да вървим в пакет, защото са взаимообвързани. Ще Ви държим в течение. Всеки момент ще работим по всяко едно от тези досиета и се надявам поне по тези от тях, за които отсега знаем, че са безспорни, да ги завършим успешно до месец юни.
  Господин Халачев, благодаря Ви за приноса, за декларацията. Ние ще Ви върнем и отговор. Предполагам Вие сте го видели. За асамблеята знам, че е в края на 2018 г., но това не пречи през цялата 2018 г. по темата и приоритета Западни Балкани да работим с австрийското председателство. Това е договорката, която има премиерът Борисов с австрийския канцлер. Има теми, по които трябва да продължим работа, независимо че не сме ротационният председател в момента, но сме част от триото и ще продължим да работим. За асамблеята ще имате подкрепа. Кръвоносната система на Европа и бъдещето на Европа са именно малките и средните предприятия и те имат своето значимо място и роля.
  Доста са събитията, които имаме в този сектор. Освен че има два неформални съвета в София, които ще проведем във формат „Търговия“ през февруари и в края на януари „Конкурентоспособност“, но зная, че всеки месец, започвайки от февруари, имаме по минимум две събития, касаещи малки и средни предприятия и секторите „Търговия“ и „Икономика“, говоря за сектори на високо ниво. Отделно в календара от съпътстващи събития – конференции, кръгли маси и т.н., ние имаме над 80 събития в тази категория в най-различни сектори, така че на много места ще можете да видите тази тема по адекватен начин.
  По отношение на спонсорството и партньорството, имаме приет от Министерския съвет формат на Споразумение за партньорство, което бихме могли да сключим с Вас – с „Обединени бизнес клубове“, като обединяваща организация, за да можем на тази основа също по установения стандарт – имаме го на сайта, можете да го изтеглите, ние също можем да Ви го предоставим, всеки, който желае да бъде наш партньор, да спонсорира с определен продукт, който пък ние да промотираме като български, можем на тази основа да подпишем двустранно споразумение и той да бъде наш спонсор, а ние да предлагаме или промотираме продукцията, която той рекламира. Ще дам пример. България вече мина Франция и вече сме първи като държава – износител на лавандула в Европа. Част от подаръците е лавандулата от българските производители, освен розовото масло. На този принцип ще промотираме всеки, който иска да бъде добре позициониран и представен, защото индиректните ползи от Председателството са именно това: да представим България като добра туристическа дестинация, да представим България като добро място за инвестиции, да представим капацитета и възможностите на нашия бизнес, на нашето производство, но и да представим българските производители не само на зеленчуци, на плодове, но производители в различните сектори по най-добрия начин. В секторните министерства обмислят, когато има Съвет, да кажем „Търговия“, „Енергетика“, да поканят партньори – някои с инсталации, други по друг, интерактивен начин, да презентира възможностите на бизнеса или бранша. Химическата промишленост във Варна ще правят специално съпътстващо събитие на Съвета, за да представим България и този тип промишленост, която е силно застъпена и добре развива във Варна и Варненския регион. В Пловдив има друг тип събития, така че и това ще направим.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря.
  Добре беше, че споменахте факта, че не само София, но и други градове ще бъдат домакини на събития – това е положително.
  Заповядайте, господин Иванов.
  Втори, последен кръг от въпроси правим – който нещо се е сетил да попита.
  ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаема госпожо Министър, уважаеми гости! Разбирам, че наистина е постигнат голям напредък. Разбира се, ако в този кръг от въпроси имаме някакви неясноти, искаме да ги научим, за да стане напълно ясно докъде е стигнала подготовката. На практика тя би трябвало вече да е приключила.
  МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Напълно!
  ИВАН ИВАНОВ: Все пак има някои видими неща, за които искам да попитам какво се случва с тях и как ще приключат.
  По тема, която вълнува не само нас, но и българските граждани, защото когато говорим за публични разходи, е доста интересно. Имате ли и можете ли да отговорите към днешна дата какви са окончателните разходи по подготовката и провеждането на Председателството? Предполагам, че ще има и такива, които ще възникнат в движение.
  По отношение на сигурността, приключили ли са мерките, проверките, съгласуванията между институциите? Има ли все още неприключили процедури в тази посока? Докрай ли е тествана системата за акредитация, точките за достъп и така нататък? Знаем, че тази тема е изключително деликатна.
  Като говорех за незавършен проект, ще бъде ли завършен подходът към Терминал 2, за който знам, че се прави от бул. „Брюксел“ към Терминал 2? Налага ми се всеки ден да минавам оттам и виждам какво се случва. Как там се следят нещата? Благодаря.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Иванов.
  Доцент Бонева има желание да вземе думата. Тя е председател на нашия Обществен съвет.
  Заповядайте.
  СВЕТЛА БОНЕВА: Здравейте!
  Първо, бих искала да благодаря на министър Павлова и нейния екип за това, че са тук, сред нас, отделиха от своето време и така обстойно и в детайли ни запознаха с въпросите по подготовката на Председателството.
  Моят въпрос е свързан с това да отправим малко поглед в бъдещето.
  Първо, да кажа, че съм убедена, че ще имаме прекрасно Председателството. Вече се усеща, че подготовката е добра. Може би всички членове на Обществения съвет знаят, че на 8 и 9 януари в Брюксел ще се проведе много голяма европейска Конференция за реформата в бюджета на Европейския съюз и като цяло финансирането, системата на публичните финанси в Европейския съюз за следващия финансов период, който тепърва предстои. Крайният вариант на Програмата е изпратен до всички национални делегации. Там има много пленарни докладчици. С голяма радост видях, че от цяла Източна Европа единствен пленарен докладчик по този въпрос всъщност е министър Павлова.
  Моят въпрос към нея, макар и малко извън Председателството, е, ако може да споделите най-общите виждания, идеи, тези, които България ще защитава по отношение реформата на публичните финанси Европейския съюз. Видях, че с това е свързано и изказването Ви на тази конференция. Съвсем накратко. Аз съм наясно, че още е много рано да се говори за следващата финансова рамка, но като общи позиции.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, доц. Бонева.
  Колеги, заповядайте.
  ИНГРИД ШИКОВА: Аз няма да задавам въпроси, уважаеми колеги, задавах въпроси преди 5 години. От 5 години всъщност повтарях едно изречение на Сервантес, че да си подготвен, това е половин победа. Мисля, че днес можем да се поздравим с половин победа!
  Чудесни сте! Без да обиждам мъжете в екипа, щом нещата са в ръцете на тези млади, чаровни и амбициозни жени, мисля, че всичко ще бъде наред с Председателството. (Смях, оживление.)
  Второ, моите поздравления към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове! Винаги с удоволствие съм идвала на заседания на тази комисия и в предишния парламент, когато Моника беше неин председател. Мисля, че наистина тази комисия проявява разум, професионализъм, интелигентност и нещата в нея винаги вървят добре. Наистина, възхитена съм. Дори споделих с господин Вигенин, че тази сутрин го чух по радиото и мисля, че точно така трябва да се говори за Председателството!
  Видях, че има медии в залата. Бих искала да призова медиите: колеги, не убивайте Председателството, то не е виновно! Защото доста често се отправят критики към Председателството и предполагам, че ще има такива за най-различни неща. Тук и министър Павлова каза: ако не се постигне съгласие по някое досие, това не е вина на Председателството, ако няма съгласие! Не можем да очакваме, че Председателството ще разреши всички въпроси.
  Другото нещо, към което искам да призова: нека си говорим за съществото на Председателството! Много от нас, които сме в тази зала, ни канят в телевизии, в радио, наистина е добре оттук нататък да говорим за нещата, които прави Председателството! Моля Ви: нека не говорим за кабели, за нещо, което се случва с преводи и т.н. Да Ви кажа честно, бях изключително разочарована, когато тук беше господин Таяни и на следващия ден отворих интернет, за да видя какво е говорил той. Нямаше качена неговата реч, но на 2-3 страници вървеше, че има гаф с кабел. Всеки от нас е бил в Брюксел и знае много добре, че там също има гафове с кабели и с преводи. Нека това да не е централната ни тема! Наистина, ще има много неща, за които ще се говори.
  Тъй като съм много силно привързана към комуникационната политика, тепърва ще участвам в проект, с който ще обикалям из цяла България, много ми се иска да говорим за това, което са свършили тези млади и амбициозни хора и което ще продължат да вършат, да им осигурим спокойствие по време на Председателството! Нека се отнасяме с разбиране към това, което те вършат. Това исках да кажа.
  Председателството е кратко – само шест месеца, и рядко – след 14 години! Така че забавлявайте се добре! То е нещо като сватба, колеги! (Смях, оживление.) Ще Ви кажа защо.
  РЕПЛИКА: Винаги има недоволни.
  ИНГРИД ШИКОВА: Знаете, че за сватбата започва подготовка, има опъване на нерви, има противоречия, караници между двата рода и така нататък. Като тръгне сватбата, всичко си върви, както трябва. Всички се забавляват. Това е моето пожелание: всички да се забавляваме и да говорим по същество!
  Желая успех на Председателството! (Шум, оживление и реплики.)
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Шикова, за свежата нотка в нашето заседание. За Вас да кажа, че проблемът с превода при визитата на Таяни не беше на българската страна, а на нашите партньори от Генерална дирекция „Преводи“ на Европейската комисия. Те много държаха всичко да е както трябва и да минава през тях и това беше резултатът. Мисля, че това, което зависи от нас, ще го постигнем.
  Има ли други коментари?
  Ако няма, давам думата на госпожа Павлова.
  МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря.
  Първо, на въпросите на господин Иванов. В момента не нося справка с точно всички разходи, но Вие можете да ги видите в отчета, който ще предоставим – за всяко едно от министерствата. Мога да кажа общите числа. Кумулативно с всички отпуснати средства с постановления на Министерския съвет за периода 2016 – 2017 г., както и по допълнителните постановления, с които Министерският съвет отпусна средства, в момента сме в обхвата на заявения предварително – 140 млн. лв. Това е общият ни ангажимент с мандат за поемане и сключване на договори бюджет на Министерството и това, което ни е предоставено по постановления. Както споменах, имаме сключени до момента 14 договора, за тях мога да говоря със сигурност. Разплащанията по тях като разходи ще се извършва догодина. Това са сключени договори за наемане на техника, за храна, превози, но са на база фактически извършени разходи. Конкретният отчет за разход ще Ви бъде даден през юли 2018 г., когато се разплатим. Като поети ангажименти и сключени договори има справка за сумите по сключените от нас договори, но все още не разплащаме по всички от тях, изключвайки подаръците, които се надявам всички Вие да сте получили днес – за дамите шалове, за господата вратовръзки, съпътствани със стандартните химикалка и тефтер. Имаме и допълнителни специални подаръци, но все още не можем да разполагаме с тях, защото са с емисия 2018 г. Това е специалната серия монети на БНБ, които ще бъдат официалният подарък на Председателството. Те ще бъдат произведени от януари 2018 г. За официалните лица подаръци ще бъде лимитирана серия монета за Председателството, сребърна, със златно покритие, с логото на Председателството. За всички делегати и гости ще има подарък специална емисия на двулевки също с логото на Председателството. Закупили сме ги и ще бъдат предоставени. Има и валидирана от министър Московски пощенска марка, която също има своя колекционерска стойност. Решихме подаръците да са интелигентни, лесно преносими, но запомнящи се, които имат и колекционерска стойност, за да бъдем запомнени с такъв тип подаръци.
  Всичко, което отделно идва и през нашите спонсори и донори, го допълваме към пакетите с подаръци: българско червено вино, роза, лавандула, плюс всичко, което ни се предоставя – карта на София и на България, имаме също книги за траките.
  По отношение на втория въпрос, сигурно казах, че темата „Сигурност“ изцяло се ръководи и координира от Министерство на вътрешните работи, министърът, съответно ръководителят на тази работна група също може да бъде поканен да даде още по-подробна информация. Разбира се, те я предоставят и до мен.
  Уведомена съм, че, от една страна, единната глобална система за сигурност на НДК е внедрена. В момента вървят финалните тестове. Акредитационната система, както казах, работи – в момента вървят регистрации. В момента се прави тестването на връзката между създадения интерфейс между нашата система и системата на НДК, за да може четецът да чете нашите QR кодове. Системите на СО и камерите, които създадоха с МВР, също работят. В момента продължават и тестовете, а покрай тях те се прилагат и на практика.
  Създадена е специална координация за екипи на жива сила. Няма как да не се използва жива сила, особено при заседания на срещи на върха, на високо ниво, когато ще има релокирани колеги от цялата страна, които ще помагат, когато е необходим допълнителен човешки ресурс.
  Да кажа, че има и мъже в екипа, не сме само женски екип, на всички мъже и колеги в екипа благодаря също, независимо че сме преобладаващо дамски екип. (Смях, оживление.) Заместник-министър Петков работи със службите като специалист професионалист в тази област. Много разчитам на него да наблюдава тези процеси, от които той разбира. Разчитам на неговата експертиза и подкрепа. Той участва в заседанията на тази междуведомствена комисия и заедно с него получаваме тази информация. Към момента имаме увереност, че системите работят. Утре е следващото заседание на работна група, така че ежеседмично следим нещата, доколкото при нашите компетенции можем да следим, можем да наблюдаваме.
  По отношение на Терминал 2 и ремонта на бул. „Брюксел“, повярвайте, че повече от всички на мен ми се иска да съм сигурна, защото трябва да посрещам всички делегации. Първо, знам какъв е трафикът сега, извън Председателството, за тези, които пътуват, а по времето на Председателството и аз искам да осигурим бърз трансфер.
  Както знаете, възложител на ремонта е Министерството на транспорта. Имам уверение от тях, че работят усилено избраният изпълнител да си свърши работата. Надяваме се и времето да е с тях. Знаем, че ако завали сняг, няма да могат да полагат настилката, така че ще се молим за хубаво време, за да успеят да се справят до 6 януари, когато трябва да го пуснат. Дано да успеят! Не мога да кажа към момента нищо повече от това.
  Доцент Бонева, благодаря Ви за подкрепата. Аз съм действително единственият „киноут спикър“, който остана от България. Като председателство участвам в този форум по покана на комисаря Йотингер. Темата е важна. В момента координираме нашето становище с Министерство на финансите, с вицепремиера Дончев по отношение на кохезионната политика и европейските фондове. Работим в няколко направления като предварителна позиция.
  Първо, считаме, че в България изобщо не може да бъде поставено като въпрос дали кохезионната политика и въобще традиционните политики имат място, такъв въпрос за нас въобще не съществува. Ние сме категорични, че кохезионната политика, както и общата Селскостопанска политика – традиционните политики, са най-важните и ключови политики за Съюза. Те трябва да останат и да намерят своето значимо място като самостоятелна политика, която да бъде финансирана като част от бъдещата Многогодишна финансова рамка.
  От тази гледна точка втората ни позиция в тази посока е конкретно за кохезионната политика – че тя извън всичко трябва да продължи да предоставя безвъзмездно финансиране. Това е втората, бих казала червена линия, която сме представили в нашата позиция. Без безвъзмездно финансиране за част от секторите, и то сектори, негенериращи приходи, няма как да продължи развитието в контекста на това, че за България, като най-слабо развити и най-бедни региони, единственият начин е с този вид грантово финансиране.
  Подкрепяме финансовите инструменти като такива, но считаме, че от една страна, трябва да има промяна и опростяване в правилата. Тук можем да се гордеем, че България бе давана за пример как прилага финансови инструменти. В моето изказване ще се постарая да покажа добрите практики, които има България. Ако видим доклада на Европейската сметна палата за стари страни – членки на Европейския съюз, тези практики не са факт, защото нямат такова ниво на усвояване и успех с фондовете. Искаме да споделим нашия успех, но и научените уроци. Считаме, че трябва да има промяна и адаптация на тези системи и разбира се, опростяване правилата на тези фондове.
  Третото е по отношение на общата селскостопанската политика. Там сме на мнение, че тя трябва да бъде реформирана и трябва да има много по-тясна връзка между сектора „Енергия“ с кохезионната политика. Не може да се развиват самостоятелно и паралелно, а да има по-добра допълняемост между тези политики, защото много често ни се е случвало да казваме за сектори, като „Енергийна политика“, „Инфраструктурна политика“, „ВиК“, „Околна среда“, че не може земеделската политика да не финансира общо политиката за реформи, каквато е политиката за реформа във ВиК сектора, за климат, въздух и т.н. – нещо, което сме работили и преди.
  На четвърто място, темата за новите фондове за сигурност и миграция и новите предизвикателства. Подкрепяме, разбира се, необходимостта те да бъдат финансирани, но трябва да намерим начин финансовото им обезпечаване да не е за сметка изцяло на кохезионната политика и старите традиционни политики. Тук трябва да отворим темата за собствените ресурси. Там дебатът ще е много сложен, защото говорим за нова данъчна система, ново облагане. Говорим за увеличение на част от вноските и приходите. Вие знаете, че някои държави предложиха увеличението да е 1,21% – нещо, което не се приема от останалите държави, така че това е следващата точка, която ще бъде обект на дебат и дискусия. Ние пък ще трябва да търсим пресечената точка между всички държави. Това касае и критериите. Ние считаме, че трябва да се гледа брутният вътрешен продукт на държавите, за да може по-бедните и по-слаборазвитите региони да продължават да получават съществен ефект от финансирането.
  Не на последно място е дебатът за така наречената „инвестиционна политика“, не само кохезионната като инвестиционна политика, която адресира и последствията от мигрантската вълна. Темата е свързана с инфраструктура, с интеграция на мигрантите и бежанците, от една страна, укрепване на външните граници, от друга страна, и мерките в тази посока, всичко това да бъде съчетано с външните действия и външната помощ, която трябва да бъде осигурена за фонда за Африка „естърнал ейд и дивелопмънт“, който трябва да осигурим. Дали сме своето съгласие в тази посока, но трябва да търсим възможностите за оптимизация на бюджетния ресурс. Това са най-общо направленията, които искаме да поставим на тази среща.
  Проф. Шикова, благодаря Ви за подкрепата и партньорството през цялото това време. Аз също смятам, че вече половин победа сме спечелили. Сега идва вече по-тежкият политически дебат, който наистина е в ръцете на всички, не е само в наши ръце. Важно е да докажем, че можем да сме балансьорът, който да търси пресечната точка и компромиса. Това е важно за България, защото като държава на кръстопът, минала през много предизвикателства, сме доказали исторически, че го можем в критични и тежки моменти. Европа се намира в един такъв момент. Надявам се, че ще се справим с това предизвикателство.
  В заключение да кажа, че Ви благодаря още веднъж за подкрепата.
  Желая на всички весели Коледни и Новогодишни празници – на Вас, на Вашите семейства. Заедно продължаваме напред от януари като Председателство.
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Павлова.
  С въпроса на доц. Бонева леко прекрачихме в следващата година, когато ще говорим вече по същество не какви да са приоритетите, а какви да са ни позициите. Наистина ще бъде предизвикателство, от една страна, да изработваме национална позиция по тези въпроси, от друга страна, да търсим пък компромисите. Каквото зависи от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, ще направим, за да имаме наистина национална позиция и взаимодействие между институциите по тези теми.
  Да кажа също, че много бихме се радвали, ако министър-председателят непосредствено преди или след срещите си и представянето в Европейския парламент дойде и в българския парламент. Отдавна не е говорил по европейски въпроси с нас – народните представители. Мисля, че началото на Председателството е добър повод. Вие чудесно се справяте с тези задачи – да представяте позициите на правителството, но все пак премиерът си е премиер и ще се радваме и него да го видим. (Смях, оживление.)
  РЕПЛИКА: Преди вота!
  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: По-добре преди, защото след вота не се знае! (Смях, оживление.)
  Ако позволите, също да Ви пожелая спокойни дни, може би ще са последните спокойни дни за следващите шест месеца! Намерете начин да бъдете близко до семейството си, до близките!
  Ако позволите също така, надявам се да го приемете с чувство на хумор, имам скромен подарък за Вас, който в пряк и преносен смисъл е моето пожелание да имате резервни системи за комуникация и за осветление през следващите шест месеца, да успявате да поддържате връзка и в най-лошите условия с екипа си и със съответните партньори и когато е най-тъмно и не виждате накъде да се върви, да имате резервен начин да си осветите пътя наред! (Подава подарък на госпожа Лиляна Павлова.)
  МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Колеги, уоки токи фенерче. (Ръкопляскания.)

  ПРЕДС. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Колеги, изчерпихме първата точка по дневния ред.
  За да приключим заседанието, има ли някакви въпроси по точка втора:
  РАЗНИ.
  Няма.
  Закривам заседанието.
  Искам да Ви поканя на чаша вино, за да отбележим края на годината и с настроение да посрещаме празниците и следващата 2018 г.! Благодаря.

  (Закрито в 17,00 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Кристиан Вигенин


  Стенограф:
  Виржиния Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума