Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
24/09/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Допълнение към доклад № 353-03-66/23.9.03 г. първа част по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 302-01- 33, внесен от Министерски съвет.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Допълнение към доклад № 353-03-66/23.9.03 г. първа част по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 302-01- 33, внесен от Министерски съвет.
  1. В § 5, чл. 10б се съдават ал. 3 и 4 със следното съдържание:
  (3) Министерският съвет определя с решение числеността и състава на комисията за провеждане на конкурса за длъжността “главен секретар” в администрацията на изпълнителната власт, освен ако в закон е предвидено друго.
  (4) Комисията по ал. 3 провежда конкурсна процедура и за ръководните длъжности в новосъздадени администрации.
  2. По отложения § 15:
  “§ 15. Заглавието и чл. 31 се отменят.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОСИЦА ТОТКОВА:
  § 15 се заличава.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ.
  Форма за търсене
  Ключова дума