Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
11/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи,
  № 954-01-10, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи,
  № 954-01-10, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019г.


  Комисията по политиките за българите в чужбина проведе извънредно заседание на 11.04.2019 година. На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи – зам.-министър Красимир Ципов и Цветомир Панчев – началник сектор „Правно обслужване и мерки за административна принуда“ в дирекция „Български документи за самоличност“. Законопроектът бе представен от г-н Андон Дончев – народен представител от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.  Председателят на Комисията и вносител на промяната в Закона за българските лични документи (ЗБЛД), представи на кратко своето предложение, във връзка с удължаването срока на валидност на паспортите на българските граждани от 5 на 10 години и уеднаквяването му с другите видове документи за самоличност. Той отбеляза, че тази необходимост от промяна е продиктувана от желанието на много наши сънародници извън страната и не само, които искат да се намалят разходите на средства и време при подмяната на паспортите.

  Заместник-министър Красимир Ципов подчерта, че Министерството на вътрешните работи подкрепя предложените промени в закона, но счита, че е необходимо запазването и на 5 /пет/ годишната валидност на паспорта, на първо място по отношение на лицата, ненавършили 18 - годишна възраст, който срок следва да не надвишава 5 години. Тъй като при тях динамиката на промените в техния образ е съществена, което прави изображението неактуално. На второ място Министерството счита, че е необходимо да се даде право на българските граждани сами да изберат 5 /пет/ или 10 /десет/ годишна валидност на паспортите си, тъй като необходимостта от допълнителен материал в документа, с по-голяма валидност, ще довяеде и до промяна в таксата за издаването му.

  От името на парламентарната група на ГЕРБ г-н Красен Кръстев изрази принципната си подкрепа за предложаната промяна и добави, че българският паспорт се е изкачил на 16-то място по свободен достъп в света за 2018 година, което е един добър резултат.

  От своя страна председателят на комисията г-н Андон Дончев подчерта, че следва да се съобразим при издаването на новия вид паспорт цената да бъде в рамките на таксите на средноевропейските страни по този показател.

  Заместник-министърът посочи, че в новия паспорт, освен наличието на биометрични данни, ще бъде включена и електронна идентичност, която ще способства по лесното и безпрепятствено преминаване на граничните пунктове.

  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по политиките за българите в чужбина с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от Андон Дончев и група народни представители на 27.02.2019г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА:


  АНДОН ДОНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума