Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
11/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Разглеждане на Годишен доклад на Държавна комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г. (поверителен) и проект за решение, № 902-03-11, внесен от Министерския съвет на 10.05.2019 г.
2. Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2018 г. (секретен) и проект на решение, № 902-03-9, внесен от Министерския съвет на 19.04.2019 г.
3. Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2018 г. (секретен) и проект на решение, № 902-00-7, внесен от Министерския съвет на 15.04.2019 г.
4. Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2018 г. (секретен) и проект на решение, № 902-03-6, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.
5. Разглеждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11.07.2019 г.
6. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума