Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/06/2004
I. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно позициите на правителството по инцидентите в Косово.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно въпросите за разполагането на бази на САЩ на територията на страната.
3. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно политиката на правителството в отношенията с арабските страни и в частност: назначаване, служебна дейност на Венцислав Кънев.
4. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ, РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН и НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно действията на министерството на външните работи за сезиране на международни организации срещу изтезанията по случая с осъдените български медици в Либия.


II. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на земеделието в Пернишка област.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
4. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно сечта на гори в Рилския масив.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изкупуване на българско розово масло и предоставяне на 3 милиона евро за нови насаждения.
7. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно безмитен внос на брашно в Република България.
8. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
9. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприемане на мерки от Министерството на земеделието и горите в област Монтана за реалното възстановяване собствеността на земеделските земи и за пълното прилагане на закона спрямо заличените организации по § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
10. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ и ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно предоставените кредити от Фонд "Земеделие" по програмата САПАРД на "СЕВЕРАГРО" ООД - Разград.
11. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
12. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно недостатъци и нарушения в работата на общинската служба "Земеделие и гори" в район "Кремиковци", София.
13. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно воденето на преговорите по Глава "Земеделие".


III. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно инцидента с 14-годишния Венцислав Христов, сирак от дом за превъзпитание "Г.С.Раковски" в с. Пелатиково.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно доклад на Сметната палата за резултатите от одит на Министерството на образованието и науката.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нередности при приема на чуждестранни студенти в български висши училища.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно информационните и комуникационните технологии в средното образование.
5. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на разпоредбите на ПМС № 130 от 18.06.1996 г.
6. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно гарантиране на здравето и безопасността на децата и младежите в България.
7. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно въвеждане на вероучение в учебните програми като задължително избираем предмет.
8. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.
9. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно предложението на кмета на община Сливо поле за закриване на училище "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Борисово, община Сливо поле.


IV. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд (СИФ) за 2004 г. и критериите за обектите, включени в нея.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно сроковете за отпускане на пенсии за инвалидност.
4. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно приложението на чл. 64 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с въвеждане на диференцирани размери на осигурителни вноски за трудова злополука.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно състоянието на специализираните домове за деца и юноши.
6. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно договореностите по глава "Социална политика и заетост".
7. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно прилагане на Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане.


V. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно работата на Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия.
2. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенни изисквания за здравна защита на селищните места.
3. Питане от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ, ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно дейността на Министерството на здравеопазването за предприемане на превантивни мерки за борба срещу наркоманията и организацията за лекуване на наркозависимите лица.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно бъдещото преструктуриране на Националния център по наркомании.
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на Пернишката МБАЛ "Рахила Ангелова".
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно смъртта на новородено дете, причинена от липса на "Сърфактант".
7. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно снабдяване със Сърфактант в болничната мрежа.
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно заплатите на медицинския персонал в лечебните заведения за болнична помощ.
9. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно усвояване заема от Световната банка по "Проект за реформа в здравния сектор".
10. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно политиката на правителството за решаване на проблемите с неосигурените лица.
11. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно дълговете на държавните лечебни заведения за болнична помощ.
12. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно концепцията за развитие на спешната медицинска помощ у нас изработена от Министерството на здравеопазването.
13. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно Национален рамков договор 2004 г.
14. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на Софийския медицински холдинг.
15. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно състоянието на "Специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация" ЕАД - София.
16. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно задължение на Министерството на здравеопазването да третира с препарати дунавските общини срещу комари.


VI. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно политиката на Министерството на културата към културни институции и неправителствени организации.
3. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА, МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно ролята на Министерството на културата при решаване на съдбата на "Форумен комплекс Филипопол".


VII. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за справочно-информационна система за държавната администрация.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно Заповед № РД09/27 от 22.04.2004 г. на областния управител на област Видин и нейното изпълнение.


VIII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно обявяването в несъстоятелност на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно прогноза за износа на електрическа енергия до 2010 година и след това до 2014 г.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно стратегия за енергийна ефективност в приоритетните направления - индустрия, включително производство, пренос и снабдяване с ел. енергия, бит и услуги, строителство на сгради, селско стопанство.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от ликвидационната политика в "Мини Перник" АД-подземен въгледобив.
5. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно топлоснабдяването на гражданите и действията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по изпълнение на нормативната уредба за топлоснабдяване и контрола върху фирмите за производство на топлоенергия и фирмите за топлинно счетоводство.


IX. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.


X. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концесията за добив на подземни богатства - строителни материали (пясък и чакъл) от находище "Градище 2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно ремонта на третокласен път III - 666 град Чирпан - с. Спасово - с. Средно Градище.
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно строителството на път II - 53 - Сливен-Ямбол-Средец.


XI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".


XII. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно разпорежданията с активите и пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно приватизацията на "Брикел" ЕАД - гр. Гълъбово.


XIII. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно финансовото, организационно и право осигуряване на Програмата за преструктуриране, оздравяване и последваща приватизация на "Терем" ЕАД.


XIV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно намесата на полицията в изборни и икономически спорове.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дин са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски на аткуален въпрос от народните представители Пламен Кенаров и Борислав Китов, за което народните представители не възразяват; на 2 актуални въпроса от народните представители Лъчезар Тошев и Иван Николаев Иванов; на питане от народните представители Любен Петров, Андрей Пантев, Александър Паунов и Огнян Сапарев;
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева и на питане от народните представители Кръстьо Петков и Иван Козовски;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на 2 актуални въпроса от народните представители Александър Арабаджиев и Стефан Мазнев;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на правосъдието Антон Станков - на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие от заседанието за парламентарен контрол на народния представител Ирина Бокова, се отлага отговора на нейн актуален въпрос към министъра на външните работи Соломон Паси.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Милен Велчев.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова.
Форма за търсене
Ключова дума