Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за изработване на Изборен кодекс
Временна комисия за изработване на Изборен кодекс
04/05/2010, 10:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
ДНЕВЕН РЕД:
1. Гласуване текстовете на глава първа ”Общи положения”.
2. Обсъждане на глава шеста ”Партии, коалиции и инициативни комитети”.
3. Обсъждане на глава осма ”Предизборна кампания”.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума